KL

KL

Weidekampsgade 10, 2300 København S

Telefon: 3370 3370 Website: www.kl.dk E-mail:

Kommunernes Landsforening (KL) er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Organisationsværdier

- Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  

- Vi arbejder troværdigt for resultater

- Vi repræsenterer og samler kommunerne

 

Artikler

 • KL: Anlægsniveau skal videreføres
  05.05.14 Infrastruktur

  Det er afgørende, at kommunerne også til næste år kan have et højt anlægs-niveau og investere i bedre fysiske rammer. Det siger KL’s formand Martin Damm forud for det første møde mandag i forhandlingerne mellem KL og regeringen om næste års kommunale økonomi.

 • Flere og flere vil til stemmeboksen
  12.11.13 Politik

  71 procent af hele befolkningen og 58 procent af de under 25-årige er nu helt sikre på, at de vil stemme til kommunalvalget, viser ny Momentum-måling. Det er en markant stigning siden en tilsvarende måling otte måneder tidligere. Formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd glæder sig og håber på en stor valgdag.

 • Jobcentre optrapper samarbejde med virksomheder
  01.10.13 Velfærd

  To ud af tre jobcentre vil bruge flere ressourcer på den virksomhedsrettede indsats, og 99 procent har eller er ved at udarbejde en strategi for samarbejdet mellem jobcentret og de private virksomheder. Det viser ny Momentum-undersøgelse. Arbejdsgivere mener også, at samarbejdet går i den rigtige retning, og forsker mener, det kan give flere job og mere aktivering i private virksomheder.

 • Færre danskere sætter en ære i at klare sig selv
  20.08.13 Velfærd

  Danskerne er i dag ikke nær så ”hellige” i forhold til, at de vil klare dem selv uden at lægge det offentlige til last, som de var i 1995. Det viser ny Momentum-undersøgelse. En meget uheldig udvikling, mener både S og LA.

 • Overenskomst på plads for ingeniører
  26.02.13 Politik

  En forhøjelse af pensionsbidraget og højere individuel arbejdstid er en del af overenskomstforliget mellem KL og Ingeniørforeningen, IDA, og Den danske Landinspektørforening. KL har lørdag indgået forlig med Ingeniørforeningen, IDA, og Den danske Landinspektørforening om en ny overenskomst for de næste to år for bl.a. ingeniører og landinspektører i kommunerne – i alt cirka 2300 fuldtidsstillinger.

 • Nyt site om OK-forhandlinger om folkeskolen ser dagens lys
  26.02.13 Politik

  Meretidsammen.dk. Sådan lyder navnet på et nyt website, som KL netop er gået i luften med. På sitet kan interesserede læse om KL’s visioner for folkeskolen og få fakta om lærernes arbejdstidsregler, som KL ønsker moderniseret. ”Vi har villet skabe et rum, hvor vi samler de udmeldinger og visioner, som KL har for folkeskolen. Og hvor vi samtidig uddyber fakta om lærernes arbejdstidsregler og afliver de myter, der må være i debatten.”

 • Ny overenskomst for socialpædagogerne
  25.02.13 Politik

  KL har indgået forlig med Socialpædagogerne. Aftalen betyder blandt andet, at socialpædagoger kan se frem til højere ATP og mere kompetenceudvikling.

 • KL: Politiet bør overtage koordineringen af færdselssikkerheden
  12.10.12 Politik

  Vejdirektoratet stoppede i februar 2012 koordineringen af den lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, vejdirektorat og politi. Det har skabt et alvorligt tomrum for trafiksikkerheden. Kommunerne efterlyser handling.

 • KL: Både gode og dårlige ting i planlovsforslag
  04.10.12 Politik

  Det er positivt, at alle kommuner nu får mulighed for at give tilladelse til mere erhverv og bebyggelse. Men det er beklageligt, at regeringen samtidig vil indskrænke muligheden for at opføre større detailhandelsbutikker.

 • KL: Kommunerne overholder aftale om kvalitetsløft i dagtilbud
  26.09.12 Politik

  KL undrer sig over de seneste dages mediehistorier, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, om kommunerne overholder aftalen med regeringen om bedre kvalitet i dagtilbud. ”Vi har en klar aftale med regeringen om at styrke kvaliteten i dagtilbud, og den aftale overholder kommunerne,” siger KL’s formand Erik Nielsen. Han understreger samtidig, at KL og regeringen har aftalt at følge op og følge udviklingen i normeringerne fra 2012 til 2013.

 • Overenskomster skal give plads til ledelse og forandringer
  26.09.12 Politik

  ”Når vi til december indleder forhandlinger om nye overenskomster, så går vi til forhandlingsbordet med en ambition om at få skabt plads til, at de kommunale ledere får mest mulig rum til at gennemføre forandringer og udvikle, dér hvor de lokalt har behov. Vi er blandt andet klar til at se kritisk på lærernes arbejdstidsaftale.”

