”Vi skal stoppe snyderne uanset, hvor de befinder sig! Selvom store dele af udbetalingen og kontrollen af sociale ydelser er overtaget af Udbetaling Danmark, forsætter vores kontrolgruppe på grundlag af deres mange års erfaring med afsløring af snyd med sociale ydelser i millionklassen til gavn for kommunens borgere”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Kampen mod socialt snyd forsætter

I efteråret 2014 er en kontanthjælpsmodtager i Fredensborg Kommune, der har modtaget ydelser i ca. 4 år, afsløret i at have drevet selvstændig virksomhed i samme periode.

Fredensborg Kommunes Kontrolgruppe mod snyd har i 2014 igen stoppet uberettigede sociale ydelser for et millionbeløb. Samlet udgør beløbet 5,2 mio. kr. Der bliver især snydt med fiktive adresser, uoplyste udlandsophold og misbrug af kontanthjælp.


Kommunens andel af de udbetalte ydelser udgør ca. 2,6 mio. kr. Tilbagebetalingskravet i sagerne har været ca. 1,7 million kroner. Den resterende del er sparede fremtidige ydelser – primært på kontanthjælpsområdet.

”Vi skal stoppe snyderne uanset, hvor de befinder sig! Selvom store dele af udbetalingen og kontrollen af sociale ydelser er overtaget af Udbetaling Danmark, forsætter vores kontrolgruppe på grundlag af deres mange års erfaring med afsløring af snyd med sociale ydelser i millionklassen til gavn for kommunens borgere”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

Samarbejde med andre myndigheder

Kontrolgruppen har som de øvrige kontrolgrupper i Nordsjælland indgået i et samarbejde med SKAT og Udbetaling Danmark om bekæmpelse af socialt bedrageri. Så sent som i efteråret 2014 er en kontanthjælpsmodtager i Fredensborg Kommune, der har modtaget ydelser i ca. 4 år, afsløret i at have drevet selvstændig virksomhed i samme periode.

Tilbagebetalingskravet er i den pågældende sag opgjort til 600.000 kr. Samtidig med, at der er en større unddragelse af skat og moms, er den pågældende borger meldt til politiet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om socialt bedrageri.

Socialt snyd er strafbart, og kontrolgruppen foretager i hvert enkelt tilfælde en grundig undersøgelse af sagen. Sagerne anmeldes til politiet, når der er tale om socialt bedrageri efter straffeloven.

Kontrolgruppen har i 2014 anmeldt 7 sager til politiet, og de efterforskes i øjeblikket af Nordsjællands Politi. Endvidere er 3 borgere i 2014, på grundlag af tidligere anmeldelser, dømt i retten for socialt bedrageri.

Kontrolgruppen vil fortsætte indsatsen i 2015 og vil gennemføre flere kontrolbesøg i virksomheder, for at afsløre personer, som får udbetalt sygedagpenge eller er på kontanthjælp, men som alligevel arbejder. Samtidig vil der ske en forøget kontrol af virksomheder for at forhindre misbrug af løntilskudsreglerne.

”Vi modtager jævnligt anmeldelser fra borgere og følger op på de sager der ser underlige ud i vores udbetalingssystemer, så der er desværre stadig en del at tage fat på for kontrolgruppens medarbejdere. Det er tydeligt, at de fleste borgere ikke accepterer socialt snyd”, siger Henrik Vendelbo, der er chef for Borgerservice i Fredensborg Kommune.

Udover kontrollen, der har medført millionbesparelserne, er der i 2014 i forbindelse med den almindelige sagsbehandling i kommunen inden for områderne fripladstilskud, sygedagpenge og kontanthjælp foretaget reguleringer – typisk på grund af forkerte indtægtsoplysninger - som har medført tilbagebetalingskrav på et millionbeløb.

 

Emneord: Socialt bedrageri, Socialt snyd, Kontrolgruppe, Udbetaling Danmark, Afsløring af socialt bedrageri
Fredensborg Kommune på DenOffentlige.dk Fredensborg Kommune
Aktivitet: Artikler: 43 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 09.12.13 Velfærd
  Regeringen vil sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser

  Fejludbetalinger og socialt snyd udgør en betydelig omkostning for samfundet hvert år. Mere automatisering af sagsbehandlingen, bedre brug af it-værktøjer og fælles indsatser er effektive redskaber til at sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser. Det viser en analyse foretaget af Deloitte Consulting.

 • 21.03.13 Velfærd
  Ny kritik fra ombudsmanden i sag om socialbedrageri

  I forlængelse af en meget omtalt sag fra Sorø fra foråret 2012 kritiserer Ombudsmanden på ny den måde, som en kommune og et socialt nævn har behandlet en sag om socialbedrageri på.

 • 06.02.13 Velfærd
  Kommunen har afsløret socialt bedrageri for 10,2 mio. kr.

  Indsatsen fra Hedensted Kommunens to medarbejdere har også i 2012 givet store resultater. Fra november 2011 til november 2012 er det lykkedes at finde 6,7 mio. kr., som er udbetalt uretmæssigt til borgere i kommunen.

 • 26.10.12 Social
  Ny analyse afslører sløset kontrol med sociale ydelser

  En ny analyse fra Deloitte viser, at der hvert år uretmæssigt udbetales sociale ydelser for et milliardbeløb. Derfor tager regeringen nu initiativ til en mere effektiv kontrol med udbetalingen af de sociale ydelser. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup påpeger, at det er undergravende for velfærdssamfundet, når borgere uberettiget får sociale ydelser.

 • 12.10.12 Social
  Nyt våben mod socialt bedrageri

  I forsøget på at undgå at borgere modtager sociale ydelser de ikke har krav på, tager kommunen et nyt værktøj i brug. På kommunens hjemmeside har alle borgere mulighed for at indberette mistanke om socialt bedrageri.