Europa går forrest med tilgængelighed på agendaen

Europa

29/09/2019 09:00

Maja Kirstine Andersen

Med en buldrende digital udvikling er det centralt med en sikker strategi for at sikre handicappede personer de bedste forhold. Heldigvis går EU forrest i indsatsen.
I disse tider er den digitale transformation af vores samfund og vores liv genstand for megen diskussion.   Efterhånden som vores elektronik bliver mere smart eller kunstig intelligent, har det medvirket, at selv hvis vi ikke kan læse på skærmen, afskærer det ikke muligheden for at kommunikere med vores telefon og PC.   Udviklingen i skærmlæsere og talegenkendelse samt mange flere intelligente teknologier gør det muligt at inkludere flere mennesker til at deltage i samfundet og være på arbejdsmarkedet end nogensinde før. Men skønt alle disse muligheder bare venter på at gøre gavn, er der forsat mange virksomheder, der ikke fokuserer på tilgængelighed, når de investerer i deres IT.    Det Europæiske tilgængelighedsdirektiv, også kendt som ”European Accessibility Act” eller bare ”EAA”, har som mål at øge udbredelsen af tilgængelige produkter og tjenester, der kan anvendes af personer med handicap.   EAA vil efter alt at dømme indarbejde den europæiske tilgængelighedsstandard ”EN 301 549”, som allerede er en del af den danske udbudsvejledning for offentligt indkøb. Ved at fjerne hindringer, såsom forskellige krav og regler i medlemsstaterne, vil EU understøtte et velfungerende marked for udbredelse af løsninger for tilgængelighed i Europa.   Direktivet trådte i kraft d. 27. juni 2019. Medlemsstaterne har indtil d. 28. juni i 2022 til at gennemføre direktivet i lokal lovgivning, og erhvervsdrivende skal overholde direktivet fra d. 28. juni 2025. Der er altså skabt god tid til at gøre sig fortrolig med tilgængelighedsområdet, men der er al mulig grund til at gå i gang med det samme.    Ifølge Europa-Kommissionen vil der være mange fordele at høste ved at have ensartede regler for tilgængelighedsområdet for virksomheder såvel som for personer med handicap. Fælles regler om tilgængelighed i EU vil medføre lettere handel på tværs af grænser og flere markedsmuligheder for etablerede og nye udbydere af tilgængelighedsløsninger. Herudover vil personer med handicap opleve, at tilgængelighedsløsningerne bliver mere udbredte på tværs af produktkategorier, eftersom de gunstige markedsbetingelser giver større udvalg til konkurrencedygtige priser.   Der åbner sig således mange flere muligheder for, at personer med handicap kan begå sig succesfuldt i en stadig mere digital hverdag, på uddannelser og på arbejdsmarkedet.   Microsoft støtter EU i bestræbelserne på at fremme inklusion og tilgængelighed. Vi arbejder selv med inklusion både internt og i vores produkter og løsninger, så flest mulig kan få gavn af de muligheder, som digitalisering og ny teknologi skaber.   Lige nu går Europa forrest med tilgængelighedsdagsordenen, og danske virksomheder og den offentlige sektor bør allerede nu forberede sig på, at EAA træder i kraft bl.a. ved at bruge EN 301 549 i forbindelse med udbud og indkøb.  

Mest Læste

Annonce