Justitsministeriet

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10, 1216 København K

Telefon: 7226 8400 Website: www.justitsministeriet.dk E-mail:

Justitsministeriet 

Artikler

 • Rekordlavt antal domme mod unge under 18
  15.11.13 Politik

  Antallet af børn og unge, der findes skyldige i at have begået røveri, biltyveri og vold er det laveste i ti år, viser en ny rapport fra Justitsministeriet. Den kortlægger kriminalitetsudviklingen i forskellige aldersgrupper siden 2003.

 • Ofre melder om mindre kriminalitet end tidligere
  11.11.13 Velfærd

  Næsten tre ud af fire danskere bekymrer sig sjældent eller aldrig for at blive udsat for kriminalitet, og det er helt berettiget. Risikoen for at blive offer for kriminalitet er nemlig nedadgående, viser ny interviewundersøgelse. Kun 16 procent blev udsat for vold, tyveri eller hærværk i 2012 – mod 18 procent året før.

 • Søgninger i tinglysningssystemet bliver gratis
  14.11.12

  I dag kan alle få adgang til oplysninger i tinglysningssystemet via internettet. Men der opkræves stadig retsafgifter for at søge på oplysninger om bl.a. fast ejendom. Det opleves af mange som tungt og bureaukratisk. Et nyt lovforslag vil derfor gøre søgninger i systemet gratis.

 • Nye EU-regler forenkler behandlingen af arvesager på tværs af landegrænser
  13.03.12

  EU har taget et vigtigt skridt i retning af at forbedre arvingers retlige stilling. Europa-Parlamentet har således i dag støttet et forslag til nye regler, der indebærer, at arvesager, som har forbindelse til flere EU-medlemsstater, fremover kan afgøres af én myndighed efter ét regel-sæt.

Navne

Cases

 • Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed
  31.10.16 Ledelse

  Pædagoger, politifolk og sygeplejersker skal kende deres rettigheder, når de ytrer sig offentligt. Derfor udgiver Justitsministeriet nu en vejledning, som skal skabe klarhed om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Hent vejledningen her.

 • Samfundstjeneste mindsker markant risikoen for tilbagefald
  03.06.14 Velfærd

  Risikoen for at begå ny kriminalitet falder med 15%, hvis man får en dom til samfundstjeneste i stedet for ubetinget frihedsstraf. Og den positive effekt varer længe. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriet.

Pressemeddelelser

 • Straffen for digitale sexkrænkelser bliver nu skærpet
  05.04.18 Politik

  Et enigt Folketing har torsdag vedtaget at skærpe straffen for ulovlig deling af nøgenbilleder.

 • Nyt udspil: Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel
  14.01.18 Politik

  Justitsminister Søren Pape Poulsen varsler en række initiativer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager. Hent udspillet her.

 • Politisk aftale om kriminalforsorgen indtil 2021
  28.11.17

  Ny aftale har fokus en stærkere indsats mod banderne, en målretning af ressourcerne til de indsatte som kan og vil et liv uden kriminalitet samt opførelsen af et nyt stort og moderne arresthus i nærheden af København. Hent aftalen her.

 • Nu starter undersøgelsen af Skat: Kommission nedsat
  13.09.17 Politik

  Justitsminister Søren Pape Poulsen har i dag formelt nedsat undersøgelseskommissionen om SKAT. Hent kommissorie her.

 • Justitsministeren vil afskaffe forældelsesfrister i sager om overgreb mod børn
  14.06.17 Politik

  Når et barn udsættes for overgreb, skal samfundet være bedre til at hjælpe barnet tilbage på fode igen. Justitsminister Søren Pape Poulsen sender lovforslag i høring, som skal sikre misbrugte børn og voldtægtsofre en mere retfærdig behandling i retssystemet.

 • Her er regeringens udkast til Ytringsfrihedskommissionen
  02.05.17 Politik

  Regeringen vil sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Læs justitsministerens udkast til kommissorium her.

 • Ungdomskriminaliteten falder fortsat
  13.04.17 Velfærd

  På ti år er antallet af mistanker og sigtelser mod 10 til 17-årige mere end halveret. Drenges kriminalitet er dog for første gang i de sidste ti år steget. Det viser en ny rapport som du kan hente her.

 • Her er regeringens nye bandepakke: Presset på bander og rockere skal øges
  30.01.17 Politik

  Danskerne skal kunne færdes på gaden uden frygt for at blive fanget i rocker- og bandegruppers skyderier. Flest muligt rockere og bandemedlemmer skal bag tremmer, og presset på rockerne og banderne skal øges. Med 28 initiativer sætter regeringen ind mod rocker- og bandekriminalitet.

 • Regeringen placerer den nye politiskole i Vejle
  25.01.17 Infrastruktur

  Regeringen har besluttet at placere den nye politiskole i Vejle. Det sker på baggrund af, at der i Rigspolitiets rapport om en politiskole i Vestdanmark er vurderet 45 eksisterende bygninger i Vestdanmark, og at bygningen i Vejle samlet set vurderes at være den bedste.

 • Blå finanslov styrker politiet og fordobler straf for skydevåben
  19.11.16 Politik

  Politiet skal have tilført nye kræfter til at løse opgaverne, og minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben skal fordobles. Med den netop indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bliver sikkerheden styrket og trygheden øget.

 • Voldsstraffe er blevet længere - og sagerne færre
  29.09.16 Velfærd

  Over de seneste 15 år er straflængden for vold steget med omkring 40 pct. Det viser en ny opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

 • Udvalg får to år til at evaluere undersøgelseskommissioner
  31.08.16 Politik

  Justitsminister Søren Pind har sendt et udkast til kommissorium for et udvalg om undersøgelseskommissioner til Folketinget. Se det her.

 • Laveste antal rockere og bandemedlemmer i 5 år
  16.06.16 Velfærd

  Antallet af rocker- og bandemedlemmer er det laveste i fem år. I dag er ca. 1.400 personer registreret som medlemmer, og det er knap 500 færre end for blot fire år siden, hvor antallet var på sit højeste.

 • For 9. år i træk: Færre unge bliver kriminelle
  29.04.16 Velfærd

  Kriminaliteten blandt børn og unge faldt i 2015 for niende år i træk, viser en ny forskningsrapport. Justitsministeren vil dog sætte yderligere ind over for den hårde kerne af ungdomskriminelle. (Hent rapporten her.)

 • Styrket oplysningsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed
  26.04.16 Ledelse

  Offentlige ansatte skal kende deres rettigheder, hvis de ytrer sig om forhold på arbejdspladsen. Derfor styrker regeringen nu oplysningsindsatsen om offentligt ansattes ytringsfrihed. Samtidig opfordres offentlige myndigheder hver især til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at etablere en whistleblowerordning hos dem.

 • Enigt Folketing beskytter børn, der vidner om seksuelle overgreb
  11.02.16 Politik

  Børn skal ikke sidde ansigt til ansigt med deres gerningsmand i retten. Derfor bliver aldersgrænsen for, hvornår børn kan afhøres på video i stedet for i en retssal, forhøjet.

 • Nyt udspil fra justitsministeren: Respekt for voldtægtsofre
  27.01.16 Politik

  På baggrund af et 360 graders eftersyn af voldtægtsområdet præsenterer justitsminister Søren Pind i dag udspillet ”Respekt for voldtægtsofre”. Udspillet skal sætte klare rammer for politiets arbejde med voldtægtssager og sikre, at ofre for voldtægt mødes på en værdig og ordentlig måde.

 • Her er den nye politiaftale
  18.11.15 Politik

  Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019. Aftalen sikrer 1,9 mia. kr. ekstra til at løse de udfordringer, som dansk politi står over for i fremtiden.

 • Justitsminister vil digitalisere domstolene
  08.10.15 Infrastruktur

  Et nyt digitalt system til retssager skal fremover styrke arbejdet ved domstolene til gavn for både borgere og de ansatte. Det foreslår justitsminister Søren Pind med et lovforslag, han fremsætter i dag. Samtidig bliver der oprettet en database med anonymiserede domme, som enhver vil kunne søge i.

 • Evaluering af myndighedernes indsats under terrorangrebet
  06.05.15 Politik

  Rigspolitiet har afleveret myndighedernes evaluering af indsatsen i forbindelse med terrorangrebet i København. Evalueringen viser, at myndighederne var velforberedte, velorganiserede og klar til hurtigt at organisere beredskabet. Evalueringen peger samtidig på ti læringspunkter, der vil få betydning for det fremtidige beredskab.

 • Zoneforbud til ”hashvagter” skal bremse unges vej ind i kriminalitet
  20.04.15 Politik

  "Vi skal ikke finde os i, at hash-pushere står helt åbenlyst på gaden og skaber utryghed, og at sårbare unge hverves som hjælpere, siger Justitsminister Mette Frederiksen der skal have en præventiv effekt, fordi unge, der har fået zoneforbud, ikke vil kunne opholde sig i nærheden af det sted, hvor de begik deres kriminalitet,"

 • Whistleblower-ordning: Udvalg anbefaler information men ingen ny lovgivning
  10.04.15 Ledelse

  Et enigt udvalg har fundet, at der er behov for en fortsat og løbende informationsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed, og er i den forbindelse kommet med forslag til en række mulige initiativer, der kan tages både lokalt og fra centralt hold.

 • Ny formand for Irak- og Afghanistankommissionen på vej
  26.02.15 Ledelse

  Formanden for Irak- og Afghanistankommissionen har valgt at træde tilbage. Justitsminister Mette Frederiksen har bedt landsretterne om hurtigst muligt at indstille en ny kommissionsformand.

 • Ny departementschef i Justitsministeriet
  06.02.15 Ledelse

  Regeringen har fundet den nye departementschef, som afløser Anne Kristine Axelsson, der er blevet forflyttet til posten som departementschef i Kirkeministeriet

 • Cand. jur. Christina Toftegaard Nielsen bliver ny forbrugerombudsmand
  03.02.15 Velfærd

  Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har udpeget ny forbrugerombudsmand. Christina Toftegaard Nielsen har flere års ledererfaring fra Justitsministeriet og har tidligere arbejdet som advokat. Hun tiltræder stillingen den 1. marts 2015.

 • Fremtidsfuldmagter styrker borgernes ret til at bestemme over eget liv
  23.01.15 Velfærd

  For at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for borgerne under betryggende former at påvirke fremtidige forhold på trods af f.eks. sygdomme som demens har justitsministeren fremsat et lovforslag om fremtidsfuldmagter. I dag førstebehandles lovforslaget i Folketinget.

 • Justitsministerens reaktion på Udlændingestyrelsens supplerende udtalelse om Eritrea-rapporten
  17.12.14 Politik

  Justitsministeren har modtaget den supplerende udtalelse fra Udlændingestyrelsen.

 • Skattesagskommissionen har afgivet beretning
  03.11.14 Politik

  Kommissionen til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag har i dag afgivet beretning til justitsministeren.

 • Kriminelle skal kunne få eftergivet gæld fra retssagen: Ny betænkning om eftergivelse af sagsomkostninger
  09.10.14 Velfærd

  Kriminelles samlede gæld til sagsomkostninger er nu steget til over 2 milliarder kroner. Udvalget om forebyggelse og resocialisering anbefaler i en ny betænkning, at man indfører en ordning for eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager.

 • Unge søger tryghed og fællesskab i rocker- og bandemiljøerne
  09.10.14 Velfærd

  Søgen efter tryghed og fællesskab er de to væsentligste grunde til, at man bliver rocker eller bandemedlem. Samtidig er det netop udsigten til at miste tryghed og fællesskab, der gør det svært at forlade miljøerne. Justitsministeriets Forskningskontor kaster lys over vejene ind i og ud af rocker- og bandemiljøerne i en ny rapport.

 • Model for markering på politiets uniformer klar
  02.10.14 Politik

  Rigspolitiet og Politiforbundet har i dag præsenteret justitsminister Karen Hækkerup for en model for, hvordan politifolk fremover kan tildeles og bære en markering.

 • Regeringen vil indføre tidsbegrænset ophold til flygtninge
  19.09.14 Politik

  Det stigende antal asylansøgere får nu regeringen til at foreslå en ændring af det danske asylsystem. Fremover bør der gives en særlig tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, der flygter fra borgerkrig eller lignende generelle forhold.

 • Regeringen skærper indsatsen mod radikalisering og ekstremisme
  19.09.14 Politik

  Socialminister Manu Sareen og justitsminister Karen Hækkerup præsenterer i dag regeringens nye handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringen styrker forebyggelsesindsatsen på alle fronter og strammer lovgivningen bl.a. for at sætte en stopper for det stigende antal unge, der rejser til Syrien og Irak for at kæmpe.

 • Unge piger begår mindre vold
  10.09.14 Velfærd

  Antallet af unge piger, der findes skyldige i vold, er faldet med en tredjedel over de sidste ti år. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriet. Samlet set bliver der idømt væsentligt færre straffe, og de mest kriminelle aldersgrupper er i dag ældre end tidligere.

 • Justitsministeren ser positivt på kvindefængsel
  18.06.14 Velfærd

  Seksuel chikane er et blandt flere forhold, som kvindelige indsatte er særligt udsatte for under afsoning i danske fængsler. Justitsminister Karen Hækkerup vil efter sommerferien indkalde forligspartierne for at drøfte, hvordan kvindelige indsatte kan sikres bedre. Én af mulighederne er at etablere et kvindefængsel

 • Bredt flertal stemmer for regeringens lovpakke ’Fast greb om banderne’
  05.06.14 Politik

  Skærpede straffe, begrænsninger i udgang og prøveløsladelse og styrkelse af både forebyggelse og exit-tiltag. Det er hovedelementerne i den nye rocker- og bandepakke, der i dag er blevet vedtaget af et bredt flertal af Folketinget.

 • Ungdomskriminaliteten falder fortsat
  28.03.14 Velfærd

  For syvende år i træk er danske børn og unge blevet mindre kriminelle. En ny rapport fra Justitsministeriet viser, at antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige næsten er halveret fra 2006 til 2013.

 • Regeringen nedsætter et partistøtteudvalg
  18.03.14 Politik

  Et hurtigtarbejdende ekspertudvalg skal se på, hvordan der kan skabes øget gennemsigtighed og åbenhed om den økonomiske støtte til danske politiske partier.

 • Justitsminister: Bred adgang til dobbelt statsborgerskab
  14.03.14 Politik

  Det skal være muligt for en bredere kreds at have dobbelt statsborgerskab, mener regeringen, som nu er kommet et skridt nærmere en konkret løsning. Arbejdsgruppen om dobbelt statsborgerskab har afgivet sin rapport til justitsminister Karen Hækkerup.

 • Udrejseafdelinger i fængslerne skal sikre effektive hjemsendelser
  11.03.14 Velfærd

  Særlige afdelinger for udvisningsdømte i landets fængsler skal forberede indsatte på et kriminalitetsfrit liv i deres hjemland og samtidig være med til at sikre en effektiv hjemsendelse. Derfor er der nu blevet etableret to nye udrejseafdelinger.

 • Højeste antal udsendte asylsøgere i 10 år
  26.02.14 Politik

  Regeringens initiativer til at fremme udsendelsen af afviste asylansøgere giver resultater. I 2013 er der udsendt mere end dobbelt så mange som året før.

 • Ny rapport kortlægger kvinders kriminalitet
  30.01.14 Velfærd

  Kvinder modtager i dag tre gange så mange strafferetlige afgørelser som for 30 år siden. Det skyldes imidlertid ikke, at kvinder er blevet tre gange så tilbøjelige til at begå kriminalitet, men snarere en række lovstramninger og flere kvindelige bilister. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriet

 • Nyt Cyber Crime Center sætter hårdt ind mod it-kriminalitet
  21.01.14 Infrastruktur

  It-kriminalitet udgør en stigende trussel mod borgere og myndigheder. Med etableringen af et nationalt Cyber Crime Center under Rigspolitiet opruster Justitsministeriet bekæmpelsen af it-kriminalitet.

 • Bekymring for kriminalitet halveret
  17.01.14 Politik

  Tre ud af fire danskere bekymrer sig ikke meget for vold og kriminalitet. Og hver femte bekymrer sig slet ikke. I dag er andelen af bekymrede således på det hidtil laveste niveau på nær en enkelt måling i 2006. Det fremgår af en ny rapport fra Justitsministeriet, der kortlægger udviklingen siden 1985.

 • Regeringen skærper indsatsen mod spiritus- og narkobilisme
  03.12.13 Politik

  Justitsminister Morten Bødskov lancerer nu en ny strategi mod spiritus- og narkobilisme. Strategien sætter ind over for personer, der bliver ved med at køre spiritus- eller narkopåvirket. Politiets adgang til at konfiskere køretøjet øges, og der skabes mulighed for straksfratagelse af kørekortet. Der vil fremover også blive stillet krav om kurser til personer, der har kørt narkokørsel.

 • Ny rocker- og bandepakke: Fast greb om banderne
  29.10.13 Politik

  Regeringen forstærker den massive indsats på rocker- og bandeområdet og præsenterer i dag en lang række nye initiativer, der skal styrke den samlede indsats mod rocker- og bandekriminalitet.

 • Tidlig indsats skal forhindre børn og unge i kriminel løbebane
  09.10.13 Politik

  Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen og justitsminister Morten Bødskov er klar med et nyt udspil, der skal fremme brugen af sociale sanktioner over for børn og unge, som begår kriminalitet.

 • Udrejsecenter skal få flere asylansøgere til at rejse hjem
  16.08.13 Politik

  Sjælsmark Kaserne skal fremover huse et nyt udrejsecenter for afviste asylansøgere. Regeringen tager dermed et nyt skridt for at styrke arbejdet med at få flere afviste asylansøgere til at rejse ud af landet.

 • Unge: Vi begår mindre kriminalitet
  11.06.13 Velfærd

  Kriminaliteten blandt børn og unge er på kraftig retur. Ifølge de unge selv begår 25 procent færre kriminalitet i dag sammenlignet med i 2006.

 • Voldsramte udlændinge får bedre vilkår
  29.04.13

  Folketinget vedtog torsdag en ny lov, som forbedrer vilkårene for voldsramte udlændinge.

 • Stalking ændrer hverdagen for op mod hver tyvende dansker
  26.02.13

  Undersøgelse fra Justitsministeriet viser, at omkring én ud af tyve danskere har ændret dagligdag og rutiner på grund af stalking. Ny lovgivning skærper kursen overfor den alvorlige stalking ved at udvide opholdsforbuddet til stalkere.

 • Ofre skal have hurtigere erstatning
  25.02.13

  Ofre for kriminalitet skal hurtigere have erstatning. Justitsminister Morten Bødskov har sendt et lovforslag i høring om en styrkelse af Erstatningsnævnet. Tiltaget er blevet til i samarbejde med Enhedslisten. 

 • Positiv udvikling i udsatte boligområder skal fortsætte
  08.02.13

  Nye tal fra Rigspolitiet viser, at kriminaliteten i de særligt udsatte boligområder falder. Justitsminister Morten Bødskov og by- og boligminister Carsten Hansen understreger, at regeringen har løftet indsatsen til et nyt niveau for at vende udviklingen i de særligt udsatte boligområder.

 • Bødskov: Skærpet kurs over for seksualforbrydere
  06.02.13

  I dag fremsætter justitsministeren forslag om en generel modernisering af straffelovens kapitel om seksualforbrydelser. Forslaget skal beskytte den enkeltes seksuelle frihed og selvbestemmelsesret og sikre, at reglerne passer til dagens samfund.

 • Nyt pilotprojekt skal øge trygheden i udsatte boligområder
  08.01.13

  Justitsminister Morten Bødskov har besluttet at støtte projektet ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber’ med 496.800 kr. Projektet har som overordnet formål at udvikle en ny samarbejdsmodel mellem myndigheder og lokalsamfund om forebyggelse af kriminalitet i udsatte boligområder for at øge trygheden.

 • Danskere og nordmænd de tryggeste i Europa
  10.12.12

  Danmark bliver alene overgået af Norge som det land i Europa, hvor flest er trygge ved at færdes alene i mørke i deres lokalområde. Det viser rapport fra Justitsministeriet.

 • Danskernes bekymring og angst for kriminalitet lav
  27.11.12

  Danskernes bekymring for vold og kriminalitet ligger på rekordlavt niveau. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriet.

 • Rockere og bandemedlemmer har hård opvækst med i bagagen
  26.11.12

  Sammenlignet med andre kriminelle har rockere og bandemedlemmer haft en mere belastet opvækst. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

 • Bred aftale om kriminalforsorgen skal sikre færre ofre for kriminalitet
  09.11.12

  Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative er i dag blevet enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi. Med aftalen sikres etableringen af 200 nye fængselspladser med tilhørende bemanding. Derudover rummer aftalen klare målsætninger for at få flest mulig udlændinge i danske fængsler hjem til afsoning og oprettelse af en ny Task Force Hjemsendelse. Der indføres en skærpet kurs over for rockere og bandemedlemmer – bl.a.

 • Længere og strengere straffe for vold
  22.10.12

  Straffene for vold er gennem de sidste ti år blevet væsentligt strengere. Det viser nyt notat fra Justitsministeriets Forskningskontor. Justitsminister Morten Bødskov vil fastholde den stramme retspolitik, men understreger, at også forebyggelse nu skal prioriteres.

 • Nye former for forkyndelse skal skabe effektiviseringer
  04.10.12 Politik

  Fremover skal det være muligt at modtage en stævning over telefonen eller via e-mail. Det er virkningen af et lovforslag, som justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag om modernisering af reglerne for forkyndelse. Formålet er at effektivisere området.

 • Ny offentlighedslov: Bredt flertal udbygger åbenhed i den offentlige forvaltning
  03.10.12

  Regeringen har indgået en politisk aftale med Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov. Det centrale punkt i aftalen er, at aftaleparterne er enige om at præcisere ordlyden af den meget omtalte regel om ministerbetjening, så det gøres endnu klarere, hvornår denne undtagelsesregel kan anvendes. Som en konsekvens af aftalen vil begrebet ”ministerbetjening” ikke blive anvendt i det kommende lovforslag.

 • Bødskov imponeret over politiets flotte omdømme
  20.09.12

  Dansk politi er blandt de fire bedste offentlige organisationer målt på omdømme. Det viser en undersøgelse af de 39 mest synlige myndigheder og offentlige organisationer, som analyseinstituttet Reputation Institute netop har offentliggjort.

 • Bred aftale: Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere
  19.09.12

  Regeringen, Enhedslisten og Liberal alliance har i dag indgået en aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne. Aftalen udmønter finanslovsaftalen for 2012 om at give asylansøgere adgang til arbejde og bolig udenfor asylcentret.

 • Markant fald i ungdomskriminalitet
  02.09.12

  Gennem de sidste år er kriminaliteten blandt unge mellem 15 og 20 år faldet markant, og den positive udvikling fortsætter. Det viser notat fra Justitsministeriet.

 • Kommunerne skal kunne fjerne ulovligt parkerede cykler
  21.08.12

  Justitsminister Morten Bødskov er klar med en forsøgsordning, der skal give kommunerne lov til at fjerne ulovligt parkerede cykler. Samtidig arbejder Rigspolitiet på en ny teknisk løsning for registeret over stjålne cykler, der blandt andet kan være med til at styrke politiets og kommunernes samarbejde om bekæmpelse af cykeltyverier.

 • Asylansøgere skal have mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene
  14.06.12

  Justitsminister Morten Bødskov fremlægger i dag regeringens udspil til, hvordan asylansøgere kan få mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene.

 • EU-rådsmøde: EU gør hverdagen nemmere for europæiske borgere og virksomheder
  08.06.12

  EU’s justitsministre blev i dag enige om nye regler, som bl.a. skal lette den grænseoverskridende handel og forbedre gennemførelsen af arvesager på tværs af EU-landene. Ministrene tog desuden vigtige skridt til at forbedre mistænktes og sigtedes grundlæggende rettigheder i straffesager.

 • Børne- og ungdomskriminaliteten falder markant
  20.04.12

  Antallet af mistanker og sigtelser mod børn og unge er faldet markant fra 2006 og til 2011. Det konkluderer en ny rapport fra Justitsministeriet, som blandt andet viser, at antallet af sigtelser mod 15- årige er faldet med 40 procent. Justitsminister Morten Bødskov glæder sig over udviklingen og fastslår, at området fortsat har høj prioritet for regeringen.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner