Forældreundersøgelse 2013

Politik

20/12/13 6:13

Jesper Lohse

Foreningen Far har inviteret forældre af begge køn til, at deltage i en forældreundersøgelse om samlivets ophør og offentlig sagsbehandling.

Foreningen Far stillede forældrene spørgsmål om samlivets ophør, statsforvaltningen, advokater, forskelsbehandling og indsamlede forældrenes gode ideer. Ca. 750 forældre deltog i undersøgelsen fordelt på 75 % fædre og 25 % mødre.

Forældrene har et bredt udsnit af samværsordninger med ca. 55 % der bor sammen, har deleordninger eller udvidede samværsordninger og ca. 45 % der har weekendordninger, mindre samværsordninger eller intet samvær. Der er i undersøgelsen tale om en repræsentativ fordeling i forhold til forældremyndighed, bopæl og samværsordninger i Danmark.

Det er i undersøgelsen bekymrende, at forældre af begge køn oplever meget lange sagsbehandlingstider hos de offentlige myndigheder, som har betydning for afgørelserne. Over 95 % af fædrene i undersøgelsen oplyser, at de oplever kønsdiskrimination i større eller mindre grad. Specielt overraskende er det, at psykisk uro angives, som en af de væsentligste årsager til samlivets ophør. Dette er overset i de officielle statistikker.

Undersøgelsens resultater stemmer overens med de oplevelser Foreningen Far har i den landsdækkende rådgivning og hos de ca. 125.000 forældre, som hvert år søger råd og vejledning hos Foreningen Far fra 300 danske byer og 50 lande. Foreningen Far betragter undersøgelsen som et bidrag til en saglig og ligeværdig debat om fremtidens familier og en modernisering af lovgivningen og praktiseringen på familieområdet i Danmark.

Forældreundersøgelsen 2013 er sendt til Folketingets politikere, offentlige ledere, pressen og foreningens medlemmer.

BLIV MEDLEM AF FORENINGEN FAR OG MODTAG UNDERSØGELSEN
http://www.winkas.dk/wkkartotek/tilmelding.asp?wkid=700505&navid=4

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce