Jobcenter gik i dialog med borgerne: Nu er der mere fokus på særlige behov

I Gladsaxe Kommune blev borgerne inviteret til at fortælle om deres oplevelser med systemet. Det gav aha-oplevelser, som førte til forandringer, skriver kommunen i denne artikel.

Hvordan oplever borgerne egentlig den beskæftigelsesindsats, som de bliver tilbudt at deltage i? For at blive klogere på det spørgsmål inviterede Jobcenter Gladsaxe en gruppe borgere, der alle har været i virksomhedspraktik, til et borgerfeedbackmøde. Målet er, at tilbuddene i endnu højere grad afspejler borgernes behov og har den ønskede effekt.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

I en travl hverdag med ansvaret for mange borgere, kan det være svært for medarbejderne i landets jobcentre at få tid til generelt at følge op på om de indsatser der bliver sat i værk for borgerne virker efter hensigten. 

For at blive klogere på, hvad borgerne oplever og tænker i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inviterede Jobcenter Gladsaxe for første gang borgere ind til et borgerfeedbackmøde. Her var en gruppe borgere, der alle har haft et eller flere virksomhedspraktikforløb, inviteret til at fortælle om deres oplevelser med forløbene. 
 
Borgerne gav deres mening
Med på mødet var også relevante medarbejdere fra jobcentret, der fik mulighed for at komme med deres syn på de oplevelser, som borgerne fortalte om. Mødet udfoldede sig derfor som en konstruktiv dialog om, hvordan jobcentret fremadrettet kan skabe endnu bedre praktikforløb. 
 
- Vi har nok generelt været lidt tilbageholdende med at invitere borgerne ind til feedback, fordi vi jo arbejder på et meget processtyret område, hvor vi har meget fastlagte rammer om vores arbejde, og hvor meget er besluttet på forhånd. Men det var virkelig spændende at høre borgernes oplevelser, både på det faglige og personlige plan, siger Lise Gandløse Vestergaard, teamleder i Job og Indsats i Jobcenter Gladsaxe.
 
Sætter pris på ærlighed
I direkte forlængelse af mødet lavede medarbejderne en handleplan med baggrund i borgernes tilbagemeldinger. Og selv om der blev talt om flere ting på mødet, som jobcentrets medarbejdere allerede er klar over, så fik de også nogle vigtige aha-oplevelser, som inspirerer til at forbedre virksomhedspraktikforløbene i Jobcenteret. 

- Konkret skal vi blive bedre til at afstemme forventninger i leddene mellem medarbejderen, borgeren og virksomheden. For eksempel omkring de særlige behov, som borgeren har. Tit vil borgeren rigtig gerne gøre et godt indtryk på arbejdspladsen og giver den en ordentlig skalle, og så kan der hurtigt opstå nogle kontroverser omkring, hvad praktikanten må og ikke må i forhold til de fastlagte hensyn og aftaler som for eksempel hyppige pauser, arbejdsstillinger og tunge løft. Aftalerne skal være tydeligere for alle, fortæller Lise Gandløse Vestergaard.

- En anden ting, som borgerne lægger vægt på er ærlighed. At vi som fagpersoner kalder en spade for en spade, og at vi ikke er med til at holde liv i en urealistisk karrieredrøm hos borgeren. De vil gerne have en ærlig forventningsafstemning med jobkonsulenten fra start, siger hun.
 
Vil gerne have hyppig opfølgning
Mødet gav ikke kun konkret input i forhold til praktikforløbene. Det havde også en positiv afsmitning på medarbejdernes selvforståelse. Det fortæller koordinerende sagsbehandler Line Koch.
 
- Borgerne var rigtig gode til at reflektere over deres forløb, og det gav os brugbar viden om, hvordan vi bliver endnu bedre til at gribe tingene an fremadrettet. Blandt andet i forhold til opfølgning. Som medarbejdere går vi måske lidt rundt med den tanke, at borgerne oplever det irriterende, når vi hele tiden kontakter dem. Men her var mødet lidt af en øjenåbner, for det viste sig slet ikke at være tilfældet. Borgerne vil faktisk gerne have hyppigere opfølgning og dialog i deres forløb. Så det er helt sikkert en viden, vi vil tage med os videre, fortæller Line Koch.
 
Mødeform bygger på tidligere erfaringer
Borgerfeedbackmødet blev holdt som led i Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med at styrke den rehabiliterende tilgang, hvor borgernes stemmer vægter højt i tilrettelæggelsen af kommunens tilbud og forløb.
 
Mødet blev holdt i tæt samarbejde med en konsulent fra Gladsaxe Træningscenter, hvor der løbende holdes borgerfeedbackmøder. Også på Jobcenter Gladsaxe planlægger man at afholde flere borgerfeedbackmøder. Blandt andet har jobcenteret planer om at afholde et, hvor de virksomheder som jobcentret samarbejder med om virksomhedspraktikforløbene bliver inviteret til at deltage.
 
Det sagde borgerne om mødet med jobcentret:
’For mig var feedbackmødet en spændende mulighed for at fortælle, hvordan jeg har oplevet mine forløb, og det var bestemt mit indtryk, at det vi sagde blev taget alvorligt og skrevet ned. Jeg synes jo, at det er luksus, at jobkonsulenterne sådan bare kan finde virksomhedspraktikker til mig, og mine forløb har generelt været gode. Dog har optakten til dem været lidt for lange. Det var noget af det, jeg fortalte på mødet’.
Frederik

’Det er rigtig positivt, at man hører på borgerne. Den åbenhed, der har været på mødet i dag, har gjort det muligt for mig at være mere ærlig omkring mit forløb. Den form for ærlighed er mulig, fordi det ikke bliver skrevet nogle steder i min sag, hvad jeg har sagt’.

Henrik
 
’Jeg vil gerne give min mening til kende, fordi jeg har nogle holdninger til min praktik. Det var vigtigt for mig at få sat nogle ord på, hvordan jeg har haft det. Også fordi det kan hjælpe jobcenteret i længden’.
Michael
 
’Det er positivt at jobcenteret holder sådan et møde. Det er noget, de skal gøre fremadrettet, så alle kan få den oplevelse af at blive set og hørt. Det burde alle få’.
Winnie
 
’Det var underligt for mig lige, da vi kom ind, men det blev mere afslappet, som vi kom i gang med at tale. Det var godt at få talt om praktikken’.
Henning
 
Emneord: Socialkrisen, Socialkrise, Gladsaxe Kommune, Jobcenter Gladsaxe, Lise Gandløse Vestergaard, Borgerdialog, Forventningsafstemning, Handleplaner, Beskæftigelsesområdet, Jobcentre, 311017, KV17, Kvmail20172
Gladsaxe Kommune på DenOffentlige.dk Gladsaxe Kommune
Aktivitet: Artikler: 20 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 09.11.17 Ivan Fogtmann
  Jobcventeret gik i dialog med borgerne, omkring oplevelser i deres virksomhedspraktikforløb.

  God ide at invitere borgerne til et borgerfeedbackmøde for at få deres mening omkring at de har været i virksomhedspraktikforløb, og at jobcenterets medarbejdere er med til borgerfeedbackmødet. For vi kan alle lære og få viden fra andre.

 • 02.11.17 Niels
  Burde være standard at spørge brugerne

  Når man har med andre mennesker at gøre, bør man altid spørge til folks oplevelser.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også