Fotografi af yns plt (Unsplash.com)

Juraprofessorer: “Surrealistisk”, “helt uden for de traditionelle retsgarantier” og “en kortslutning af hele systemet”

Superlativerne står i kø når forskellige juraprofessorer forsøger at beskrive den danske regerings forvaltning af magt i forbindelse med det regeringsbeordrede massedrab på alle danske mink og aflivningen af hele virksomhedssektoren.

Bent Ole Gram Mortensen er professor i jura ved Syddansk Universitet, og har beskæftiget sig indgående med erhvervsreguleringsret, herunder erhvervsforvaltningsret. Han har desuden skrevet om “minksagen” i en kronik hos Altinget.

Her kalder han det »grænsende til det surrealistiske«, at der hverken var hjemmel eller oplyst en begrundelse for påbuddet i Fødevarestyrelsens e-mail fra 6. november.

Det kan tilføjes at Fødevarestyrelsen i den mail styrelsen sendte den 10. november igen påbyder at minkavlerne skal dræbe alle deres mink og samtidig skriver:
“Regeringen er derfor i fuld gang med at etablere de nødvendige hjemler til at påbyde aflivning uden for zonerne.”

Dvs. i samme brev kræver myndighederne at borgere overtræder loven, mens de indrømmer, at de er igang med at ændre loven, så den lovovertrædelse de kræver gennemført, en gang i fremtiden kan blive lovlig.
Er det sært, at juraprofessorer undrer sig og har svært ved at finde dækkende ord for regerings- og myndighedshandlingerne?

Professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet Frederik Waage prøver at finde ord og kalder situationen “en kortslutning af hele systemet” og siger desuden at “Minkavlerne står helt uden for de traditionelle retsgarantier, fordi styrelsen blot giver et ulovhjemlet diktat om, hvad avlerne skal gøre.“

Nu er fødevareminister Mogens Jensen så blevet ofret af regeringens støttepartier. Mon det ændrer på diktaturet i Danmark under ledelse af statsminister Mette Frederiksen?


Referencer:
https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/juraprofessor-mink-forloebet-...
https://www.berlingske.dk/samfund/juraprofessorer-om-minksag-grundlaegge...
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Mi...
https://www.denoffentlige.dk/lige-nu-foedevareminister-mogens-jensen-gaa...

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer