Innovationsdebatten

Innovationsdebatten

Karetmagertoften 116, 8270 Højbjerg

Telefon: 28785450 Website: http://www.listenlouder.dk E-mail:

Innovation er et uundgåeligt offentligt buzzword. Men der er også brug for nytænkende kultur i det offentlige - og dilemmaerne er mange. Derfor indleder vi på DenOffentlige.dk "Innovationsdebatten".

Vores temaredaktør og facilitator for Innovationsdebatten er Jonathan Løw.

Jonathan bidrager selv til debatten med sin blog, men inviterer og involverer også mange andre aktører for at skabe videndeling og ikke mindst debat om de dilemmaer, som offentlige ledere og medarbejdere står i.

"Jeg er overbevist om, at netop den frie, åbne og dynamiske debat er vejen frem. Vi skal turde debattere dilemmaerne, bruge de gode eksempler som fyrtårne for vejen frem og lytte højere til hinanden.” 

- Med disse ord åbner Jonathan for den innovative debat.

Følg debatten ved at abonnere på DenOffentliges nyhedsbrev

Skriv til Jonathan, hvis du vil deltage i debatten.

Blogs

 • Sådan kan det offentlige innovere the Google-way
  06.04.16 Ledelse

  Når Google kan, så kan offentlige organisationer også, mener serieiværksætteren Jonathan Løw, der her leverer et skud ind inspiration til innovations-arbejdet i offentlige organisationer. Se video fra Google Campus.

 • Eksperter: Sådan kommer offentligt-privat samarbejde op i omdrejninger!
  21.04.15 Politik

  Hvordan får vi åbnet yderligere op for ventilerne i de offentlige-private samarbejder i jagten på ny velfærdsteknologi til pressede danske og globale omsorgs- og sundhedsbudgetter? Scenen var sat til en yderst skarp debat hos Dansk Industri, da Væksthus Hovedstadsregionen forleden inviterede til paneldebat med erhvervsorganisationer, Københavns Kommune, uddannelsesinstitutioner, klyngeorganisationer og Væksthus Hovedstadsregionen.

 • EU projekt: København i top på innovationskraften
  23.03.15 Velfærd

  Hvis vi kan lære noget af at studere storbykommuners innovationskraft i Europa, så er det at åbenhed over for ny viden, samarbejde med lokalmiljøet og en risikovillige ledelse er vejen frem til en mere innovativ offentlig sektor.

 • Big Data: Skjulte milliongevinster i viden om borgernes toiletbesøg
  11.03.15 Politik

  Konkrete besparelser, øget produktivitet og bedre borgerservice - Big Data er et af tidens hotte emner. Virksomheder, forskning og ikke mindst kommuner er allerede i fuld gang med at afdække nye muligheder og høste erfaringer med anvendelse af data på nye måder. Frederiksberg Kommune har målsætning om at være datadrevet og i Hillerød vil man opspore adfærdsændringer vha. dataopsamling.

 • Kan Living Labs sætte nye standarder for velfærdsløsninger?
  18.02.15 Velfærd

  Flere og flere kommuner kaster sig ud i etableringen af såkaldte Living Labs med henblik på bedre offentlig-privat samarbejde(OPI) om udvikling teknologiske velfærdsløsninger. Men hvad er Living Labs, og hvilken værdi skaber de?

 • Innovative indkøb kan drive forandringsprocesser
  19.12.14 Politik

  Dialog, klar strategi og brugercentreret innovation – det er nogle af de afgørende parametre lige nu, hvor innovative indkøb og innovationspartnerskaber rykker ind i kommunerne for at give mere velfærd og værdi for pengene.

 • Ledelse af innovative processer
  13.11.14 Ledelse

  Innovation afstedkommer forandring, udvikling og nye veje at gå, men på trods af det kan ledelse af innovative processer ikke reduceres til forandringsledelse eller det at lede en virksomhed i stadig udvikling. Innovation er meget mere end forandring, nytænkning og udvikling. Det er komplicerede processer, som kræver involverende ledelse og ledere, som er deres egen positionering og egne udfordringer bevidst.

