Kommission: Danmark brød konventioner om statsløse

Birthe Rønn burde have orienteret Folketinget om sagen, men hun blev ikke rådgivet godt nok af embedsmændene.

Statsløsekommissionen konkluderer, at der i perioden fra 1991 til 2010 er givet afslag på ansøgninger om indfødsret til statsløse personer, som klart er i strid med Danmarks folkeretslige forpligtelser.

Dermed fastslår kommissionen efter fire års arbejde, at sagsbehandlingen ikke har fungeret korrekt for de statsløse personer. Sagen får dog ikke yderligere konsekvenser for Birthe Rønn Hornbech (V), som i 2011 trådte tilbage som integrationsminister og siden har forladt Folketinget.

Kommissionen udtaler, at Birthe Rønn Hornbech som daværende integrationsminister havde pligt til at orientere Folketinget om sagen. 

                  Læs også: Embedsmænd fritages for tjeneste

Konkret burde Rønn ifølge kommissionen have oplyst, at statsløse ansøgere født i Danmark ikke blev optaget på lovforslag om indfødsret, selvom de efter konventionerne var berettigede til det. 

Samtidig vurderer kommissionen dog, at hun ikke modtog tilstrækkelig rådgivning af embedsmændene.

Når det gælder embedsmændene, vurderer kommissionen, at afslagene i perioden indtil 2007 er udtryk for uagtsomme tjenesteforseelser, men at de ikke har været af en sådan grovhed, at der er grundlag for at drage nogen til ansvar. 

Hvad angår perioden fra 2008 til 2010, vurderer kommissionen, at to embedsmænd har begået forseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at de drages til ansvar.

Justitsminister Søren Pind (V), siger på baggrund af kommissionens konklusion:

- Kommissionen har afdækket, at der i perioden fra 1991 til 2010 er blevet begået en række fejl ved behandlingen af ansøgninger om statsborgerskab til statsløse personer født i Danmark.

- Kommissionen har ikke taget stilling til spørgsmålet om ministeransvar, da det som bekendt er Folketinget, der tager stilling til, om der skal rejses sag herom. Men efter min vurdering er der ikke noget grundlag i beretningen for at gøre et ansvar gældende over for Birthe Rønn Hornbech.

V-regeringens udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg, der i dag har det gamle integrationsministeriums område under sig, mener ikke, at der er behov for at ændre på sagsgangen i ministeriet:

- Kommissionen vurderer, at de generelle tiltag af betydning for behandlingen af sagerne, som er taget siden januar 2010, er tilstrækkelige.

Hendes ministerium skal sammen med Finansministeriet håndtere det videre disciplinære forløb i forhold til de to embedsmænd, der indtil videre fritages fra tjeneste.

- Jeg har samtidig noteret mig kommissionens vurdering af, at der er grundlag for, at det offentlige søger to embedsmænd draget til ansvar.

- Da der er tale om personalesager, finder jeg det rigtigst ikke at udtale mig nærmere om det videre forløb på nuværende tidspunkt, siger Inger Støjberg.

/ritzau/

Emneord: Statsløsekommissionen, Embedsværk
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 21.09.15 Ledelse
  Djøf: Et sundt embedsværk – der kan blive bedre

  - Vi står foran en vigtig diskussion om samspillet mellem medierne, politikerne og embedsværket. For det er ingen hemmelighed, at det moderne 24/7 mediebillede allerede i dag påvirker politikernes hverdag drastisk og dermed også embedsmændenes, siger Lisa Herold Ferbing om Bo Smith Udvalgets rapport.

 • 21.09.15 Ledelse
  KomDir: Tilfredshed med Bo Smith-udvalgets rapport

  ”Det er vigtigt, vi i de enkelte kommuner forholder os til, hvordan arbejdsbetingelserne for byrådene kan forbedres”, siger Kommunaldirektørforeningens formand, Henrik Kolind, i forlængelse af Bo Smith udvalgets anbefalinger.

 • 28.05.14 Ledelse
  Djøf nedsætter Nordskov II-udvalg

  Forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under, skal kulegraves af bredt sammensat udvalg.