Klokkeklar afgørelse: Aarhus udmålte for lav løn til handicaphjælpere

En række kommuner – fx Aarhus – har udmålt så lave lønninger til handicaphjælpere, at det reelt har afskåret virksomheder med overenskomst fra at hjælpe borgerne.

Statsforvaltningen siger det klokkeklart. Aarhus kommune har tilsidesat gældende lovgivning ved at udmåle takster fra forskellige overenskomster. Det har Statsforvaltningen nu kendt ulovligt.  
Sagen er rejst af Dansk Erhvervs medlemsvirksomhed LOPBA, som i dagligdagen varetager arbejdsgiveransvaret for borgere med en ordning for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 

Dansk Erhverv er glad for en tydelig afgørelse. 
I Dansk Erhverv, der har en overenskomst med FOA på området, siger advokat Lotte Dickow Schmidth: 


 Ved indgåelse af overenskomst for handicaphjælpere på BPA-området har vi netop bestræbt os på at følge det niveau, som er fastlagt af lovgiver. Det er en god nyhed, at der fremover vil være plads til vores overenskomstdækkede virksomheder på området. 

LÆS OGSÅ: Minister vil lade kommuner afgøre hjælp til handicappede

Borgere har været afskåret fra hjælp
I mange kommuner har overenskomstdækkede virksomheder været afskåret fra at hjælpe handicappede borgere. Det skyldes, at kommunerne ved udmåling af løn til handicaphjælpere ikke har overholdt lovgivningen. 

I praksis har det betydet, at udmålingen til handicaphjælpernes løn har været så lav, at virksomheder med overenskomst har været nødt til at takke nej, når handicappede borgere har bedt dem om hjælp. Det er nu fastslået i en afgørelse fra Statsforvaltningen, at kommunernes praksis har været ulovlig.

Afgørelsen er derfor godt nyt for både handicappede borgere, handicaphjælpere og virksomheder med overenskomst.

Social- og indenrigsministeriet må nu indskærpe kommunal praksis
Dansk Erhverv forventer, at Social- og Indenrigsministeriet med statsforvaltningens afgørelse nu indskærper den rette praksis for de øvrige kommuner. Det vil være første skridt på vejen til at normalisere det såkaldte BPA-område.

Statsforvaltningens afgørelse kommer i øvrigt lige inden, Folketingets partier ser på en revision af serviceloven, hvor også BPA forventes at blive drøftet. 

Stor uklarhed på området
Afgørelsen fra Statsforvaltningen viser imidlertid, at reglerne på BPA-området er meget uklare og forvaltes meget forskelligt lokalt i kommunerne. De tre vigtigste uklarheder er ifølge Dansk Erhverv:

·     Hvordan fastsættes lønnen til handicaphjælpere

·      Hvilke opgaver en BPA-virksomhed har ret og pligt til at udføre

·     Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet

Uklarheder, som er urimelige over for både den handicappede borger, handicaphjælperen og BPA-virksomhederne. 

Forsat behov for ændringer 
Nu starter der politiske forhandlinger på området. Her håber Dansk Erhverv, at afgørelsen fra statsforvaltningen giver anledning til at vedtage mere klare og gennemskuelige regler. 

De private virksomheder er i mange tilfælde forudsætningen for, at borgere med handicap får mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Når en handicaphjælper skal ansættes, kan borgeren overdrage arbejdsgiveropgaverne til en privat virksomhed, det gælder fx udbetaling af løn. På den måde er de private virksomheder med til at give handicappede borgere frihed i hverdagen, fortæller Lotte Dickow Schmidth. 

Dansk Erhverv peger således på, at området forsat lider under en række mangler. Først og fremmest mangler der en takstmodel, som klart og tydeligt præciserer prisen på de opgaver, som virksomhederne udfører for borgerne. I dag er det både uklart, hvad kommunerne skal udmåle til og hvor meget. Mange kommuner udmåler fx et fast lavt beløb pr. time, der ikke dækker virksomhedernes reelle omkostninger. Det er en ulovlig praksis, da kommunerne har pligt til at præcisere, hvad de udmåler til og hvor meget.

 

http://www.statsforvaltningen.dk/Tilsynsafg%C3%B8relser/Files/VedhaeftetFil/1281.pdf

Emneord: Statsforvaltningen, Handicaphjælp, Støtte til handicappede, Handicappede unge, Dansk Erhverv, Lotte Dickow Schmidth, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Dansk Erhverv på DenOffentlige.dk Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk Erhverv repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og ...
Aktivitet: Artikler: 70 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 22.03.17 Gitte Hemmingsen
  BPA ... der er to BPA ordninger

  Jeg er enig med Lilli Susanne, naturligvis skal de have en ordenligt løn.
  Da jeg læser at kommunerne skal udmåle til og hvor meget, det kan nemt blive et problem. Der er en årlig opfølgning, hvilket betyder at mennesker med et handicap og som har en BPA ordning, skal vide hvad der sker et år frem, da hjælpetimer bliver givet ud fra det. Ingen andre mennesker Kan planlægge sit liv på denne måde.
  Vi med BPA kan ikke planlægge et år frem, vi vil bare gerne leve livet som andre gør.
  De som har en BPA 24/7, har jo hjælp hele døgnet - men nogle af os har udmålte timer fx 50 timer om ugen og en uge er på 168 timer, så er vi "overladt" til os selv i 118 timer.
  Her til slut et spørgsmål, hvorfor skal kommunener bestemme hvad vi vil bruge vores liv på ? Dem der ikke har en 24/7 får udmålt alt for få timer - vi må bare rette ind.

 • 23.09.16 Lilli Susanne
  Klokkeklar afgørelse: Aarhus udmålte for lav løn til handicaphjælpere

  Hvorfor syntes kommunerne at handicaphjælpere skal have så dårlig løn for at udføre deres arbejde, det er da et totalt nedsættende menneskesyn. Ville de selv syntes at deres arbejde med div. borgere i dette land skulle aflønnes på samme måde ? Men måske en ide at alle på kommunekontorer skal gå meget ned i løn, så kunne der være en reel løn til alle

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også