Regeringens Barselsudvalg

Politik

19/03/2013 21:17

Jesper Lohse

På Island afholdes ca. 34 % af den samlede barselsperiode af fædrene og i Sverige afholdes ca. 24 % af barselsperioden af fædrene. I Danmark er det kun ca. 8 % af barslen der afholdes af fædrene. Hos Foreningen Far hører vi, at det i kernefamilierne hovedsagligt skyldes 2 forhold: Familieøkonomien og Arbejdsgiveren. I de andre familier er favoriseringen af mors rettigheder også med på hitlisten.

Der er mange forklaringer, men de fleste kan koges ned til far tjener ofte mest og det er dyrt, at være væk. Far har en arbejdsgiver, som for det meste er en mand, som aldrig selv har holdt barselsorlov, som regner med, at far altid møder, hver dag, hele året, uanset hvad og at mor med den gældende lovgivning har 50 meter forspring på 100-meter distancen.

I Foreningen Far mener vi, at vi skal skabe en sund balance mellem arbejdslivet og familielivet i Danmark, også på barselsområdet. Et barn har to forældre, og barnet har altid en fundamental ret til kærlighed, tryghed, nærvær og beskyttelse af begge sine forældre.

Foreningen Far støtter hele familien, fordi:

• Vi oplever, at det skaber livskvalitet i familierne

• Vi oplever, at det skaber bedre samarbejde og kommunikation mellem forældrene

• Vi oplever, at det skaber gladere forældre og trygge børn

• Vi oplever, at det skaber lavere skilsmisserater

• Vi oplever, at det skaber samfundsøkonomiske besparelser

• Vi oplever, at det skaber en arbejdsstyrke der trives, og derfor har mindre sygefravær, er mere motiveret, mere innovative og mere produktive

I Sverige har 200 kommuner indført familiegrupper ved barnets fødsel. Her danner forældrene netværk mellem far, mor og børn i forskellige familier, som møder hinanden på fødegangen og indtil barnet er 1½ år gammel. Og det virker! Konservativt estimeret kan vi i Danmark alene ved dette initiativ spare op imod 6 mia. kroner om året, opnå lavere skilsmisserater og meget gladere familier.

Der er som vi alle ved i Danmark flest mænd der er bestyrelsesmedlemmer og flest kvinder som er primære omsorgsforældre, men blot fordi historien har bragt os hertil er det ikke nødvendigvis fremtiden. I Danmark gør vi på en række områder meget for at sikre ligestilling mellem kønnene. Vi gør op med historien og forsøger at bryde vanerne. For vi har efterhånden erkendt, at historien aldrig fortæller os hvem, der er den bedste medarbejder, leder, studerende - eller forælder.

Foreningen Far oplever fantastiske forældre i Danmark og forældre som med de rigtige rammer, får lov at være lige præcis dét. De afledte samfundseffekter er umiddelbart målbare; Glade og trygge børn og glade og trygge voksne. Det er derfor helt afgørende, at vi gør os umage, når vi skal skabe rammerne for børnene og deres familie.

Vi skal sikre at rammerne er til stede, så familierne, uanset hvordan de er sammenstykket eller splittet, har de bedst mulige rammer. Det betyder, at vi, hver gang vi gennemfører et lovforslag, en bekendtgørelse, og især når vi udsteder vejledninger eller kommer med personlige fortolkninger for, hvordan rammerne sikres og gennemføres, har hele familien i fokus og sørger for, at alle beslutninger og afgørelser er både velfunderede og hurtige.

Det er ligeså slemt at vente på en kræftdiagnose, som det er at vente på en faderskabstest eller afgørelse om samværsret. Alligevel ser vi kun behandlingsgarantierne på sundhedsområdet overholdt. At få lov at være forælder er for Foreningen Far et sundhedsspørgsmål og en fundamental menneskeret.

Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre oplever, at vi alene med respekt for familielivet for hele familien, lige muligheder, fundamental retsbeskyttelse samt beskyttelse af alle borgere mod forskelsbehandling kan sikre de mest fundamentale værdier i samfundet, familierne frie valg og de gode værdier vi ønsker at give videre til alle børn. Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund. 

For mere information kontakt:

Jesper Lohse, Landsformand, [email protected]

Sidse Ægidius, Medlem af barselsudvalget, [email protected]

Mest Læste

Annonce