 • 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet
  20.05.12 Politik

  I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være op-mærksom på, når der udarbejdes retningslinjer, handleguides eller procedurer for kommunens håndtering af underretninger. Læs også: Brev fra KL vedr. tunge børnesager

 • Brev fra KL vedr håndtering af tunge børnesager
  20.05.12 Politik

  Til Borgmesteren Kære borgmester Kommunernes håndtering af de tunge børnesager står igen for skud. Den negative omtale kommer midt i evalueringen af kommunalreformen og skaber naturligt nok tvivl om, hvorvidt ansvaret for børneområdet overhovedet bør ligge i kommunerne. Social- og integrationsministeren har tydeligt meldt ud, at det er kommunerne, der har ansvaret og skal sørge for, at tingene fungerer til gavn for børnene.

 • ”The Times They Are A-changing”
  16.03.12 Politik

  KL’s formand efterlyste reformer, der fremtidssikrer velfærdssamfundet, i sin store tale ved Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg. ”The Times They Are A-changing”, sang Bob Dylan for mange år siden. Og det er måske endnu mere sandt nu, end det var dengang”.

 • Nytårsudtalelse fra KL-formanden: Kommunespin og særinteresser
  31.12.11 Politik

  Der har den seneste tid været flere kritiske historier i medierne om anbragte børn, plejefamilier og private opholdssteder på det sociale område. Kendetegnende for flere af dem er, at det mediefremstillede billede ikke stemmer overens med fakta.

 • Hvad er digital velfærd i virkeligheden?
  29.09.11

  Spørgsmålet er ikke længere, om vi skal digitalisere dele af velfærden. Presset fra en voksende ældregruppe, flere kronisk syge, et svindende rekrutteringsgrundlag og en udfordret samfundsøkonomi stiller snarere spørgsmålet: Hvordan?

 • Barren skal hæves i det digitale Danmark
  29.09.11

  Digitaliseringsmessen ’11 afholdes for tredje år i træk. Emner som teknologi og digitalisering har aldrig været vigtigere for landets kommuner. Vi står overfor en række fælles udfordringer omkring presset økonomi, manglende sammenhæng i it-understøttelsen, og brug af standarder og udvikling af nye løsninger.

 • Digitale besparelser: Der er stadig noget at komme efter
  29.09.11

  Der har i den senere tid været en hel del debat om, at kommunerne ikke længere kan realisere besparelser på de administrative områder. Blikket og dermed investeringerne skal derfor rettes imod fagområderne - og i særdeleshed imod de sociale områder, hvor større anvendelse af it inden for Care og lignende kan realisere besparelserne.

Navne

 • KL fyrer Arne Eggert øjeblikkeligt
  30.01.19 Ledelse

  KL har besluttet at opsige direktør Arne Eggert, da han efter ledelsens vurdering har haft en adfærd, som ikke er forenelig med en stilling som direktør i KL.

 • Arne Eggert bliver direktør
  05.10.16 Ledelse

  KL har ansat Arne Eggert, nuværende afdelingschef i børne- og undervisningsministeriet, som ny udviklingsdirektør med ansvar for KL’s indsats på børne-, skole- og uddannelsesområdet.

 • KL henter direktør på Bornholm
  05.10.16 Ledelse

  Ny KL-direktør er uddannet cand.scient. i kulturgeografi og historie og vil nu skulle dele sin tid mellem hverdage i København og weekender på Bornholm.

 • Jane Wiis stopper som direktør i KL
  30.07.16 Ledelse

  Jane Wiis stopper som direktør for at starte i et nyt job som kommunaldirektør i Slagelse Kommune.

 • KL får ny næstformand
  14.01.16 Politik

  Erik Nielsen har besluttet at trække sig som KL-næstformand, og Jacob Bundsgaard bliver ny næstformand, mens også Thomas Kastrup-Larsen træder frem i hierakiet, skriver KL i pressemeddelelse.

 • Her er KL's nye bestyrelse
  20.03.14 Ledelse

  Medlemmerne til KL’s bestyrelse for valgperioden 2014-2018 er netop udpeget på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde.

 • KL har ansat ny kommunikationschef
  12.02.14 Ledelse

  Kommunernes Landsforening har fundet afløseren for Line Aarsland, der forlod stillingen som kommunikationschef tidligere på året.

 • Socialrådgiverne vælger ny formand
  13.11.12 Politik

  Socialrådgiver Majbrit Berlau skal stå i spidsen for socialrådgiverne. Hun kender den kommunale virkelighed fra Egedal. Majbrit Berlau skal afløse Bettina Post som formand for Dansk Socialrådgiverforening. En urafstemning blandt foreningens medlemmer sikrede hende 71,6 procent af stemmerne.

 • Jane Wiis fra Frederikshavn til KL
  21.05.12 Politik

  Den 1. august 2012 tiltræder Jane Wiis som ny direktør i KL. Hun kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune. KL har ansat Jane Wiis, 47, som ny direktør. Hun kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune, som hun har beklædt siden 2006.

 • Jacob Bundsgaard ny i KL's top
  13.05.12 Politik

  Bestyrelsen nykonstituerer sig efter Jan Trøjborgs død formelt i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den 24. maj 2012. Socialdemokraterne i KL’s bestyrelse har på et gruppemøde i dag besluttet at indstille borgmester i Rødovre Erik Nielsen som partiets kandidat til formandsposten i KL.

Pressemeddelelser

 • Indfør mundbind i sygetransport og FlexTrafik
  10.08.20 Sundhed

  I lyset af Corona-smittens opblussen anbefaler KL og Danske Regioner nu, at alle dem, der bruger sygetransport og visiteret FlexTrafik, bærer mundbind under transporten.

 • Kan vi overhovedet have en normal skoledag efter sommerferien?
  16.06.20 Uddannelse

  Hvis man fastholder de nuværende afstandskrav i folkeskolen, vil det være stort set umuligt for skolerne at vende tilbage til en normal skolehverdag efter sommerferien. KL opfordrer regeringen til en hurtig afklaring, så skolerne ved, hvad de skal planlægge efter, og så elever og forældre ved, hvilken skoledag der venter.

 • Startskuddet til årets økonomiforhandlinger lyder i dag
  18.05.20 Kommunalt

  Mandag går årets økonomiforhandlinger i gang. KL’s formand og næstformand går til finansministeren med en forventning om at få dækket den foreløbige coronaregning, men samtidig også med ønsker om flere penge til velfærd og en suspendering af anlægsloftet i 2021.

 • Kommunerne er presset på kapacitet i dagtilbud og skoler
  20.04.20 Kommunalt

  Forældre får i vidt omfang dækket deres behov for at få børn i dagtilbud og skoler, viser ny KL-rundspørge. Men når det besluttes at åbne yderligere, vil der, med de sundhedsretningslinjer der gælder i dag, ikke være kapacitet i skoler og dagtilbud til at følge med.

 • Regeringen, Danske Regioner, KL og PLO enige om mere aktivitet i sundhedsvæsenet
  15.04.20 Sundhed

  Regeringen har mandag aften aftalt med Danske Regioner, KL og PLO at igangsætte øget aktivitet i sundhedsvæsnet. Det sker på baggrund af plan fra Sundhedsstyrelsen.

 • 150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne
  30.03.20 Sundhed

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • Jobcentrene er klar til at hjælpe borgere og virksomheder i krisen
  25.03.20 Kommunalt

  Mange tusinde danskere har mistet deres arbejde på grund af krisen. De skal hjælpes hurtigt videre og gerne til nogle af de områder, der mangler hænder lige nu. Tag fat i det lokale jobcenter, lyder anbefalingen til både virksomheder og ledige.

 • Det kommunale Danmark arbejder
  24.03.20 Kommunalt

  KL skønner, at ca. 200.000 kommunalt ansatte møder på arbejde hver dag trods coronakrisen. Derudover arbejder et stort antal hjemmefra. Ny kampagne sender en stor tak til medarbejderne for deres helt nødvendige indsats.

 • Ny aftale med de faglige organisationer giver fleksibilitet og hurtighed
  22.03.20 Kommunalt

  KL og de faglige organisationer på det kommunale område har indgået en aftale, der sikrer fleksibilitet i denne ekstraordinære tid med coronavirus.

 • Kommunerne bakker op om regeringens tiltag for at begrænse coronasmitte
  12.03.20

  Regeringens nye tiltag bliver en stor udfordring for borgernes hverdag. Kommunerne er klar til at være med til at løfte opgaven, lyder det fra KL’s formand.

 • KL aflyser Kommunalpolitisk Topmøde 2020
  06.03.20 Kommunalt

  For at inddæmme smitterisikoen ved coronavirus opfordrer sundhedsmyndighederne alle til at udskyde eller aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere. Det får også betydning for en række af KL’s arrangementer, bl.a. Kommunalpolitisk Topmøde, som aflyses.

 • KL til innovationsministeren: Sådan skaber du mere sammenhæng i det offentlige
  11.01.18 Politik

  10 udvalgte områder bør have særligt fokus i arbejdet med en sammenhængsreform, lyder det fra KL, som præsenterer nyt udspil på Kommunaløkonomisk Forum 2018.

 • Sådan fordeles magten i KL bestyrelsen
  22.11.17 Politik

  Den partimæssige sammensætning af KL’s bestyrelse i valgperioden 2018-2022 er opgjort på valgnatten - før fintællingen er på plads.

 • KL: Dagpengekommissionens anbefalinger rammer hovedet på sømmet
  19.10.15 Velfærd

  Dagpengekommissionens anbefalinger er et godt svar på de udfordringer, som er i det nuværende dagpengesystem, og vil kunne understøtte kommunernes arbejdsmarkedsindsats, lyder det fra KL’s formand Martin Damm.

 • Kommunernes budgetter for 2016 overholder stram økonomiaftale
  15.10.15 Politik

  ”Det er udtryk for tæt samarbejde og stor ansvarlighed, når kommunerne på trods af meget snævre rammer og den usikkerhed, som regeringens omprioriteringsbidrag har skabt, er nået i mål med næste års budgetter.” - Se din kommunes skatteprocent her.

 • KL: Regeringens effektiviseringskrav vil lægge betydeligt pres på de borgernære områder
  28.06.15 Velfærd

  ”Både daginstitutioner, skoler og ældreområdet vil mærke det, når kommunerne skal effektivisere for knap 2,5 mia. kr. årligt,” siger KL’s formand i en kommentar til det ”omprioriteringsbidrag”, som den nye regering har lanceret.

 • Ny rapport: Erhvervsfremme er en god investering for kommunerne
  12.03.15 Infrastruktur

  Kommuner, regioner og vækstfora bruger til sammen hvert år cirka en mia. kr. på erhvervsfremme. Ny rapport fra KL konkluderer, at det er en god investering at investere i erhvervsfremme. Men der er også plads til forbedring.

 • KL vil skabe vækst og udvikling i hele landet
  12.03.15 Infrastruktur

  Med et nyt debatoplæg giver KL et sammenhængende bud på, hvordan vi kan skabe vækst og udvikling i hele landet. Vi skal både styrke vækstcentrene og skabe bedre rammer for landdistrikter.

 • KL og Danske Regioner undersøger mulighederne for en fusion
  21.11.14 Politik

  Der er brug for en stærk varetagelse af det decentrale Danmarks interesser, derfor vil formænd og næstformænd i KL og Danske Regioner nu foreslå deres respektive bestyrelser at undersøge mulighederne for en fusion af KL og Danske Regioner.

 • Et stærkt kommunestyre er afgørende for vækst og lokal balance
  20.03.14 Velfærd

  KL præsenterer i dag et analysearbejde, der afdækker de økonomiske og strukturelle udfordringer for kommunerne og deres betydning for kommunernes muligheder for at skabe vækst og opretholde bæredygtige lokalsamfund.

 • KL: Færre regler kan føre til øget produktivitet
  09.09.13 Politik

  KL er enig med Produktivitetskommissionen i, at der er behov for omfattende forenklinger af de statslige regler og proceskrav. I stedet skal der fokus på resultater, hvis produktiviteten skal øges i den offentlige sektor.

 • Sundhedsdata er i trygge hænder
  06.09.13 Velfærd

  ”Det er paradoksalt, at sundhedsvæsenet nu kritiseres for at dele sundhedsdata, når vi i flere år er blevet skudt i skoene, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver.”

 • Et forsigtigt finanslovsforslag
  27.08.13 Politik

  KL glæder sig over øgede anlægsinvesteringer, men efterlyser bedre styring og målretning af ressourcer i den statslige uddannelsessektor lige som på de øvrige velfærdsområder.

 • Forkert at generalisere ud fra Carina-sagen
  04.06.13 Velfærd

  Carina-sagen fra Syddjurs Kommune er ikke et eksempel på, at kommunerne ikke giver kvalificerede tilbud på hjerneskadeområdet, lyder det fra KL. Derimod viser sagen tydeligt et behov for et langt bedre samarbejde mellem kommuner og regioner om den enkelte borger. ”Der er ingen dokumentation for, at kommunernes hjerneskadetilbud mangler faglighed, eller at kommunerne ikke giver unge med hjerneskade de indsatser, de har behov for.”

 • Kommunerne parat til højere anlægsniveau
  03.06.13 Politik

  ”Jeg synes, det er interessant, at vismændene i lyset af konjunkturerne og de sunde offentlige finanser finder, at finanspolitikken bør lempes på den korte bane. Jeg kan dog samtidig konstatere, at regeringen ikke deler denne opfattelse”. Det siger de kommunale parters repræsentant i Det Økonomiske Råd, KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe, i en kommentar til den netop offentliggjorte vismandsrapport.

 • Punktum for evaluering af kommunalreformen
  03.06.13 Politik

  ”Evalueringen af kommunalreformen viser, at reformen har været en succes, og at den nuværende opgavefordeling langt overvejende er velfungerende. Og jeg er tilfreds med, at vi nu endelig kan få sat punktum for evalueringen.” Det siger KL’s formand Erik Nielsen som reaktion på regeringens udspil om justeringer i samspillet mellem kommunerne, regionerne og staten, som følger i kølvandet på den gennemførte evaluering af kommunalreformen.

 • Avisannoncer skal give ”aktindsigt” i lærernes arbejdstid
  02.04.13 Politik

  ”Når vi varsler lockout for 52.000 lærere og står i en situation, hvor mere end 500.000 elever ikke kan komme i skole, så skylder vi offentligheden en forklaring på, hvorfor vi har taget dette meget alvorlige skridt. Det er baggrunden for, hvorfor man fra i dag kan finde annoncer i flere aviser, hvor KL giver ”aktindsigt” i lærernes arbejdstid.”

 • Alle DLF’s ”modeller” er samme vin på nye flasker
  02.04.13 Politik

  Danmarks Lærerforening har i dag sendt et dokument rundt til medierne, hvor foreningen fremlægger de såkaldte modeller og tilbud, som den har spillet ud med i forhandlingerne med KL.

 • Anders Bondo vil tilsidesætte den danske model
  02.04.13 Politik

  Der er indholdsmæssigt intet nyt i det forslag, Lærernes Centralorganisation (LC) i dag har spillet ud med vedrørende lærernes arbejdstid. Det fastslår KL’s topforhandler Michael Ziegler, der samtidig undrer sig over LC’s forslag om at involvere en udenlandsk mægler.

 • KL afviser DR’s konspirationsteori om ”masterplan”
  18.03.13 Politik

  Det er under al kritik, at DR bringer en historie, der ikke er i overensstemmelse med det reelle forløb.

 • Lærerne underviser ikke så meget, som DLF hævder
  04.03.13 Politik

  Danmarks Lærerforening gentager igen og igen, at lærerne i gennemsnit underviser 25 lektioner om ugen. Men lige meget hvor mange gange det bliver gentaget, så er det ikke sandt. Faktum er, at lærerne i gennemsnit kun underviser godt tre timer om dagen.

 • KL varsler lockout over for Lærernes Centralorganisation
  28.02.13 Politik

  Som følge af sammenbruddet i overenskomst-forhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) har KL’s bestyrelse i dag, den 28. februar, besluttet at varsle lockout over for LC fra 1. april 2013. Den varslede lockout vil omfatte i alt ca. 52.000 ansatte i alle landets kommuner.

 • Sammenbrud i forhandlingerne med lærerne
  27.02.13 Politik

  Forhandlingerne med Lærernes Centralorganisation (LC) om fornyelse af overenskomsten og aftalerne for lærerne i folkeskolen, voksenspecialundervisningen, ungdomsskolen og sprogcentre, er natten til onsdag brudt sammen. Uenigheden handler om, hvilke arbejdstidsregler, der skal gælde for lærerne. KL mener, det er nødvendigt at ændre lærernes arbejdstidsregler, hvis vi skal have en bedre folkeskole. KL’s chefforhandler Michael Ziegler kalder sammenbruddet dybt bekymrende:

 • K-byrådsmedlem i Helsingør skifter til V
  23.01.13 Politik

  Sten Kallenbach fra byrådet i Helsingør forlader de Konservative og bliver i stedet medlem af Venstre. Efter at have været konservativ folketingskandidat og medlem af byrådet for De Konservative i Helsingør i næsten to perioder, har 68-årige Sten Kallenbach valgt at skifte til Venstre. Det skriver Helsingør Dagblad.

 • Midtjylland går sammen om senhjerneskade-uddannelse
  11.01.13 Velfærd

  Godt 350 medarbejdere fra de 19 midtjyske kommuner vil i de kommende 2½ år blive uddannet i at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade og i koordinering af deres komplekse rehabiliteringssager.

 • Hovedstadskommunerne peger på Frederiksberg som tilsynskommune
  11.12.12 Politik

  Kommunekontakt Rådet (KKR) i Region Hovedstaden, hvori borgmestrene fra regionens 29 kommuner er repræsenteret, peger på Frederiksberg Kommune som social tilsynskommune i regionen. Samtidig peger KKR på Københavns Kommune til placeringen af et Børnehus for børn og unge, der har været udsat for overgreb.

 • På vej mod nye samarbejder
  05.12.12

  Regioner og kommuner har en fælles interesse i at sikre effektive patientforløb og bruge pengene rigtigt, men det kræver en kulturændring, understreger formændene for KL og Danske Regioner forud for dagens SundhedsCamp.

 • KL: Tiltrængt løft af folkeskolen
  05.12.12

  ”Vi er helt på linje med regeringens ambition om en ny skole, og vi er grundlæggende enige med regeringen om, hvordan vejen til en bedre skole skal anlægges.” Sådan siger KL’s formand Erik Nielsen i en kommentar til udspillet om en reform af folkeskolen, som regeringen har fremlagt i dag.

 • Integrationspolitik skal tage udgangspunkt i den enkelte familie
  28.11.12

  Det er vigtigt, at integrationsplanen tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, som den samlede familie står overfor, siger KL i en kommentar til regeringens integrationsudspil.

 • Skoleverdenen løb med begge KL’s innovationspriser
  21.11.12

  300 deltagere kunne i dag klappe af Fredensborg og Høje-Taastrup kommuner, da de løb med KL’s innovationspriser på Innovationsdagen 2012. Fredensborg vandt den store af KL's innovationspriser for sit projekt ’Skolen i virkeligheden’, mens Høje-Taastrup blev hædret med den lille pris for projektet 'Forsøg med heldagsskole på Selsmoseskolen'.

 • Skoleverdenen løb med begge KL’s innovationspriser
  21.11.12

  300 deltagere kunne i dag klappe af Fredensborg og Høje-Taastrup kommuner, da de løb med KL’s innovationspriser på Innovationsdagen 2012.

 • KL støtter målrettet uddannelse til ledige
  13.11.12

  Den netop indgående finanslovsaftale for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indeholder positive initiativer, der især retter sig mod akutte udfordringer på arbejdsmarkedet.

 • Finalister til Innovationsprisen 2012 fundet
  07.11.12

  Unge i brandmandsuniform mod en heldagsskole i Høje Taastrup. En skole der åbner sig mod virkeligheden mod et hus til psykisk syge i Silkeborg. Konkurrencen om årets Innovationspris er nu sat ind. Innovationsdagen 2012 løber af stablen den 20. november på Hotel Comwell i Kolding. På dagen bliver der lejlighed til at stifte bekendtskab med innovation i alle størrelser fra det kommunale landskab. Men dagen kalder også på hæder, og de bedste ideer skal hyldes.

 • Kommuner og virksomheder vil forbedre samarbejdet
  05.11.12

  KL og Dansk Industri efterlyser bedre rammer for udbud og samarbejdet om at løse de offentlige opgaver bedst og billigst. Uklare regler og manglende vejledning bør ikke stå i vejen for et tættere samarbejde mellem kommuner og private virksomheder. KL og Dansk Industri efterlyser derfor bedre rammer for udbud og samarbejdet om at løse de offentlige opgaver bedst og billigst.

 • Kommuner skal tænke kommercielt for at tiltrække udenlandske virksomheder
  02.11.12

  KL og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr præsenterer i dag på KL’s jobCAMP i Aalborg anbefalinger til kommuner for at tiltrække og fastholde flere udenlandske virksomheder.

 • Afgørende med fokus på vækst og beskæftigelse
  02.11.12

  KL er bekymret for de dystre vækstudsigter for dansk økonomi, der tegner sig i den vismandsrapport, som Det Økonomiske Råds formandskab i dag har fremlagt.

 • Nyt værktøj skal sikre bedre screening til misbrugere
  23.10.12

  Hurtig og sikker screening og udredning af psykiatriske lidelser er afgørende i misbrugsbehandling. Derfor har KL fået udarbejdet et screeningsværktøj, som sikrer et simpelt og ensartet arbejde i kommunerne. På KL’s Misbrugskonference i Kolding præsenterer KL i dag et nyt screeningsværktøj til brug i kommunernes misbrugsbehandling.

 • Kommunale budgetter på plads
  12.10.12

  Budgettet for 2013 er nu på plads i alle landets kommuner. Resultatet dokumenterer en stærk vilje blandt lokalpolitikere i hele landet til at overholde økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra juni måned.

 • Brug for flere redskaber til klimatilpasning
  12.10.12

  Kommunerne er i fuld gang med at lave klimatilpasningsplaner. Men der er brug for redskaber til at pumpe de aftalte 2,5 milliarder kroner til klimatilpasning ud at virke i kommunerne.

 • Regeringens 10 initiativer løfter misbrugsbehandlingen
  10.10.12

  ”KL ser især frem til, at social- og sundhedsministrene får sikret, at misbrugerne kan få en psykiatrisk udredning og behandling, mens motivationen er til stede.” Sådan siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, om de ti initiativer til bedre stofmisbrugsbehandling i kommunerne, som socialminister Karen Hækkerup i dag har offentliggjort.

 • Ros til regeringens ambitioner på skoleområdet
  03.10.12

  Statsminister Helle Thorning-Schmidt har sat et meget ambitiøst mål for folkeskolen i hendes åbningstale, da hun sagde: ”Mit mål er, at vores børn skal være den dygtigste generation i danmarkshistorien.”

 • KL og Danske Regioner laver fælles sundhedscamp
  27.09.12

  Den 5.- 6. december 2012 vil politikere fra regioner, kommuner, faglige organisationer og patientorganisationer drøfte og komme med bud på retningen af fremtidens sundhedsvæsen. ”SundhedsCamp 2012” er overskriften, når Danske Regioner og KL slår dørene op til to dages debat om fremtidens sundhedsvæsen.

 • KL: Stramme budgetter i kommunerne til næste år
  30.08.12

  Kommunerne planlægger snævre budgetter for næste år af frygt for at blive ramt af sanktioner – anlægsudgifterne skal derimod begrænses af hensyn til det aftalte loft med regeringen.

 • Den digitale skole: Nu er det bare om at komme i gang
  13.08.12

  De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole og bruger de digitale medier mere end nogensinde. Folkeskolen har brug for at tage et tigerspring fremad i forhold til læring og digitalisering, mener KL. Når over 60.000 5-6-årige om få dage begynder i landets børnehaveklasser, er det med rygsækken fyldt med digitale kompetencer.

 • KL: Samme regulering af vederlag til kommunalpolitikere som til MF’ere
  20.06.12 Politik

  Når Folketingets medlemmer kan bevilge sig selv en bedre regulering af deres løn, burde de også være lydhøre over for kommunalpolitikeres rimelige ønske om en bedre regulering af deres vederlag. Det siger KL’s formand, Erik Nielsen, i en kommentar til, at Folketinget netop har vedtaget en ny og gunstigere regulering af deres egen lønudvikling.  

 • Rekord mange praktikpladser i kommunerne
  18.06.12

  Kommunerne oprettede i 2011 15.500 praktik-pladser. Det er det højeste nogensinde - og ca. 1000 flere end aftalt mellem KL og staten. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Krise i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL
  08.06.12

  ”Regeringen og KL er alt for langt fra hinanden til, at vi kan se en løsning for os.” Sådan lyder den kontante melding fra KL’s formand Erik Nielsen i en kommentar til den krise, der er opstået i forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for næste år.

 • Kommunerne vil investere i klima og natur
  06.06.12

  ”Vi insisterer på, at kommunerne får adgang til at investere i natur- og klimatilpasningsindsatsen. Sådan lyder meldingen fra KL’s formand Erik Nielsen, som i de igangværende forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi nu spiller ind med kontante investeringskrav.

 • KL’s seks bud på national sundhed
  31.05.12

  Danskernes folkesundhed halter bagud. KL og kommunerne offentliggør i dag i forbindelse med Det Sociale Temamøde seks nationale mål for sundhed, som skal gøre noget ved problemet.

 • Politisk styring frem for rigide regler
  22.05.12

  Det nytter ikke noget at fjerne en regel hist og her. Vi har brug for en helt ny måde at tænke styring i kommunerne på, mener KL’s kommende formand Erik Nielsen. ”Hvad nytter det, at vi fjerner regler med en pincet, når der samtidig smides nye på med en skovl?” Se KLs nye folder her

 • Kommunerne skal have orden i børnesagerne
  20.05.12

  I et brev til borgmestrene, som netop er sendt ud, opfordrer KL kommunerne til at sikre kvaliteten i børnesagerne. Der opfordres også til, at kommunalbestyrelsen tager ansvaret på sig, og at de en gang om året følger op på kommunens håndtering af underretninger.

 • Økonomisk ansvarlighed i kommunerne
  16.05.12

  Kommunernes serviceudgifter i regnskabet for 2011 ligger 5,7 mia.kr. under budgettet. Det viser de netop offentliggjorte regnskabstal fra Danmarks Statistik.

 • Kommunerne er klar til 2020
  08.05.12

  ”Regeringen har med sin 2020-plan dækket bordet til en lang række reformer, der skal få flere i arbejde, øge produktiviteten og ændre skattesystemet. Kommunerne har længe efterspurgt reformer som alternativ til besparelser. Vi ser derfor positivt på den økonomiske drejebog, som regeringen her præsenterer”.

 • Vestager og Trøjborg anbefaler lokale kodeks for kommunal konstituering
  02.05.12

  Vi skal ikke indføre nye regler for, hvordan kommunalbestyrelserne konstituerer sig efter kommunalvalg. Sådan lyder meldingen fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og formand for KL Jan Trøjborg.

 • KL: En mere effektiv offentlig sektor kræver betydeligt og målrettet kompetenceløft
  01.05.12

  Som Danmarks største arbejdsgiverorganisation for offentlige ansatte opfordrer KL til at bruge trepartsforhandlinger til en omstilling af den offentlige sektor. Formand for KL, Jan Trøjborg kalder det afgørende, at løsningerne kan omsættes i en reel produktivitetsforbedring og ikke i skrivebordsløsninger, som vanskeliggør den daglige arbejdstilrettelæggelse.

 • KL: Alle ledige unge uden uddannelse skal i uddannelse
  21.04.12

  KL's bestyrelse ønsker at sende en klar besked til alle unge ledige: Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, skal du inden for en kort frist på typisk nogle uger starte på en uddannelse. Det gælder også forsørgere, hvor f.eks. enlige forsørgere kan få dobbelt SU.

 • Regeringen tillader forsøg med digitale valg
  14.04.12

  KL er begejstret for, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager netop har meddelt borgmestrene i 12 kommuner, at regeringen i efteråret 2012 fremsætter et lovforslag om forsøg med digitale valg fra 2013. Når danskerne fremover skal til stemmeurnerne, bliver det ikke nødvendigvis på et stykke papir, de skal sætte deres kryds.

 • Kommuner og regioner skal sammen sætte tryk på sundheden
  12.04.12

  KL er enig med Danske Regioner om, at kommuner og regioner i højere grad skal samarbejde, så der bliver skabt et bedre samlet sundhedsvæsen. Men Danske Regioners forslag om et udvalgsarbejde er en syltekrukke, mener KL.

 • Nye redskaber skal sikre bedre tilsyn med anbragte børn og unge
  30.03.12

  Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har sammen med KL udarbejdet ti anbefalinger til, hvordan kommunerne sikrer bedre tilsyn med opholdssteder for anbragte børn og unge.

 • Mere jobrotation i kommunerne i 2012
  29.03.12

  Tusind ufaglærte og faglærte ledige får nu mulighed for at prøve dem selv og deres færdigheder af på en kommunal arbejdsplads. Det sker, efter at regeringen i dag har indgået en ny aftale med KL om mere jobrotation på de kommunale arbejdspladser.

 • KL: Problemer med nødkald skal løses
  29.03.12

  ”Det er dybt bekymrende, at kommunerne har registreret 47 utilsigtede hændelser med nødkald for ældre, der ikke har fungeret, som de skal. Alle kommuner bør gå deres procedurer nøje efter i sømmene, for én sag, hvor et nødkald kikser, er én sag for meget”.

 • Behov for kvalitetsløft for børnenes skyld
  27.03.12

  En ny rapport fra Ankestyrelsen konkluderer, at kommunerne ikke er i mål med tilsynsarbejdet med anbragte børn og unge. Det er ikke godt nok. Vi er i fuld gang med at forbedre indsatsen, siger Jane Findahl, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

 • Kommuner sparer millioner på fællesindkøb
  26.03.12

  58 kommuner står i første omgang til at spare tæt på 100 millioner på fællesindkøb af multifunktionsmaskiner. I KL er man yderst tilfreds.

 • Nyt sundhedsudspil fra KL
  15.03.12

  KL præsenterer i dag et omfattende udspil til, hvordan flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne tæt på borgerne.

 • KL: Kommunegrænse er ikke skyld i forskelle i ledighed
  13.03.12

  Det er en myte, når fagbevægelsen siger, at kommunegrænsen afgør, hvor længe du går ledig. Forskellen på ledighedslængden er den samme nu, som den var før kommunerne fik opgaven. Det viser en ny KL-analyse. Læs også: Fagbevægelsen vil lægge jobcentre i graven

 • KL glæder sig over afgørelse om robotstøvsugere
  09.03.12

  KL glæder sig over ny, principiel afgørelse fra Ankestyrelsen, der slår fast, at kommunerne godt må stille krav til borgere med behov for hjælp til støvsugning om, at de selv køber og anvender en robotstøvsuger til opgaven.

 • Væk med underskriften – ja tak
  07.03.12

  Kommunerne kan spare et trecifret millionbeløb, hvis borgerne modtager deres post digitalt. Men det forudsætter, at kravet om medarbejdernes personlige underskrifter på breve til borgere og virksomheder fjernes. KL hilser det derfor velkomment, at Justitsministeriet nu vil sætte et arbejde i gang med at fjerne dette lovkrav.

 • KL afviser forslag om én fælles hjemmeside for alle kommuner
  06.03.12

  It-ordfører Trine Bramsen (S) ønsker et stærkere digitalt samarbejde mellem kommunerne. KL er enig i behovet for kommunalt samarbejde, men advarer imod tanken om én fælles hjemmeside for alle kommuner.

 • Færre skal på overførselsindkomst, hvis vi skal undgå massive forringelser
  26.02.12

  Hvis ikke der gennemføres grundlæggende reformer af indkomstoverførslerne, vil det betyde, at der bliver endnu færre penge at levere service for. Sådan lyder opråbet fra KL, der i et nyt udspil appellerer til, at Folketingets partier udviser vilje til at gennemføre markante reformer, som flytter folk fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet.

 • Ledertalenter søges!
  24.02.12

  KL og KTO sender over 100 talenter på ledertalentudviklingsforløb. En samlet indsats skal klæde den næste generation af ledertalenter på.

 • KL savner nytænkning fra Ældrekommissionen
  09.02.12 Velfærd

  KL savner nytænkning i de 43 anbefalinger, som Ældrekommissionen i dag har offentliggjort om livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og på plejehjem.

 • Giv kommunerne mulighed for at styrke indsatsen mod socialt bedrageri
  13.12.11 Social

  ”Vi er ude i en benhård prioritering i den offentlige sektor, og vi skal ikke acceptere, at nogle borgere snyder kollektivet og velfærdsstaten," siger KL's formand, Jan Trøjborg i en pressemeddelelse.

 • Digitaliseringsmessen ’11: Mod en mere digital fremtid
  21.09.11

  Hvordan skal kommunerne frigøre ressourcer og stadig sikre velfærden? På årets digitaliseringsmesse går landets 98 kommuner i dialog med it-leverandører om, hvordan øget digitalisering som redskab skal føre til bedre velfærd og besparelser i kommunerne.

 • Digitaliseringsmessen’11: mod en mere digital fremtid
  26.08.11

  Hvordan skal kommunerne frigøre ressourcer og stadig sikre velfærden? På årets digitaliseringsmesse går landets 98 kommuner i dialog med it-leverandører om, hvordan øget digitalisering som redskab skal føre til bedre velfærd og besparelser i kommunerne.

 • KL: Frikommuner skal skabe nye løsninger
  07.04.11 Ledelse

  ”De ni udpegede frikommuner får en stor og spændende udfordring. De får lov at gå nye og andre veje, men skal samtidig også vise, at de kan skabe nye løsninger, der kommer hele den kommunale sektor til gavn. Og det har vi brug for.”

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner