10 gode råd til politikerne

Politik

01/12/2013 22:20

Jesper Lohse

Når samfundet forandrer sig er det vigtigt, at lovgivningen og praksis følger med på fornuftig vis. Foreningen Far skal her komme med 10 gode råd til folketingets politikere på familieområdet.

Mange forskellige ministerier, politikere, udvalg og embedsværk er i dag involveret i familielovgivningen. Det er faktisk lidt som at vinde i lotto, at få de rigtige mennesker til, at tale sammen om de rigtige ting, på det rigtige tidspunkt.

Danmark år 2014

1. Foreningen Far anbefaler at Beskæftigelsesministeriet sikrer 3 måneders barsel til begge forældre med frit valg for forældrene til at overføre perioden til den anden forælder. Vi sikrer herved det frie valg, lige muligheder og retssikkerheden for alle børn og forældre. De børn som har allermest behov for barsel med begge forældre og de fædre, som mest ønsker barsel, får det ikke i dag. Det er mor og arbejdsgiveren som reelt bestemmer om barnet skal have barsel med sin far og det kan have stor betydning for barnets omsorg, tryghed og livsglæde senere i livet.

2. Vi anbefaler at Sundhedsministeriet sikrer at begge forældre modtager alle skrivelse og informering fra barnets fødsel. Vi anbefaler derudover indførsel af familiegrupper i stedet for mødre grupper med frit valg og mulighed for begge forældre til, at deltage om ønsket af forældrene m/k. Over 85 % af forældrene vælger at deltage i Sverige og hos de kommuner, som har indført familiegrupperne i Danmark. Familiegrupperne skaber bedre samarbejde og kommunikation i familierne til glæde for børnene.

3. Foreningen Far anbefaler at Økonomi og Indenrigsministeriet får styr på statsforvaltningens sagsbehandlingstider, kvalitet, forskelsbehandling, kultur og de mange fejl, der sker hver dag for børn og forældre. Vi anbefaler oprettelse af tre køer, en hurtig kø for basale henvendelser, en mæglingskø med indkaldelse indenfor 14 dage og 50% medfinansiering for forældre, der selv vil lave en aftale med brug af en mægler, som er barnets advokat. Der bør alternativt laves straks samvær for barnet med begge forældre og ske straks videre sendelse af sagen til en familiedomstol.

4. Foreningen Far anbefaler at Socialministeriet afskaffer de forældede begreber bopæl og samværsforældre for ligeværdige forældre i Danmark og behandler alle forældre ens i forhold til sagsbehandlingstider, rettigheder og økonomi. Vi anbefaler straks samvær pga. sagsbehandlingstiderne, faste transport regler med skiftevis hente/bringe ordninger og ved fraflytning over et vist antal kilometer transport af den fraflyttende forælder. Vi anbefaler afskaffelse af paragraf 14.1.1.2 i vejledning om samvær i forhold til at skyldsspørgsmålet ikke er afgørende for den ene forælder, da det direkte betyder den anden forælder gratis kan chikanere sig til barnet i modstrid med forældreansvarslovens intentioner. Belønner man forkert adfærd, får man forkert adfærd.

5. Foreningen Far anbefaler at Skatteministeriet lader forældrene selv fordele barnets økonomi mellem sig og at vi ved uenighed laver en fordeling baseret på samværsdage med brug af barnets NEM konto. Ved klar dokumentation kan familiedomstolen træffe anden afgørelse f.eks. hvis den ene forælder har markant større behov for sociale ydelser for, at barnet har to velfungerende hjem hos far og mor. Alle betalinger sikres af udbetaling Danmark og den ene forældre skal ikke længere som i dag lave civilt søgsmål for at få penge retur, mens den anden forælder kan få trukket beløbet direkte i lønchecken.

6. Foreningen Far anbefaler at Justitsministeriet sikre cpr loven og fri proces reglerne, så barnet kan opholde sig frit hos forældrene uden, at forældrene anklages for socialt bedrageri. Det kan medvirke til at sikre at børn ikke bor og opvokser hos forældre, som i perioder har det rigtig skidt, fordi barnet skal opholdes sig mest tid der, hvor der er registreret bopæl for, at forælderen kan få sociale ydelser. Fri proces reglerne bør baseres på formue, arbejdsevne og rimelighed – og hvis en forælder modtager fri proces i børnesager bør begge forældre modtage fri proces for, at undgå udnyttelse og pression til skade for barnet. Vi anbefaler Justitsministeriet at gå i kritisk dialog med advokatnævnet om forholdene og de klare mønstre for uetisk advokatadfærd i familiesager.  

7. Foreningen Far anbefaler at Ligestillingsministeriet markant sikre, at der aldrig sker forskelsbehandling af mennesker på familieområdet i lighed med uddannelsessystemet og arbejdslivet samt at ankestyrelsen og statsforvaltningen leverer fyldestgørende og kønsopdelt statistik over alle afgørelser som træffes.  Man kan med fordel indføre en smiley ordning for den offentlige sagsbehandling.

8. Vi anbefaler at Udenrigsministeriet via borgerservice sikre, at forældre informeres om danske og udenlandske regler, hvis de får barn eller flytter til Danmark eller udlandet. Vi anbefaler at borgerservice er parat til at hjælpe forældrene i nødsituationer i udlandet herunder videregivelse på fornuftig vis af nødvendige sociale oplysninger til og fra andre lande.

9. Vi anbefaler at Erhvervs- og Vækstministeriet laver beregninger på hvad længerevarende forældresager og skilsmisse Danmark koster dansk erhvervsliv i manglende motivation, engagement, sygedage hos ansatte og ledere – samt hvordan den fremtidige lønstruktur vil blive påvirket af den aktuelle fordeling m/k på de højere uddannelser de kommende 10 år. 

10. Vi anbefaler at Statsministeren sikre en familiereform, en familieminister eller et tværgående koordinationsudvalg mellem de mange involverede ministerier på familieområdet med deltagelse af førende interesseorganisationer repræsenteret ligeværdigt.

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund.

Socialforskningsinstituttet udførte i 1996 en undersøgelse om børns opvækst hos deres far. De skrev ”umiddelbart ser det ud til at de børn, der bor hos faderen, har nogle fordele, som de børn, der bor hos moderen, kun har i begrænset omfang.  For det første har de hyppigere kontakt med den anden forælder. Samværet er sjældnere afbrudt. Som følge heraf er forbindelse med begge bedsteforældrepar hyppigere intakt for de børn, der bor hos faderen. For det andet er der oftere fælles forældremyndighed i de tilfælde, hvor barnet bor hos faderen, hvilket ser ud til at give barnet nogle fordele. For det tredje er fædrene gennemgående mindre tidspressede og  har færre psykosomatiske stress-reaktioner.”

Hvor lang tid skal der gå før det ikke er pinligt, skævt eller mærkeligt for far, at elske sit barn og være en god far og et ordentligt menneske. Det handler om frit valg, lige muligheder og basal retssikkerhed på familieområdet i Danmark.

LINKS:

Kære Statsminister

Interview med Foreningen Far (min 40.30)

Tale i beskæftigelsesudvalget
 

Mest Læste

Annonce