EU sikrer danske miljøinteresser

Europa

05/9/18 1:00

Maja Kirstine Andersen

Kun gennem europæisk samarbejde kan Danmark forfølge høje ambitioner for miljøet og klimaet.
Sommerens varmerekorder har endnu en gang sat fokus på klimaforandringernes åbenlyshed. Det står efterhånden klart for mange, at der i endnu højere grad er behov for stærkere tiltag, der kan mindske de menneskelige aftryk, vi efterlader på planeten.   Denne bevidsthed har sat sine spor hos danskerne, som kræver, at klima og miljø vægtes højere på den politiske dagsorden – i Danmark såvel som i EU. En måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA med 1.003 respondenter viser, at miljø lander på en tredjeplads over de områder, danskerne mener, EU bør prioritere højest. Såfremt tiltag, der virkelig rykker os mod en grønnere fremtid skal vedtages, må vi dog have bred opbakning og engagement blandt alle medlemslandenes regeringer og befolkninger.

Europabevægelsen Blog

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere på DenOffentlige. Se andre indlæg her

Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde til at styrke debatten om EU.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning

 

Danmark har i en årrække taget teten med høje standarder på klima- og miljøområdet, men lille effekt har disse, hvis landene omkring Danmark ikke efterlever samme krav. Drivhusgasser i atmosfæren og giftpartikler i luften kender ikke til landegrænser, og det transnationale samarbejde er derfor nødvendigt, såfremt kampen for et bedre klima skal bære frugt. Kun ved et sådant samarbejde kan de europæiske stater forpligte hinanden til at engagere sig i kampen for at forbedre miljøet og reducere vores klimaaftryk.   Et kendetegn ved miljøområdet har været, at det er et politikfelt med meget store forskelle på de nationale standarder – særligt i implementeringsfasen. Antallet af overtrædelsessager og domsafsigelser er midlertidigt faldet markant de seneste år, hvilket synes at pege i retning af, at landenes engagement i kampen for at forbedre miljøet er blevet større. Dette understøttes af en optælling af EU’s retsakter, der viser, at disse på miljøområdet er femdoblet siden 1992.   Dette understreger, at det tydeligvis er lykkedes de europæiske lande gennem EU at løfte nogle af de mange fælles udfordringer. En del af retsakterne knytter sig stadig an til Det Indre Marked og angår anvendelse af samme miljøstandarder for produktion og varer. For danske virksomheder betyder det, at der kan konkurreres på lige vilkår.   EU’s grønne initiativer har således ikke blot betydning for klimaet og miljøet i sig selv, men styrker ligeledes konkurrenceforholdene mellem landene og forbrugerne.   I visse tilfælde synes Danmark mere ambitiøs end øvrige lande på miljøområdet, men EU-samarbejdet sikrer alligevel, at Danmarks interesser varetages. Gennem forhandlinger har Danmark mulighed for at presse på for at forhøje standarderne på klima- og miljøområdet, der i langt de fleste tilfælde ligger på niveau med de danske. Qua udfordringernes grænseoverskridende karakter er samarbejdet afgørende – for Danmark såvel som for de øvrige medlemslande.