Det skal fortsat være attraktivt at være offentlig leder

Ledelse

23/03/2017 13:33

Tina Juul Rasmussen

Som offentlige ledere stiller vi gerne op til det servicetjek af vores evner og kompetencer, som ledelseskommissionen lægger op til. Vores ambition er helt på linje med regeringens – at sikre den bedst muligt ledelse af offentlige sektor.

At være leder i den offentlige sektor i dag er en position, som kræver en høj grad af økonomisk og faglig ansvarlighed. En position, der både sikrer borgernes rettigheder og fastholder tilliden til vores velfærdssystem. Fremtidens offentlige sektor har brug for ledere, der kan og tør løfte ledelsesopgaven, der rummer styring, men også faglig passion og innovation.

Forventninger og krav vokser fortsat
De kommunale velfærdsområder har siden kommunalreformen undergået en markant effektivisering og har samtidig taget imod nye opgaver. Det har stillet store faglige og kapacitetsmæssige krav til såvel medarbejdere som ledere. Og lidt som med pensionsalderen bliver forventningerne om udvikling, forandring og stadig stigende kvalitet i velfærdsydelserne ikke reduceret i samme takt.

Mens vi venter på Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

Og selvfølgelig skal forventningerne og kravene til den offentlige velfærd være høje. Derfor er vi som kommunale chefer også de første til både at anerkende og genkende behovet for god, offentlig ledelse, som regeringen nu sætter på dagsordenen med ledelseskommissionen.

Fokuser også på rammerne for ledelse
Som chefforeninger vil vi gerne pege på, at kompetenceniveauet hos lederne allerede er højt. Derfor vil vi hilse velkommen, hvis der også fokuseres på rammerne for at udleve kompetencerne. Vi har brug for et ledelsesrum, som sikrer, at vi også fremover kan leve op til kravene om velfærd i verdensklasse.

Vi har i dag ledere, som kan se ledelseslagene blive tyndere, men som alligevel skal implementere ny lovgivning og gennemgribende reformer hurtigere og hurtigere. Som forventes at kunne levere helhedssyn og tværsektorielt samarbejde på den ene side. Og borgerinddragelse og individuelle løsninger på den anden.

Vi hilser derfor velkommen, at ledelseskommissionen nu vil kortlægge de offentlige lederes dna. Afklare, hvad vi kan, og hvad vi gør, når vi er bedst. Det er jo aldrig dårligt at få et sådant servicetjek – selvom man kan argumentere, at ledelse også er en meget personlig kompetence, der for de fleste vedkommende bygger på lige dele erfaring, uddannelse på diplom- og masterniveau samt personlige kompetencer og egenskaber.

Vi har viden og erfaring
Vi vil i både FSD og BKF rigtig gerne bidrage til ledelseskommissionens arbejde og ambitioner.

Vi rummer en stor erfarings- og vidensmasse og vil gerne være med til at sikre, at Danmarks helt unikke velfærdssystem fortsat kan udvikle sig, så det også matcher kommende generationers ønsker og behov. Det betyder uden tvivl, at vi skal turde gå nye veje, men også anerkende og udnytte, at der faktisk eksisterer et solidt vidensgrundlag i de forskellige fagområder. 

Anderkend tilstedeværende ledere
Vi håber også, at der i processen med at skabe en ny og bedre offentlig sektor vil være fokus på, at tilstedeværende ledelse honoreres. Ledere, som dagligt er på matriklen og sikrer trivsel, mindre sygefravær og sikkerhed for at det faglige niveau opretholdes. Som ledere håndterer vi mange mennesker hver dag. Mange af dem er selvledende vidensmedarbejdere, der foretrækker at arbejde i flade strukturer, og som forventer stor tillid, meget lidt kontrol og faglig handlekompetence. Det håber vi, at ledelseskommissionen vil støtte og anerkende.

Og gør det attraktivt at være leder
Endelig håber vi, at målsætningen om at skabe en endnu bedre ledet offentlig sektor også indebærer, at det fortsat skal være attraktivt at være leder. Vi ser ofte, at bunken af ansøgninger til lederjobbene ikke er imponerende stor. Og det er en forudsætning for at kunne drive og udvikle et velfungerende velfærdssystem, at der står ledere ved roret, som både kan sætte en fornuftig kurs og komme sikkert i havn.

Mest Læste

Annonce