Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

Når de kommende studerende natten til den 28. juli modtager besked om, hvorvidt de er kommet ind på en videregående uddannelse, kan de samtidig konstatere, at karaktergennemsnittet for at blive optaget på en adgangsbegrænset videregående uddannelse i kvote 1 (grænsekvotienten) er faldet på en lang række uddannelser.

På International Business på Copenhagen Business School i København, som traditionelt kræver det højeste karaktergennemsnit for at blive optaget, er grænsekvotienten for at blive optaget f.eks. faldet til 11,3 i år mod 12,4 i 2019.

Faldet sker hovedsageligt, fordi det ikke længere er muligt at få bonus for hurtig studiestart. Siden 2009 har det været muligt at gange sit karaktergennemsnit med 1,08,hvis man påbegynder en videregående uddannelse senest 2 år efter dimittendtidspunket for en gymnasial uddannelse.

Fra politisk side har det bl.a. været et ønske at imødegå udviklingen med kraftigt stigende karakterer.

"Politisk har vi på tværs af Folketinget været optaget af at få gjort op med de seneste års karakterræs. Vi skal have flyttet fokus fra den enkelte decimal til, at man som ansøger skal vælge en uddannelse, man brænder for, og hvor man kan bidrage til samfundet. Når man optages på en videregående uddannelse, skal det handle om, hvad man kan, og ikke om man skynder sig hurtigt videre. Derfor er det fald, vi nu ser i tallene, forventeligt og i tråd med det politiske ønske om at skrotte karakterbonussen for hurtig studiestart," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der samtidig håber, at de lavere grænsekvotienter kan fjerne dele af karakterpresset på de studerende:

"Jeg hører fra mange unge, at de føler sig pressede af det massive fokus på at opnå høje karakterer, og det påvirker deres trivsel negativt. Det kan den lavere karaktergrænse forhåbentlig være med til at flytte i den rigtige retning. Samtidig synes jeg, at det er værd at huske på, at der på halvdelen af vores uddannelser faktisk ikke er karaktergrænser for at komme ind," siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Grænsekvotienten på de fleste uddannelser er faldet. Således er ansøgernes karaktergennemsnit mange steder lavere i 2020 sammenlignet med tidligere år.

I 2020 er der grænsekvotienter på 49 procent af de videregående uddannelser.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 20.08.20 Uddannelse
  Ny uddannelse med løn skal give akademikere mulighed for at blive pædagoger

  Mens det er svært for mange akademikere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, er der mangel på pædagoger. Forslag om ny merituddannelse, der støttes af to københavnske borgmestre, kan gøre bachelorer til pædagoger på godt to år med løn under uddannelsen.

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.