Børneorganisationer bakker regeringen op: Det skal ikke kunne betale sig at slå ihjel

Politik

29/10/15 4:15

Marie Skoven

Barnets bedste bør komme først ved forælders død

En forælder, der dræber den anden forælder, skal ikke længere automatisk have forældremyndigheden over deres børn, fremgår det af et lovforslag fra Social- og Indenrigsministeriet.

Og forslaget om at ændre loven bakkes op af børneorganisationerne:

”Vi er enige i, at en drabsmand ikke automatisk skal have forældremyndigheden”, siger Inge Marie Nielsen, sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd.

Børnesagens Fællesråd har netop afgivet høringssvar vedrørende lovforslaget, og heraf fremgår det, at konkrete sager skal vurderes enkeltvis.

”Vi gør opmærksom på, at man i sager, hvor den ene forælder er skyld den andens død, først og fremmest skal tage stilling til, hvad der er bedst for barnet”, oplyser Inge Marie Nielsen.

Se også: Børneorganisationer i kritisk modsvar: Har regeringen glemt børnene?

Reglerne om forældremyndighed i forbindelse med forældredrab findes i forældreansvarsloven paragraf 15, der – som reglerne ser ud nu – ikke tager stilling til, om den ene forælder har været skyld i den andens død, når forældremyndighed skal overdrages ved dødsfald.

”Det er selvklart påkrævet, at få paragraffen ændret, så den sender et signal om, at man ikke automatisk kan få forældremyndigheden, når man har slået den anden forælder ihjel”, siger Inge Marie Nielsen.

Sagen blev aktualiseret da en far sidste år kvalte moderen til sine to børn, mens børnene sad og så tegnefilm i et andet værelse i lejligheden, hvor drabet fandt sted. Den drabstiltalte far søgte efterfølgende om forældremyndigheden over de efterladte børn på to og fire år – og fik den.

Annonce