SU-reformen og ligestilling

Politik

19/02/2013 11:51

Jesper Lohse

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har bebudet besparelser på to milliarder kroner på SU-reformen, skriver DR Nyhederne. Regeringen har endnu ikke præsenteret hele reformen af SU-reglerne, men reformen forventes at være lige på trapperne.

Ligestillingsminister Manu Sareen har samtidig præsenteret en ny strategi for ligestillingsvurderinger. Strategien skal give bedre kvalitet og øget ligestilling i den offentlige administration. Ifølge pressemeddelelsen fra Ligestillingsministeriet skal der fra statens side sættes ind med en skærpet og styrket indsats i forhold til arbejdet med at ligestillingsvurdere lovforslag.

Foreningen Far gør opmærksom på, at stadig flere unge forældre er fælles om barnets omsorg, tryghed, kærlighed og beskyttelse til glæde for barnet. Får du et barn, mens du går på en uddannelse, kan du i dag få ekstra SU. Hvordan og hvornår du kan få den ekstra SU afhænger af, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Og hvilket køn du har.

Vælger forældrene derudover ikke at flytte sammen men praktisere en deleordning med skift hver 3-5 dag til glæde for barnet er mor bopæls forælder og modtager 100 % barnets økonomi, mens den ligeværdige far, som forsørger barnet på lige fod med mor ingenting modtager.

Foreningen Far møder ofte problemstillingen i den frivillige rådgivning af unge forældre, som elsker deres barn, og vil for god ordens skyld gerne forebygge, at unge fædre begynder at kravle i kraner og det bliver ved fløjterne.

Som udgangspunkt kan du som mor få 12 måneders ekstra SU og som far kan du få 6 måneders ekstra SU. I Foreningen Far imødeser vi derfor på barnet og forældrenes vegne, at SU-reformen indfører ligestilling mellem mødre og fædre. Ligeværdige forældre med et fælles ansvar bør sikres samme SU-muligheder uanset hvilket køn de har.

Læs mere om de kønsbestemte SU-regler her
http://www.su.dk/SaerligStoette/foraeldre/dufaarbarn/vu/Sider/default.aspx

MOR

Hvis du bliver mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du:
 

- få 12 måneders ekstra SU (12 ekstra klip)
tidligst søge om ekstra SU tre måneder før terminsdatoen
- få den ekstra SU udbetalt fra to måneder før terminsdatoen
selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have den ekstra SU udbetalt
- få udbetalt den ekstra SU på tre forskellige måder
vælge at overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU du har til rådighed til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (barnets far kan ikke overføre ekstra SU til dig)
Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal. 

FAR

Hvis du bliver far, mens du går på en videregående uddannelse, kan:

- du få 6 måneders ekstra SU (6 ekstra klip)
- du kan tidligst søge en måned før du vil have din ekstra SU udbetalt
- du får tidligst udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
- du selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet under, du vil have den ekstra SU udbetalt
- du få udbetalt den ekstra SU på tre forskellige måder
barnets mor overfører op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU hun har til rådighed til dig. Gør hun det, har du 12 måneders ekstra SU. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre noget af din ekstra SU til barnets mor)

Du skal aflevere dokumentation i form af en fødselsattest eller en faderskabserklæring.

Foreningen Far støtter hele familien og arbejder upolitisk. Foreningens formål er at virke for, at børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen. Endvidere at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administrations­praksis, samt så vidt som muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet. 

Mest Læste

Annonce