Private institutioner: FOA og EL fører smædekampagne

Velfærd

21/04/2016 10:45

Marie Skoven

Fagforbundet FOA, der vil forbyde privat børnepasning, får høvl af Daginstitutionernes LandsOrganisation

De pædagogiske fagforeninger med FOA i spidsen og sekunderet af Enhedslisten er tilsyneladende ude i en større smædekampagne mod private daginstitutioner. Angrebene går på underbetaling, social dumping, manglende overenskomstdækning og manglende faglig organisering – og dertil kommer så angribernes harme over, at lovgivningen giver mulighed for at institutionsejerne kan tage overskud ud af driften.

Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråd er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs mere fra organisationen, der er et netværk af 20 landsdækkende organisationer som alle arbejder for at sikre fattige og udsatte børn en tryg og god opvækst. Netværkets værdigrundlag er FN’s Børnekonvention.

Som områdets interesseorganisation, der er uafhængig af økonomiske, fagpoliske og partipolitiske interesser føler vi os en anelse krænket, for FOAs og deres venners billede af de private daginstitutioner er en tendentiøs karikatur, der beror på unuancerede betragtninger og mangelfulde observationer.

Det er klart, at FOA og de øvrige fagforeninger er interesseret i at få området overenskomstdækket og få flere medlemmer, men de metoder de anvender er ikke sympatiske. Man maler skræmmebilleder og får disse ud via visse medier – herunder får man Ugebrevet A4, der er rundet af LO og A-pressen, til at undersøge de lokale fagforenings-afdelingers oplevelse af forholdene for de ansatte i privatinstitutionerne. Resultatet skønnes tilsyneladende brugbart og formidles så i det samarbejdende medie Avisen.dk, der er en del af familien.

En af undersøgelsens konklusioner er, at de lokale fagforeninger oplever, at antallet af Privatinstitutioner uden overenskomst er vokset i løbet af de seneste år. Ja, det tror da pokker; når antallet af privatinstitutioner stiger voldsomt, vil antallet af institutioner uden overenskomst også stige. Ikke alle nye institutioner ønsker at have overenskomst – og typisk ikke lige med det samme. Hvad der havde været mere relevant at undersøge, ville være procentandelen af privatinstitutioner med overenskomst. Så ville fagforeningerne reelt kunne konstatere om de er på rette vej i forhold til en ønsket højere overenskomstmæssig ”dækningsprocent”. Og var de, skulle man måske lige spise brød til, før de næste angreb sættes ind.

Ensidigt fokus på offentligt arbejdsmarked

FOA har i en række tilfælde fundet eksempler på privatinstitutioner, der lønner sine medarbejdere med en lavere løn, end overenskomsterne angiver. Heraf også grelle eksempler, som vi i DLO tager afstand fra. Men forekomsten er marginal og findes hos nogle ganske få brådne kar i ”branchen”. Det skal i øvrigt ses i forhold til, at der efterhånden findes ca. 550 privatinstitutioner i dette land, hvor hovedindtrykket er, at medarbejderne trives med anstændige løn- og ansættelsesvilkår, og hvor nytænkning, mindre bureaukrati og kontrol faktisk betyder, at der er mere tid til det enkelte barn i de typisk små og overskuelige privatinstitutioner.

I den ensidige fokusering på overenskomstdækning og mere eller mindre marginale lønforskelle overser fagforeningerne – hvad de burde være klar over – at medarbejdertilfredshed og god kvalitet afhænger af mange andre ting end den marginale løn; Godt samarbejde, god mandskabspleje, personalegoder, fleksibilitet og arbejdsmiljø – disse faktorer har enorm stor betydning for arbejdsglæden og dermed kvaliteten af det arbejde, der udføres. Det kunne være interessant at få dette undersøgt i alle institutioner (med og uden overenskomst) og hos alle medarbejdere (uanset deres medlemskab af faglige organisationer).

I det store billede er der i øvrigt faktisk en rimelig høj overenskomstdækning i privatinstitutionerne. Flere hundrede af de 550 privatinstitutioner har en fortid som selvejende daginstitution med driftsoverenskomst, og de har pr. definition skullet tiltræde en af de mange overenskomster, som områdets paraplyorganisationer har indgået med BUPL og FOA. En anden meget stor andel af Privatinstitutionerne er tilknyttet fri- og privatskolerne, hvor der er en meget stor grad af overenskomstdækning for pædagoger ansat i skoler, fritidsordninger og dagtilbud.

Også DLO har indgået overenskomster med BUPL og FOA, som institutioner der er medlem af DLO kvit og frit kan tiltræde – hvis de ønsker det.  DLO ser gerne, at privatinstitutioner tiltræder overenskomst, men vi respekterer på den anden side fuldt ud, at Private daginstitutioner netop er en del af det private arbejdsmarked, hvor det er er op til ejeren/arbejdsgiveren, om man ønsker at indgå overenskomst. 

Valgfrihed og nytænkning

De private daginstitutioner giver valgmuligheder for både børn, forældre og medarbejdere. De bidrager til forskellighed og nytænkning – men er også med til at fastholde en børnehavetradition i Danmark, som Kommunerne er godt i gang med at ødelægge, ved at lade det offentlige dagtilbudsområde styre af regneark, stordrift, ensretning - og evindelige nedskæringer. Samtidig er privatinstitutionerne et felt for pionérånd og iværksætteri, f.eks. hvor forældregrupper med frivilligt arbejde viderefører eller ny-etablerer små, overskuelige og lokale daginstitutioner i tæt samarbejde med medarbejderne.

Hvis vores truede velfærdssamfund skal profitere af dette og udnytte de store kvaliteter og potentialer, der ligger i de muligheder den nuværende lovgivning indeholder – så nytter det ikke noget at forsøge at opbygge monopoler, skabe barrierer og indføre arbejdsklausuler.

Se flere indspark fra Daginstitutionernes LandsOrganisation

 

Mest Læste

Annonce