Oversigt

Forslag fra Foreningen Far

Bæredygtighed

12/05/2014 10:26

Jesper Lohse

Foreningen Far anbefaler forebyggelse i familierne, modernisering af lovgivningen og kvalitetssikring af den offentlige sagsbehandling på familie området.

Vi bør for moderne familier i Danmark, som lever i mange forskellige nye familieformer, overveje at give forældrene frit valg på stort set alle hylder ved enighed, om de bor sammen eller ikke, i forhold til bopæl, samvær og økonomi.

Vi bør overveje at give forældre, der ikke er enige, fuldstændig samme rettigheder og retssikkerhed herunder lige fordeling af bopæl, samvær og økonomi med mulighed for positiv mægling eller at en domstol – gerne en familiedomstol - i sidste ende kan afgøre tvivlsspørgsmål baseret på saglighed, sandhed, dokumentation og gundighed.

En mulighed er at OPTIMERE de 3 tilbud til familierne som vi ”næsten” har i dag.

TILBUD A - FRIT VALG
Lad os give forældre som er enige frit valg på alle hylder, to bopæle om ønsket og lige muligheder (barsel, familiegrupper, fordeling af barnets økonomi m.v.) i respekt for familielivet og forældrenes frie valg. De fleste forældre er fantastiske og ved selv hvad der er bedst for barnet. Ligeværdige forældre skal behandles ens i stedet for at vi presser familierne ned i forældet lovgivning og kasser (bopæl og samværsforælder) som ikke passer til familierne i dag og skaber offentlige sager.

TILBUD B - MÆGLING
Lad os give forældre som ikke er enige et markant tilbud om at samarbejde positivt med fokus på barnet via mægling – gerne i familiecentre før samlivets ophør. Lav eventuelt medfinansiering 50%/50% som vi kender det fra eksportfremme ordninger, af barnets advokat i stedet for to forældre advokater der trækker forældrene mere fra hinanden med barnet i midten. Giv begge forældre bopæl og sig til forældrene at de selv skal aftale samværsordninger eller der laves deleordning indtil mægling er færdig. Lad os gøre os umage fra starten for det betaler sig i livskvalitet, samfundsøkonomisk og for børnene.

TILBUD C - DOMSTOL
Ønsker forældrene at skændes i stedet for at fokusere på barnet og positivt samarbejde eller er der alvorlige anklager overfør straks sagen til domstolen og lad - gerne en familie domstol - bruge 2 hele rets dage på at undersøge sagen grundigt for at afgøre hvad der er bedst for barnet. Tillad aldrig chikane og beløn altid god forældreevne og positivt samarbejde. Overvej familiekørekort til forældrene, sæt loft over advokat udgifterne og sørg for at begge forældre har fri proces, hvis den ene forælder modtager det for at undgå pression.
 

Set i børnehøjde kan vi principielt helt afskaffe forældremyndighed og bopæl/samværs begreberne for det eneste vigtige for barnet er kærlighed, omsorg og tryghed – og kvalitetstid hos far og mor.
 

Mest Læste

Annonce