Kristian Wendelboe, administerende direktør i KL

KL: Færre regler kan føre til øget produktivitet

KL er enig med Produktivitetskommissionen i, at der er behov for omfattende forenklinger af de statslige regler og proceskrav. I stedet skal der fokus på resultater, hvis produktiviteten skal øges i den offentlige sektor.

Det siger KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe i en kommentar til den seneste rapport fra regeringens Produktivitetskommission.

”Kommunerne vil gerne måles på, hvor godt de løser deres opgaver, men det kræver regelforenkling og politiske frihedsgrader til, at kommunalpolitikerne kan omstille de offentlige serviceløsninger,” siger Kristian Wendelboe.

Han peger på, at kommunerne over de seneste år har effektiviseret for om-kring 6,5 milliarder kroner.

”Hvis disse effektiviseringer skal fortsætte, er det vigtigt, at regeringen afskaffer de detaljerede proces- og dokumentationskrav, som æder én time af arbejdstiden hver dag og dermed reducerer medarbejderens tid til kerneopgaven,” siger Kristian Wendelboe.

Ros til overenskomst-tanker

KL hilser det velkomment, at Produktivitetskommissionen anbefaler bredere og mere rammeprægede overenskomster for større grupper af ansatte, mere lokal løndannelse, mere plads til ledelse og opkvalificering og fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne.

”Det er anbefalinger, der flugter fint med KL’s arbejdsgiverpolitik, som fokuserer på effektivitet og produktivitet, lokal handlefrihed, øget ledelses-rum og dygtig og engageret arbejdskraft,” siger Kristian Wendelboe.

Undren over udvalgs-forslag

Han undrer sig til gengæld over, at Produktivitetskommissionen anbefaler en evaluering af udvalgsstyreformen i kommunerne.

”Det er meget svært at læse ud af rapporten, hvad der er grundlaget for kritikken af udvalgsstyreformen. Og kommissionen forholder sig ikke til, hvad alternativet skulle være”.

”Det virker, som om man overser, at kommunernes udvalg er et væsentligt fundament for den politiske styring af velfærdsområderne og dermed grundlaget for de seneste års markante omstillinger og omstillinger,” siger Kristian Wendelboe

KL på DenOffentlige.dk Kommunernes Landsforening (KL) er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til,...
Aktivitet: Artikler: 112 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.