Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper?

Velfærd

04/01/2019 13:00

Ulf Baldrian Kudsk Harbo

Få i de sociale modstandsbevægelser har kæmpet så indædt og brutalt, men ikke-voldeligt og aldrig truende, som Kim Osbøl, men nu er han blevet gjort til forbryder og dømt ved byretten for chikane af medarbejdere i København kommunes jobcenter.

Når Kim Osbøl kommer kørende på sin handicap El scooter ligner han hverken en forbryder eller en frihedskæmper, men han er faktisk begge dele. 

Kim gik nemlig personligt efter sine 2 sagsbehandlere og deres faglige koordinator og begyndte at offentligøre lydoptagelser og dokumenter for at dokumentere den ulovlige sagsbehandling han blev udsat for.

Kim mener nemlig at den enkelte sagsbehandler også har et personligt ansvar i mødet med den enkelte syge borger hvis denne bliver udsat for systematisk ulovlig sagsbehandling.  

Kim er nu dømt for at have chikaneret sine sagsbehandlere, men dommen har ikke slået fast præcis hvad det var han ikke måtte sige, men at  

“Ytringerne, som er indeholdt i opslagene, har et sådant omfang og en så grov karakter, at de på grundlag af bemærkningerne til lovbestemmelsen må anses for chikanerende samt generelt og konkret egnede til at udgøre en krænkelse af de omtalte personers fred," som Avisen.dk citerer dommen. 

 

Tager ikke stilling til sandheden

Så det er simpelthen ikke det Kim har sagt i sig selv men blandingen af at han har kritiseret navngivne medarbejdere offentligt og gjort det mange gange, som gør at domstolen mener der er tale om chikane. 

Retten har ikke taget stilling til om Kims påstande om at medarbejderne i København kommunes jobcenter “lyver, bedrager, manipulerer, truer og systematisk bryder loven” er korrekte eller ej. 

Læs mere om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid.

Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 

Retten har heller ikke taget stilling til hvor grænsen mellem ulovlig chikane og lovlig offentlig kritik går for de har ikke angivet hvor mange gange og hvor ofte man må lave offentlige opslag med kritik på navngivne offentlige ansatte. 

For en udførlig analyse af hele dommen med link til krænkende opslag og rettens domsafsigelse mv. se her

 

Sagsbehandler: Vi fik nej oppefra

Kims sagsbehandler Henriette Sommer, som  meldte Kim til politiet udtalte følgende til Avisen.dk under retssagen;  

“Vi forsøgte at hjælpe ham. Helt fra start sagde vi, at vi ville indstille ham til ressourceforløb. Men da vi så fik nej oppefra, var det os, han blev vred på”. 

“Helt ærligt, hvis jeg havde haft helt frit spil, ville jeg gerne have givet ham et fleksjob eller en førtidspension, men det kunne jeg ikke. Jeg havde nogen over mig, der sagde, at jeg skulle gøre sådan og sådan. “ 

Her afslører Kims sagsbehandler sort på hvidt, at det ikke er den enkelte sagsbehandlers faglige skøn og helhedsvurdering der er afgørende for hvad der sker i Kims kontanthjælpssag, men sagsbehandlerens leder. 

Det er faktisk ulovligt da det er den enkelte sagsbehandler der fortløbende i sagen har kompetencen til at beslutte hvad der skal ske i sagen ud fra en lovpligtig helhedsvurdering, så hvis sagsbehandleren mener der bør indstilles til et ressourceforløb så skal sagsbehandleren gøre sagen klar til rehabiliteringsteamet så de tværfagligt på et oplyst grundlag kan indstille til kommune, hvorefter kommunen skal træffe en skriftlig begrundet afgørelse om enten ressourceforløb, fleksjob førtidspension eller anden beskæftigelsesrettet indsats. 