 • Lad os tale om INNOVATION
  06.11.14 Ledelse

  Der er behov for innovation i den offentlige sektor, og behov for at vi taler om INNOVATION uden sproglige omsvøber og forviklinger. Vi skal udvikle et klart og præcist sprog om innovation, for kun derigennem kan vi komme videre til de brændende spørgsmål om, hvordan vi fremmer offentlig innovation, og hvordan vi leder innovationsskabelse, siger professor og innovationsekspert Jacob Torfing.

 • Topleder om en innovativ offentlig kultur: Det skal gro fra bunden men forankres i toppen
  30.10.14 Ledelse

  Direktionen satte sig i førersædet, men gav nøglerne til borgere og medarbejdere for at skabe en ny innovativ kultur. Læs her kommunaldirektør Lars Møllers beretning om, hvordan medborgerskab udvikles gennem målrettet fokus på at skabe et innovativt mindset. I Holstebro er topledelsen gået forrest, og det har sat en bevægelse igang, der sætter spor alle steder i kommunen.

 • Arbejd på tværs for en mere produktiv organisation
  17.06.14 Ledelse

  Der er store muligheder for at den offentlige sektor kan blive mere produktiv og innovativ. Det kræver, at der er en bedre videns- og hverdagsdeling på tværs af de forskellige afdelinger. Jonathan Løw kommer med konkrete bud på, hvordan det kan gøres og afliver gængse myter.

 • 4 grundsten for offentlig innovation
  28.05.14 Ledelse

  Det offentlige er dårligt gearet til nytænkning og kreativitet - i hvert fald i forhold til det private erhvervsliv: En fordom, som skal aflives, mener Jonathan Løw. For innovation drives ikke af økonomisk incitament. Han vil opklare en misforståelse, som han mener skyldes manglende indsigt i kreativiteten og innovationens grundsten.

 • Fire veje til mindre detailstyring og mere innovation
  12.05.14 Velfærd

  Innovation er en forudsætning for at skabe højere kvalitet. Derfor bør styringen i den offentlige sektor ændres, så den i højere grad inviterer til forandring og innovationslyst. Det ser direktør i KORA Jan Rose Skaksen, der har siddet med i Produktivitetskommissionen fire bestemte veje til.

 • Lyden af velfærd
  07.05.14 Velfærd

  Lyd påvirker os både i forhold til indlæring og vores oplevelse af ting. Derfor giver det mening at benytte lyd i forhold til skole-, sundheds-, ældre- og handicapområdet - og meget mere end den offentlige velfærd. Struer Kommune tænker lyd ind i alt hvad, de gør. Brandingen som "Lydens By" skal skabe national og international opmærksomhed om, at der er grund til at lytte til Struer.

 • Helsingør: Vi sparer aldrig innovation væk!
  23.04.14 Ledelse

  Selvom besparelser, nedskæringer og effektiviseringer også rammer Helsingør, er der et sted kommunen aldrig vil spare på eller effektivisere væk. ”Ligegyldigt hvilke krav vi måtte blive mødt med, så vil vi altid give plads til innovation.” Kommunaldirektør Bjarne Pedersen vil vise sine ansatte, at innovation tages alvorligt og at nye og anderledes tanker belønnes. Derfor har Helsingør oprettet en innovationspulje.

 • Professor: 5 nye styringsaspekter kan afgøre innovation
  22.04.14 Ledelse

  Der er stadig vigtige drivkræfter for innovation i både bureaukrati og New Public Management. Men vi har brug for styringsmæssig nytænkning i den offentlige sektor, mener professor Jacob Torfing - og jo før jo bedre. Det nye styringsparadigme New Public Governance rummer i hvert fald fem aspekter, der på afgørende vis kan være med til at fremme offentlig innovation.

 • Derfor kan lederen finde guld i big data
  10.03.14 Ledelse

  Offentlige leder, du sidder på en guldgrube. Alle taler om det. Men hvem omsætter offentlige data til konkrete besparelser, øget produktivitet og innovation?

 • Hvad bør og gør testmiljøet egentlig?
  07.03.14 Velfærd

  Hvad er et innovationslab egentlig? Og hvad skal der til, for at forankre testmiljøerne i den kommunale virkelighed? Malene Jæpelt, projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen, afklarer tvivl og afkræfter myter.

 • Sverige er bedre til de kommunale visioner
  03.03.14 Ledelse

  Hver kommune har sin unikke historie, beliggenhed, befolkning og kompetenceprofil – og dermed sin helt egen mulighed for at skabe en vision og identitet, der afspejler nutiden og sætter pejlemærker for fremtiden. I Sverige er det lykkedes adskillige, specielt mindre byer, at skabe vækst og identitet og tiltrække internationale kompetencer gennem en fælles vision og retning. Hvorfor er vi så dårlige til det i Danmark?

 • Ny Nordisk Innovation
  27.02.14 Velfærd

  Den typiske tilgang til forandring i det offentlige er at forsøge at skabe den fra oven gennem centraliserede reformer, som anvender ’hård’ magt og styring for at opnå ønskede resultater. Men på tværs af den offentlige sektor er der en stigende erkendelse af, at politiske intentioner ikke altid bliver udmøntet særlig effektivt. Tag Ny Nordisk Skole som eksempel: Her skabes energi til forandring.

 • At stjæle er en politisk-moralsk pligt
  25.02.14 Ledelse

  Der er god grund til arrangere workshops, konferencer og ekskursioner rundt omkring i hele det ganske danske land, så udbydere og efterspørgere af innovative løsninger kan stå ansigt til ansigt med hinanden. Erfaring viser nemlig, at sådan har den ’tavse’ innovationsviden bedst vilkår for at blive spredt.

 • Svaret på borgerinddragelse findes i Hampton
  29.01.14 Ledelse

  Både herhjemme og i USA opfattes innovation i det offentlige ofte som bebudede besparelser. Men et initiativ i Hampton viser et andet eksempel: Her spurgte man borgerne, hvad der var vigtigst for dem, hvis man ikke kunne få det hele? Borgernes deltagelse i borgermøder steg med 2900 %

 • Når ledelse på tværs er det nye normale
  26.02.10 Politik

Artikler

 • Politikernes reform-amok kalder på mere innovation
  02.12.14 Ledelse

  Tempoet i vores samfunds udvikling stiller stadig stigende krav til embedsværket både centralt, regionalt og lokalt. Derfor er der behov for helt nye samarbejdsformer, skriver forsker og arbejdsmarkedschef. De peger samstemmende på, at brugercentreret implementering for alvor kan understøtte politikudvikling.

 • Gang i innovationen
  29.01.14 Ledelse

  Der er brug for nye løsninger, en nytænkende kultur samt vilje og mod til forandringer i den offentlige sektor. Men barrierer og dilemmaer er mange, og derfor indledes nu en dynamisk innovationsdebat på DenOffentlige.dk.

 • Kære ledere: Sådan skaber I en ægte innovationskultur
  09.01.14 Ledelse

  Danmark ligger i det bløde midterfelt, når det kommer til innovation. Vi mangler et nyt sigtepunkt. Et fælles sprog. Helt konkrete værktøjer til at gøre buzzwords til actionwords.

Cases

 • ”Hvor får de strøm fra?” – om velfærdsteknologi til hjemløse
  20.05.14 Velfærd

  Brugen af velfærdsteknologi på sundhedsområdet er i rivende udvikling, til gavn og glæde for både borgere og medarbejdere. På det sociale felt er der også en udvikling i gang, og der er et stort potentiale i at udvikle velfærdsteknologiske løsninger til socialt udsatte borgere.

 • Fra OPI-pilotprojekt til forretning
  22.04.14 Velfærd

  Overgangen fra pilotprojekt til forretning er udtryk for en øget professionalisering af OPI-feltet. I stedet for pilotprojekter fokuseres der på implementerbare løsninger, business cases og effekt. Det er et nødvendigt skridt, hvis offentlig-privat innovation skal opfylde forventningerne. Men også et skridt, der kræver mod hos de personer, der arbejder med OPI.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner

 • Jonathan Løw