Ministeriet for Klima, Bygning og Energi

Ministeriet for Klima, Bygning og Energi

Stormgade 10-12, 1220 København K

Telefon: 3392 2800 Website: www.kebmin.dk E-mail:

Ministeriet for Klima, Bygning og Energi er nu blevet nedlagt efter valget og det nye Ministerium hedder nu Energi-, forsynings- og klimaministeriet. 

Artikler

 • 16 nye bud på hvordan elsektoren skal reguleres
  01.12.14 Politik

  Klima-, energi- og bygningsministeren har i dag modtaget El-reguleringsudvalgets anbefalinger til, hvordan reguleringen af elsektoren kan skrues sammen i fremtiden. Her kommer vedvarende energi og elektricitet til at spille en stadig større rolle og det stiller krav til elsystemet.

 • Fordobling af elbiler på vej
  19.12.13 Bæredygtighed

  Energistyrelsen uddeler godt 30 millioner kroner til offentlige og private elbilsprojekter. Det betyder, at omkring 1500 nye elbiler kommer på gaden. Langt størstedelen er allerede ude at køre næste år. Pengene blev afsat i forbindelse med energiforliget.

 • 47 milioner til tilgængeligheds-forbedringer i 2013
  19.11.13 Infrastruktur

  Der afsat 8 mio. kr. til tilgængelighedsforbedringer i 2013. Med et tilskud på 25% af udgifterne sikrer det tilgængelighedsforbedringer for i alt ca. 47,2 mio. kr.

 • Lidegaard: Der er fuld fart på den grønne omstilling
  14.11.13 Bæredygtighed

  Vi er blevet mere energieffektive. Andelen af vedvarende energi stiger, og udledningen af drivhusgasser falder. Energistatistikken for 2012 er opløftende læsning, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Den dokumenterer, at udviklingen går i den rigtige retning.

 • På vej mod fremtidens intelligente energisystem
  08.04.13

  Regeringen har i dag præsenteret sin Smart Grid-Strategi.

 • Staten sparer millioner på moderne energieffektivt byggeri
  04.12.12

  Moderne kontorbyggeri på Kalvebod Brygge vil forventeligt spare staten for mellem 15 og 20 mio. kr. årligt i husleje og drift. Pengene spares ved at samle flere af statens ansatte under samme tag i en energieffektiv og moderne kontorbygning på 41.000 m2. Det er blandt andre Banedanmark, Energistyrelsen, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet, der i 2017 bliver samlet på Kalvebod Brygge.

 • Ny solstrategi
  06.11.12

  Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har til morgen præsenteret partierne bag energiforliget for regeringens udspil til en aftale om solceller. Udspillet sikrer, at der forsat vil ske en udbygning med solceller i Danmark. Det skal nu forhandles med partierne. Regeringens udspil er:

Navne

 • Carsten Jarlov er død
  02.12.14

  Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departementschef Thomas Egebo skriver mindeord om Bygningsstyrelsens direktør Carsten Jarlov, der døde pludseligt i weekenden.

 • Energistyrelsen skal have ny direktør
  29.11.13 Ledelse

  Ib Larsens skifter d. 1. januar 2014 fra direktørstillingen i Energistyrelsen til en stilling som kommitteret i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement.

Cases

Pressemeddelelser

 • Regeringen: Danmark skal klimasikres bedre
  25.02.20 Infrastruktur

  Danmark er alt for sårbar overfor massivt regnfald. Der skal gang i klimatilpasningen rundt om i landet. Derfor foreslår regeringen en gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte danskerne mod oversvømmelser ved massiv regn.

 • Danmarks første Klimaråd er klar til at gå i gang
  23.02.15 Bæredygtighed

  Klima-, energi- og bygningsministeren har nu fundet det hold af klimavismænd, der udgør det nye Klimaråd. Rådet vil fremover spille en central rolle i den danske klimapolitik.

 • Ambitiøs klimaindsats frem mod 2020
  16.02.15 Politik

  Med aftalen om fordelingen af en pulje på kr. 151,9 mio. kr. til klimatiltag har regeringen, SF og Enhedslisten sikret, at Danmark gør en ekstra indsats for at leve op til de nationale klimamål. Puljen til klimatiltag er en del af aftalen for Finansloven for 2015. Med den samlede klimapakke fra finansloven barberer Danmark således op mod 500.000 ton af sin drivhusgasudledning i 2020.