Kim Osbøl fik endelig i 2017 Ankestyrelsens ord for at det faktisk var ulovligt at han var fastholdt på kontanthjælp da de træf afgørelse om at Københavns kommune skulle forelægge sagen for rehabiliteringsteamet og tage stilling til ressourceforløb, fleksjob og førtidspenson ganske som Kims sagsbehandler Henriette Sommer vurderede var det rette at gøre, men ikke fik lov til af sin ledelse. 
 

 

Osbøl har altså ret

Så når Kim Osbøl påstår at han er blevet udsat for ulovlig sagsbehandling så har han faktisk både sin sagsbehandlers ord for det og Ankestyrelsens ord for det. 

Kim er selvfølgelig ikke alene om at pege på at der foregår ulovlig sagsbehandling på landets jobcentre. 

Fagforeninger, borgere og organisationer på stribe har gennem årene peget på, at udsatte bliver klemt og mast i et sygt beskæftigelses- og socialsystem og der har været hundredevis af groteske sager i medierne de senere år, en mængde åbne samråd og det har været afdækket i bogen Velfærdsillusionen.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

En af de mere skræmmende øjenvidnefortællinger om de vilkår der bydes syge og nedslidte på de Københavnske jobcentre er Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), der i en artikel i politiken fortæller at 

"Jeg har oplevet en meget syg patient, som tog sit eget liv, hun tålte ikke den evige mistænkeliggørelse for at få sin kontanthjælp, skrev hun i et afskedsbrev. 

En anden meget syg gigtpatient kæmpede i årevis for pension, som hun klart var berettiget til, men blev psykotisk, da hun endelig ved rettens hjælp fik sin ret og ikke længere skulle kæmpe. 

En kafkask virkelighed så grotesk, at når jeg fortalte venner og bekendte om, hvordan det københavnske hjælpesystem for de svageste medborgere fungerede – og gjorde dem mere syge – så troede de ikke på mig. Så slemt kunne det bare ikke være." 

 

Et langt arbejdsliv i velfærdsillusion

Senest har Fagbladet 3F talt med læger og psykiatere som fortæller at et stigende antal borgere rammes på psyken af behandlingen på jobcenteret

Kim har arbejdet siden han var 13 år gammel og betalt skat, A- kasse og fagforening hele sit arbejdsliv der kom op på over 40 år inden han måtte stoppe pga. nedslidning og sygdom. 

Kims sygdomsforløb med jobcentret startede i 2011 med slidgigt i begge knæ og piskesmældsskade i nakken og med at Kims læge anmodede om revalidering.  

Kims skade, nedslidning og varige mén blev ignoreret af jobcentret og han endte på kontanthjælp 15 april 2012. 

Kim klagede over afgørelsen, men klagen blev aldrig sendt videre til Ankestyrelsen, hvilket faktisk er ulovligt, men det vidste Kim ikke noget om den gang. 

Indtil dette punkt i historien havde Kim Osbøl været en mønsterarbejder for den Danske stat.

 

Tog kampen op

Men efter ulovligt at være blevet smidt på kontanthjælp selv om han var for syg til at arbejde på ordinære vilkår viede Kim sit liv til at kæmpe imod ulovlig sagsbehandling og for frihed, retfærdighed og retssikkerhed for syge og nedslidte udsat for ulovlig sagsbehandling. 

Først efter at Kim lærte hvordan man skal formulere sig socialjuridisk (se her hvordan man skal skrive hvis man vil ansøge om ressourceforløb og fleksjob og have sagen til Ankestyrelsen)  fik Kim langt om længe i 2016 en afgørelse som blev sendt til Ankestyrelsen og først efter at den kom tilbage i 2017 gik Københavns kommune i gang med at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. 

Først i november 2018 - 6 år efter Kim ulovligt blev smidt på kontanthjælp - blev Kim endelig tilkendt et fleksjob på 2-4 timer om ugen og ingen udviklingsmuligheder dog med mulighed for progression i timetallet. 

Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre

Vi har valgt at give taletid til aktive i Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre. Initiativet bringer deres indsats og erfaringer videre til vores læsere, og viser andre sider af hverdagens velfærd. 

Læs flere indlæg fra - og om - Næstehjælperne her og Jobcentrets Ofre her.

Så på den ene side skriver kommunen i afgørelsen at det kun bliver værre, men hvis de ikke samtidig skriver, at der er mulighed for progression i timetallet, så må kommunen slet ikke tilkende et fleksjob på så få timer, så derfor modsiger Københavns kommune sig selv i afgørelsen. 

Men lykken er dermed ikke gjort for Kim. 

Han har nemlig været på kontanthjælp i en årrække og derfor får han som arbejdsløs fleksjobber det man kalder ledighedsydelse som er samme beløb som kontanthjælp indtil han finder en arbejdsgiver der vil ansætte ham ganske få timer om ugen. 

Vi har over 16.000 ledige fleksjobbere i Danmark og nogen med en dokumenteret arbejdsevne på helt ned til 45 minutter om ugen og rigtig mange af dem er parkeret på den lave ledighedsydelse der svarer til kontanthjælp. 

 

I velfærdsstatens svigt træder civilsamfundet til

Heldigvis for Kim har undertegnede været medstifter af en forening,  som har ansat Kim som Fleksjobber 1 time om ugen fra 1 december dels for at løfte Kim ud af fattigdom og dels for at han kan arbejde med at rejse erstatningskrav over for kommuner der træffer ulovlige afgørelser og giver borgere økonomiske tab pga. De ulovlige afgørelser. 

Men hvad med dommen om at Kim Osbøl er en forbryder selv om han sådan set bare har sagt tingene som de er og aldrig har truet eller været voldelig ? 

Kim Osbøl kæmper videre for vores alle sammens ret til at kritisere den kommunale sagsbehandling og for offentligt forsøge at placere ansvaret personligt hos de sagsbehandlere der og har anket dommen til Landsretten. 

Som advokat har Kim fået Kaaveh Piroz, som i 2016 fik 2 kvinder frikendt for at have råbt ’fascist’ af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg

Kim og Kaaveh kæmper for vores alle sammens ret til offentligt at kritisere offentlige myndighedspersoner når de lyver, bedrager og systematisk udsætter os eller nogen vi holder af for ulovlig sagsbehandling. 

Kim og Kaaveh kæmper for at syge og nedslidte uden arbejdsevne ikke bliver ulovligt fastholdt på kontanthjælp. 

Kim og Kaaveh kæmper for retssikkerhed, for retfærdighed og for retten til at ytre sig og dermed kæmper de for selve vores retsstat, som er fundamentet i vores demokrati og grundlaget for vores velfærdssamfund. 

Kim og Kaaveh kæmper for den sociale kontrakt og den danske fleksicurity model der drejer sig om at vi uddanner os, arbejder, betaler vores skat og overholder loven og til gengæld bliver vi samlet op af de sociale sikkerhedsnet hvis vi bliver arbejdsløse, syge, nedslidte eller ramt af en ulykke. 

Det bliver spændende at følge om Kim fortsat vil blive vurderet som forbryder eller om Landsretten ret faktisk vil inddrage det faktum at Kim er blevet udsat for ulovlig sagsbehandling og at hans sagsbehandlere dermed helt faktuelt har løjet og bedraget ham når de gang på gang i 6 lange år har fastholdt at han skulle blive på kontanthjælp selv om han har været syg og nedslidt efter 41 år på arbejdsmarkedet. 

Det bliver også spændende at følge hvornår flertallet i Danmark får nok og sammen med Kim og Keeveh og mange andre i de sociale modstandsbevægelser tager kampen op og insisterer på at vi skal have et socialt sikkerhedsnet for arbejdsløse, syge, handicappede, nedslidte og ulykkesramte.

 

Mest Læste

Annonce