Inspirationskatalog om længere og mere varieret skoledag

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har samlet de erfaringer, som en række kommuner og skoler har gjort sig med at afprøve den nye folkeskolereform i foråret i 2014. Erfaringerne skal give inspiration til andre skolers arbejde med reformen, nu hvor den træder i kraft.

35 kommuners og 96 skoler har deltaget i inspirationsprogrammet om en længere og mere varieret skoledag og gjort sig erfaringer med at indføre folkeskolereformen på forsøgsbasis i foråret. Et samlet inspirationskatalog skal dele ud af skolernes erfaringer og gode råd, som kan inspirere andre skoler i deres arbejde med den nye folkeskolereform.

Evalueringerne fra forsøgsskolerne viser, at eleverne ikke opfatter en længere skoledag som lang, når den samtidig er varieret. For eksempel når de flytter matematikundervisningen ud i naturen, laver en animationsfilm i historie, får daglige breaks med bevægelse, øver sig på opgaver med vennerne i lektiecaféen, laver et stafetløb i dansk eller lærer rytmik på musikskolen.

Samtidig giver mange af lærerne fra forsøgsskolerne udtryk for, at eleverne er blevet mere motiverede for læring og engagerede i undervisningen, og at flere elever får mulighed for at udfolde sig i de nye læringsmiljøer, som reformen skaber. Skolerne oplever også, at det er lærerigt at gennemføre undervisningen i et samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger og med det lokale foreningsliv, ungdomsskoler, musik-, kunst- og kulturskoler.

Erfaringerne fra skolerne peger desuden på mulige faldgruber, man skal være opmærksomme på i arbejdet med folkeskolereformen. Det gælder eksempelvis, at undervisningen ikke blot skal være varieret for variationens skyld. Det er vigtigt, at der også bliver holdt fast i dét, som allerede virker, og at der bliver skabt en balance mellem variationen og de ”klassiske” strukturer som almindelig klasseundervisning. Det kan også være ressourcekrævende at indføre nye undervisningsformer, og for at det bliver en succes, kræver det ifølge skolerne planlægning og opbakning fra ledelsen.

”Erfaringerne viser, at skoledagen ikke føles lang for eleverne, når den er varieret. Samtidig bliver eleverne mere motiverede og engagerede i undervisningen, når man tænker it, det lokale foreningsliv og faglig fordybelse ind i skoledagen. Nu skal erfaringerne fra arbejdet med den nye skole bredes ud, så andre skoler kan lade sig inspirere af det,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Fakta
 

  • Undervisningsministeriet oprettede i efteråret 2013 en pulje på 20 millioner kroner til udviklingsprojekter, hvor kommuner og skoler kunne indføre reformen på forsøgsbasis i foråret 2014 som en del af inspirationsprogrammet om en længere og mere varieret skoledag.
  • 35 kommuner og 96 skoler fik tilskud fra puljen på i alt 11,2 millioner kroner. Der blev søgt for 14,1 millioner kroner, hvoraf 3 ansøgninger fik afslag.
  • Læs mere om resultaterne her
Emneord: Videndeling, Folkeskolereform, EVA, Forsøgsordninger, Folkeskole, Erfaringer
Uddannelses- og Forskningsministeriet på DenOffentlige.dk Undervisningsministeriet
Aktivitet: Artikler: 89 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også