 • Dansk fjernvarme-know-how inspirerer Tyskland
  23.01.15 Velfærd

  Delstaten Baden-Württemberg efterspørger Danmarks erfaringer med fjernvarme og energieffektivitet for at kunne nå sine ambitiøse klimamål. Ny samarbejdsaftale stiller dansk viden til rådighed og styrker derigennem danske virksomheders eksportmuligheder.

 • Dansk fjernvarme-know-how inspirerer Tyskland
  23.01.15 Velfærd

  Delstaten Baden-Württemberg efterspørger Danmarks erfaringer med fjernvarme og energieffektivitet for at kunne nå sine ambitiøse klimamål. Ny samarbejdsaftale stiller dansk viden til rådighed og styrker derigennem danske virksomheders eksportmuligheder.

 • Danmarks varmeste år
  17.12.14 Politik

  Klimaændringerne er en realitet: 2014 bliver uden sammenligning Danmarks varmeste år nogensinde. Temperaturen bryder igennem den magiske grænse på 10 grader i gennemsnit.

 • Nu kan folk med elbiler køre nemt og hurtigt på juleferie
  15.12.14 Bæredygtighed

  Transportministeren og klima,- energi- og bygningsministeren åbnede i dag de første hurtigladere til elbiler langs motorvejsnettet

 • Peter Birch Sørensen er Danmarks første Klimavismand
  01.12.14 Politik

  Formanden for Klimarådet er fundet. Den tidligere overvismand Peter Birch Sørensen behøver nærmest ingen præsentation: Han er uddannet cand.polit. Økonomiprofessor ved Københavns Universitet og tidligere cheføkonom ved Danmarks Nationalbank. Underviser for tiden i miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Formand for Produktivitetskommissionen 2012-2014 og tidligere formand for De Økonomiske Råd.

 • Ny aftale baner vejen for vedvarende energi på store kraftværker
  26.11.14 Politik

  Kraftvarmeværker får fremadrettet flere støttemuligheder, hvis de omstiller til biomasse. Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 besluttet. Klima- energi- og bygningsministeren glæder sig over den politiske enighed, der baner vejen for en omstilling af de store kraftværker til biomasse og kan sikre virksomhederne stabile varmepriser.

 • Helveg: Startskud til et dansk vindeventyr i Tyrkiet
  04.11.14 Infrastruktur

  Tyrkiet vil øge sin andel af vedvarende energi til 30 pct. og tidoble mængden af vindenergi frem mod 2023. Det er en unik mulighed for danske vindmølle-producenter, der på seneste har vundet store ordrer i landet. I dag rejser klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen til Istanbul for at tale ved en tyrkisk vindkonference og besøge danske virksomheder.

 • Klimaminister ønsker mere bæredygtigt byggeri
  30.10.14 Politik

  Byggeriet har et højt ressourceforbrug og genererer 39 pct. af Danmarks samlede mængde affald. Mere bæredygtigt byggeri kan derfor være med til at løse nogle af de klimaudfordringer, verden står overfor. Men byggebranchen mangler i dag en officiel definition af, hvad bæredygtigt byggeri er. Det vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu gøre noget ved.

 • Helveg om ny klimafremskrivning: ”Nu ved vi, at politiske mål virker”
  27.10.14 Politik

  Små biler og kæmpe vindmøller bidrager til, at Danmark er på vej til at opfylde et af verdens mest ambitiøse klimamål. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at de politiske målsætninger har haft deres effekt. Samtidig understreger ministeren, at der stadig er et stykke vej til fuld uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

 • Verden venter på klimarapport fra København
  27.10.14 Bæredygtighed

  I denne uge samles 600 internationale klimaforskere og delegerede i Danmark. De skal sætte de sidste punktummer i den femte rapport fra FN’s klimapanel IPCC om klimaets tilstand. En rapport, som ifølge klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen bliver afgørende for forhandlingerne om en global klimaaftale i Paris i 2015

 • Helveg: Byggeriets aftalesystem skal moderniseres
  24.10.14 Politik

  Byggeriet i Danmark er blandt verdens dyreste. Én væsentlig årsag er byggeriets over 20 år gamle aftalesystem, AB-systemet, der resulterer i et højt antal voldgiftssager og skræmmer udenlandske entreprenørvirksomheder fra at byde på ind danske bygge- og anlægsprojekter. Klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen sætter nu gang i en revision af systemet.

 • Staten køber gaslager i Stenlille
  20.10.14 Infrastruktur

  Energinet.dk har i dag underskrevet en købsaftale om køb af DONG Energys gaslager i Stenlille for 2,25 milliarder kroner. Godt for Danmarks forsyningssikkerhed lyder det fra klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

 • Staten får mere energirigtigt byggeri med nyt OPP-projekt
  10.10.14 Infrastruktur

  Bygningsstyrelsen opfører nyt kontorhus på Kalvebod Brygge som et OPP-projekt, hvor bl.a. projektering, etablering, drift, vedligehold og finansiering er samlet i ét udbud. Der er tale om et af de største OPP-projekter i Danmark til dato. Klima-, energi- og bygningsministeren ser frem til at høste erfaringer med samarbejdsformen, som forventes at gavne både økonomien og energieffektiviteten.

 • Ny rapport om fremtidens klimaforandringer i Danmark
  08.10.14 Bæredygtighed

  Ny rapport løfter sløret for fremtidens klimaforandringer i Danmark. Kraftigere storme, flere hedebølger og øget vandstand er blandt de fænomener, rapporten varsler om. Det er et fælles ansvar at undgå, at de voldsomste klimaændringer i rapporten bliver virkelighed, lyder det fra Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

 • Klimaministeren hilser Rigsrevisionens beretning om solceller velkommen
  18.09.14 Bæredygtighed

  Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er glad for, at der er foretaget en grundig undersøgelse af statens støtte til solceller. Ministeren er samtidig tilfreds med de tiltag, som ministeriet har gennemført for at forebygge lignende situationer i fremtiden.

 • Nu får elbiler ladestandere langs motorvejen
  02.07.14 Infrastruktur

  Inden længe bliver det meget nemmere at bevæge sig rundt i landet i en el-bil. I de kommende måneder bliver der opstillet 13 ladestandere til el-biler langs motorvejsnettet. Det betyder, at el-bilister ikke længere skal køre væk fra motorvejen for lade deres biler op.

 • Helveg: Energiforliget viser vejen
  20.05.14 Bæredygtighed

  Det er muligt at omstille Danmark til 100 procent vedvarende energi med de teknologier vi kender i dag. Det vil kun være lidt dyrere, når vi når frem til 2050, end hvis vi fortsætter med olie, kul og gas. Det viser en scenarierapport, som Energistyrelsen har lavet. Rapporten understreger, at vi er på rette vej med energiforliget, mener klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

 • Stor vækst i Danmarks eksport af energiteknologi
  30.04.14 Bæredygtighed

  Danmarks eksport af energiteknologi steg samlet knap 11 pct. til 67,6 mia. kroner i 2013, mens eksporten af grøn energiteknologi steg med hele 17,6 pct. Det viser tal fra den eksportopgørelse, som DI Energi og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet lancerer i dag.

 • Dyster rapport om fremtidens klima
  31.03.14 Bæredygtighed

  Hvis ikke det lykkes at bremse udledningen af drivhusgasser, vil klimaændringerne ramme kloden hårdt. Det viser en rapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, der i dag er blevet offentliggjort i Japan.

 • Grøn omstilling sikrer vores forsyning med energi
  21.03.14 Bæredygtighed

  Sidste år brugte vi i Danmark - for første gang i 16 år - mere energi, end vi selv producerede. Det viser Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2013. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen mener, at det understreger behovet for, at vi omstiller Danmark til et energieffektivt samfund, der kører på vedvarende energi.

 • Bred aftale om klimalov og ambitiøse klimamål
  06.02.14 Bæredygtighed

  Danmark får for første gang en national klimapolitik, der skal fastsættes ved lov. Regeringen har i dag indgået en aftale med Det Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten om indholdet i en klimalov, som skal fremsættes i Folketinget. Partierne har samtidig aftalt, at de står bag regeringens mål om 40 procents reduktion af drivhusgasser i 2020.

