Regeringen forhindrer den hele familie

Politik

01/05/2013 10:14

Jesper Lohse

Det er oprigtig glædeligt, at Red Barnet, Foreningen Nydanskere og andre hårdtarbejdende, frivillige foreninger har fået midler fra social- og integrationsministeriet i forbindelse med årets politiske fordeling af SATS puljen 2013. Landsforeningen af kvindekrisecentre modtager 18 mio. kr.

Bemærkelsesværdigt og bekymrende er det dog samtidig, at Foreningen Far, som aktuelt vejleder ca. 112.000 forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn intet modtager. Ansøgningen lød på 500.000 kr. om året og begrundelsen for afslaget var "manglende nyhedsværdi".

Det er første gang Foreningen Far anmoder SATS puljen om midler. I Foreningen Far ryster vi ærlig talt på hovedet og trækker på smilebåndet. Er det et melodi grand prix vi deltager i? … eller handler det om menneskers liv og velfærd. I Danmark bryster vi os af et solidt samfund, baseret på respekt, omtanke og inddragelse. Vi sætter en ære i at skabe ligestilling mellem mennesker og køn. Og dog...

For det virker som om regeringen er splittet i to hvad angår ligestilling, og man kører hver sit derby, når det gælder børn og forældre. Indsatsen for mødrene - både de biologiske og sociale - foregår i galop og man er ude af startbokse inden dommeren har sænket flaget. Senest med lovforslaget om udvidede rettigheder til medmødre og undersøgelsesrapporter baseret på 28 børn fundet i kvindelige forskeres eget netværk, med 9 af 10 kvinder i ekspertgrupperne, præsenteret for folkevalgte politikere i forbindelse med forældreansvarsloven.

Hesten halter for Regeringen på forældreområdet. For hvor er barnets tarv og rettigheder til far og barnets behov for både en far og en mor blevet af? Her foregår udviklingen i luntetrav eller man drøvtygger halm inde i startboksen.

Foreningen Far støtter den hele familie og det bedste for barnet, i et samfund, hvor vi i dag ikke kan afgøre, hvem der er den bedste medarbejder, leder, studerende, minister eller forælder alene ved at kigge på køn.

Det er lovfæstet, at offentlige institutioner ikke må medvirke direkte eller indirekte til forskelsbehandling, men vi ser alligevel en markant prioritering til fordel for mor-rollen. Hvorfor?

Foreningen Far har gennem snart 40 år opbygget empiri, som ikke findes andet steds, omkring familiernes positive udvikling og mønstre med specielt fokus på far rollen. En empiri vi gerne med midlerne ville kvalificere og give videre til Ministerierne.

Foreningen Far sidder i regeringens barselsudvalg som frivillige og har oplevet en fordobling i antallet af besøgende siden Socialministeriets ændring af forældreansvarsloven. Foreningen Far indsendte, af alle inviterede, det mest omfattende høringssvar til forslaget om forældreansvarsloven, med klar nytænkning og positive forslag. Loven lå allerede klar. Igen må vi spørge: Hvorfor?

Foreningen Far anbefaler i forbindelse med visionerne om en ny frivillighedscharter en socialfremme ordning i Danmark, som vi kender det fra eksportfremme ordningerne, hvor alle danskere kan frikøbes ½-1 dag til ledelse og administration i frivillige organisationer og hvor tildelingen af ressourcer sker uvildigt. Heste drøvtygger ikke. 

Mest Læste

Annonce