Ny kontanthjælp rammer eneforsørgere hårdt: Så meget mister de

Velfærd

22/01/2016 09:20

Marie Skoven

Børnesagens Fællesråd stiller sig stærkt kritisk over for lovforslag, der kraftigt reducerer børnefamiliers rådighedsbeløb

Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft, som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, rammer eneforsørgere med børn særligt hårdt.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil en eneforsørger med et barn miste 2300 kr. om måneden som følge af kontanthjælpsloftet, hvilket svarer til en tilbagegang i rådighedsbeløbet på 23,7 pct.

Tal fra Børnerådet viser, at kontanthjælpsloftet forventes at berøre ca. 24.100 kontanthjælpsmodtagere, hvoraf ca. 75 % er forsørgere. Omkring 13.000 af dem er enlige forsørgere, og de får ifølge Børnerådet i gennemsnit mindsket deres rådighedsbeløb med kr. 22.200 om året svarende til kr. 1.850 pr. måned. Der er således tale om en reduktion af rådighedsbeløbet på 20-30 % alt efter størrelsen på huslejens størrelse.

”Det er de eneforsørgere, der har det svært i forvejen, som nu får endnu sværere ved at få enderne til at mødes”, formand for Børnesagens Fællesråd, René Skau Björnsson.

Han oplyser, at Børnesagen netop har åbnet for årets ansøgninger til konfirmationsstipendier, hvor kontanthjælpsmodtagere, der ikke har råd til at fejre deres unges konfirmation med fest, gaver, mad, tøj og Blå Mandag, kan søge om økonomisk hjælp.

”I ansøgningerne ser vi kontanthjælpsmodtagere med et rådighedsbeløb på kr. 1500-1700 om måneden. Hvordan forestiller man sige, at de skal klare sig, når dette beløb reduceres eller helt forsvinder?”, spørger René Skau Björnsson, der efterlyser en politisk debat om, hvor bunden for en rimelig forsørgelse befinder sig.

Lovforslaget om kontanthjælpsloftet lægger vægt på, at de ”børnerelaterede ydelser” ikke beskæres, men ifølge René Skau Björnsson, er det ikke væsentligt, hvilke specifikke dele af kontanthjælpsmodtagerenes ydelser, der skæres ned på, da bundlinjen under alle omstændigheder er en kraftig reduktion af forsørgelsesgrundlaget.

Boligselskabernes Landsforening frygter således, at kontanthjælpsloftet vil ramme tusindvis af enlige forsørgere så hårdt, at mange må opgive deres nuværende bolig eller risikerer at blive sat på gaden.

I et høringssvar gør Boligselskabernes Landsforening opmærksom på, at organisationen er ”meget bekymret” for, at kontanthjælpsloftet vil føre til flere udsættelser og få alvorlige økonomiske konsekvenser særligt for enlige med børn. Mange risikerer simpelthen at blive sat ud af deres lejlighed i den almene sektor, lyder det.

Kommunernes Landsforening, Foreningen af Socialchefer i Danmark og Rådet for Socialt Udsatte har udtrykt tilsvarende bekymringer.

I stedet for kontanthjælpsloftet, inklusive dets dekret om at kontanthjælpsmodtagere kun må holde maksimalt 2 ugers sammenhængende ferie, opfordrer Børnesagen regeringen til at arbejde helhjertet for billigere boliger, som lavtlønnede har råd til at bo i, socialøkonomiske arbejdspladser, hvor fx psykisk og fysisk syge kan indgå i lønnede arbejdsfællesskaber, støtte til opstart af selvstændige virksomheder og hjemmearbejdspladser, øgede muligheder for omskoling, efteruddannelse og empowerment samt leveomkostninger (herunder fødevare- og energipriser), som ikke sluger størstedelen af en lav løn.

Det nye kontanthjælpsloft træder i kraft 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere.

De penge, som kontanthjælpsloftet frigiver, skal ifølge det foreliggende bruges på skattelettelser.

Læs hele aftaleteksten her

 

 

Mest Læste

Annonce