 • Regeringen vil oprette et klimaråd
  27.01.14 Bæredygtighed

  Danmark er i gang med at omstille til et lavemissionssamfund. I 2050 er visionen et fossilfrit samfund. En klimalov med et tilhørende klimaråd skal sikre, at udviklingen sker i det rigtige tempo og lever op til regeringens økonomiske mål.

 • Superpuljen støtter tre grønne kommuner
  20.01.14 Bæredygtighed

  Ærø, Høje Taastrup og Bornholm får i alt 6 mio. kroner fra regeringens og Enhedslistens grønne superpulje, fordi de går i front på den grønne omstilling og viser, hvordan kommuner bedst reducerer CO2 udledningen.

 • Lidegaard: COP19 blev en gyser
  25.11.13 Bæredygtighed

  Klimakonferencen COP19 i Warszawa balancerede på kanten af den totale fiasko. Men i sidste øjeblik blev resultatet alligevel acceptabelt.

 • Enighed på klimafinansieringsmødet: Private penge skal i spil
  24.10.13 Bæredygtighed

  Det kan lade sig gøre at skaffe 100 milliarder dollars om året i klimafinansiering fra 2020, hvis man skaber de rette vilkår for de private investorer. Det er budskabet fra klimafinansieringsmødet i København, der har haft deltagelse af FN’s generalsekretær, ministre fra i- og ulande og ledende repræsentanter for institutionelle investorer.

 • Ban Ki-moon deltager i grøn vækst-topmøde og klimafinansieringsmøde i København
  17.10.13 Bæredygtighed

  FN’s generalsekretær Ban Ki-moon besøger København den 22. og 23. oktober. Her vil generalsekretæren holde hovedtalen ved dette års Global Green Growth Forum (3GF), ligesom han vil åbne det danske klimafinansieringsmøde Copenhagen Climate Finance Meeting i FN-byen.

 • Grøn superpulje til kommuner åbner nu for ansøgninger
  15.10.13 Bæredygtighed

  Kommuner, der ønsker at gå i front i den grønne omstilling, kan nu ansøge om penge fra staten til at komme godt i gang. 6 mio. kr. fra den grønne superpulje er nu i spil.

 • Danmark og delstaten Maryland indgår samarbejde om havvind
  11.10.13 Bæredygtighed

  Danmark stiller ekspertviden til rådighed for delstaten Maryland, der har planer om at opføre en havvindmøllepark på 200 MW ud for den amerikanske østkyst. Samarbejdet vil bidrage til at opfylde målene i Præsident Obamas klimaplan.

 • Smarte elmålere i alle hjem
  18.09.13 Bæredygtighed

  I 2020 vil alle danske husstande have en smart elmåler, der registrerer forbruget fra time til time. Elmålerne vil skabe store gevinster for samfundet, forbrugerne og elselskaberne.

 • Danmark skal føre en aktiv klimapolitik
  14.08.13 Bæredygtighed

  Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for, og der er brug for handling. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dag præsenteret regeringens klimaplan.

 • Nyt partnerskab skal støtte gas til tung transport
  22.05.13

  Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet er gået sammen med Transportministeriet om at etablere et partnerskab, der kan understøtte anvendelsen af gas til tung transport.

 • Staten kan spare millioner på huslejen
  15.05.13

  Hvis de statsansatte arbejder i moderne og effektive kontorbygninger, kan der spares millioner af kroner hvert år, viser en analyse. Derfor arbejder regeringen lige nu på en lokaliseringsstrategi, der kan føre til, at der bygges nye, fleksible og moderne kontorbyggerier andre steder i hovedstaden.

 • Eksport af energiteknologi stiger igen
  29.04.13

  Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr.

 • Dansk ekspertise inden for vedvarende energi folder sig ud i Kina
  15.04.13

  12 kontrakter underskrevet mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner om konkrete forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på vedvarende energi.

 • Loven om solceller bliver justeret
  20.03.13

  Partierne bag energiforliget har besluttet at sænke støtten til store kommercielle solcelleparker. Justeringen bliver lavet for at lukke et hul i loven og forhindre et stort spild af støttekroner på bekostning af de øvrige elforbrugere.

 • Danmark og Sydafrika indgår samarbejdsaftale om vindenergi
  04.03.13

  Danmark og Sydafrika indleder nu et samarbejde, der skal reducere udledningen af drivhusgas ved at øge andelen af vindenergi i Sydafrikas elforsyning.

 • Regeringens byggepolitiske strategi skydes i gang
  28.02.13

  Det danske byggeri rummer store potentialer, der i dag ikke bliver udnyttet til fulde. Det betyder, at der er mange ressourcer at hente i byggeriet. Derfor går regeringen nu i gang med at udarbejde en egentlig byggepolitisk strategi.

 • Milliarder til omstilling af dansk industri
  18.02.13

  Virksomhederne får nu en milliardindsprøjtning til at omstille den tunge industri fra sort til grøn energi. 3,75 mia. kr. skal være med til at støtte den grønne omstilling af dansk erhvervsliv. 

 • Enighed om forhøjet støtte til husstandsvindmøller
  24.01.13

  Partierne bag energiforliget er enige om at fastholde en høj støtte til husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de små vindmøller kan fortsætte.

 • El-, gas- og brintbiler hjælpes på vej
  23.01.13

  Nye partnerskaber skal sikre, at der kommer flere elbiler på gaden, og at der bliver nemmere adgang til at lade bilerne. Partierne bag energiforliget fordeler 70 millioner kroner mellem el-, gas- og brintbiler.

 • Seks områder valgt til kystnære havvindmøller
  28.11.12

  Partierne bag energiforliget er enige om at gennemføre udbud af kystnære havvindmøller i seks områder på havet. Dermed er man kommet meget tættere på at få opstillet de 500 MW kystnære havvindmøller, der blev besluttet i energiaftalen.

 • Hver femte virksomhed producerer grønt
  26.11.12

  Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser, og den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi. Det viser ny statistik, der sætter tal på de økonomiske resultater ved Danmarks grønne omstilling.  

 • Ny aftale fordobler energibesparelserne
  14.11.12

  I løbet af de næste tre år skal der gøres en ekstra indsats for at spare på energien. Samlet skal der spares energi svarende til et års forbrug i omkring 400.000 husstande. Det fremgår af en aftale, der i dag er indgået mellem klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og net- og distributionsselskaberne.

 • Nu skal energiforbruget i Europa sættes ned
  05.10.12

  I juni blev EU-landene efter lange og hårde forhandlinger enige om energieffektivitetsdirektivet. Aftalen er i dag blevet endeligt godkendt af EU’s energiministre. Medlemslandene kan nu gå i gang med at efterleve den nye lovgivning.

 • Nu formes Danmarks klimapoliti
  02.09.12

  Regeringen vil have klima tilbage på dagsordenen og arbejder på at formulere en klimaplan. Målet er at begrænse udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2020 og bidrage til den grønne omstilling af samfundet frem mod 2050.

 • Dansk EU-formandskab når endnu et vigtigt mål på energiområdet
  19.06.12

  Et af de højt prioriterede mål under det danske EU formandskab er i dag nået.  Det danske formandskab har forhandlet en aftale på plads med Europa-Parlamentet, der stiller EU-landene stærkere, når der laves aftaler om olie- og naturgasleverancer med lande udenfor EU.

 • Regeringen nedsætter udvalg om regulering af elsektoren
  14.06.12

  Regeringen nedsætter et eksternt udvalg, som skal stå for et dybdegående eftersyn af den danske elforsyningssektor. Som formand for udvalget har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard udpeget Søren Bjerre-Nielsen, som er formand for Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab og tidl. koncerndirektør, CFO i Danisco a/s.

 • Danmark bliver vært for historisk møde i FN’s Klimapanel
  10.06.12

  Danmark skal være vært, når FN’s klimapanel lægger sidste hånd på flere års arbejde i efteråret 2014. Flere hundrede forskere, regeringsrepræsentanter og journalister ventes til Danmark, når klimapanelets længe ventede femte hovedrapport bliver offentliggjort.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner