Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

Når de kommende studerende natten til den 28. juli modtager besked om, hvorvidt de er kommet ind på en videregående uddannelse, kan de samtidig konstatere, at karaktergennemsnittet for at blive optaget på en adgangsbegrænset videregående uddannelse i kvote 1 (grænsekvotienten) er faldet på en lang række uddannelser.

På International Business på Copenhagen Business School i København, som traditionelt kræver det højeste karaktergennemsnit for at blive optaget, er grænsekvotienten for at blive optaget f.eks. faldet til 11,3 i år mod 12,4 i 2019.

Faldet sker hovedsageligt, fordi det ikke længere er muligt at få bonus for hurtig studiestart. Siden 2009 har det været muligt at gange sit karaktergennemsnit med 1,08,hvis man påbegynder en videregående uddannelse senest 2 år efter dimittendtidspunket for en gymnasial uddannelse.

Fra politisk side har det bl.a. været et ønske at imødegå udviklingen med kraftigt stigende karakterer.

"Politisk har vi på tværs af Folketinget været optaget af at få gjort op med de seneste års karakterræs. Vi skal have flyttet fokus fra den enkelte decimal til, at man som ansøger skal vælge en uddannelse, man brænder for, og hvor man kan bidrage til samfundet. Når man optages på en videregående uddannelse, skal det handle om, hvad man kan, og ikke om man skynder sig hurtigt videre. Derfor er det fald, vi nu ser i tallene, forventeligt og i tråd med det politiske ønske om at skrotte karakterbonussen for hurtig studiestart," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der samtidig håber, at de lavere grænsekvotienter kan fjerne dele af karakterpresset på de studerende:

"Jeg hører fra mange unge, at de føler sig pressede af det massive fokus på at opnå høje karakterer, og det påvirker deres trivsel negativt. Det kan den lavere karaktergrænse forhåbentlig være med til at flytte i den rigtige retning. Samtidig synes jeg, at det er værd at huske på, at der på halvdelen af vores uddannelser faktisk ikke er karaktergrænser for at komme ind," siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Grænsekvotienten på de fleste uddannelser er faldet. Således er ansøgernes karaktergennemsnit mange steder lavere i 2020 sammenlignet med tidligere år.

I 2020 er der grænsekvotienter på 49 procent af de videregående uddannelser.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også