Kommunaldirektør bliver ny formand for Historielab

Næstveds kommunaldirektør bliver formand efter Johannes Due. Samtidig træder Nils M. Jensen, der er direktør for Organisationen af Danske Museer, også ind i bestyrelsen.

Per B. Christensen, som til daglig er Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune, overtager formandsposten efter Johannes Due, der tidligere har været departementschef i Socialministeriet og direktør for Sygesikring Danmark samt haft en række bestyrelsesposter indenfor kulturlivet, som han nu trapper ned på.

”Vi er særdeles glade for at kunne overdrage stafetten til Per B. Christensen, som en yderst kompetent ny formand på posten og en vigtig kapacitet for centrets fremtid, og jeg ser frem til at fortsætte med ham i spidsen for bestyrelsen”, siger Erik Knudsen, rektor for University College Lillebælt.

Per B. Christensen har og har haft en række formandsposter, blandt andet for Børne- og Kulturchefforeningen samt et udvalg, der kom med forslag til ny læreruddannelse i 2012. Han er formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og medlem af A.P. Møllerfondens vurderingsudvalg vedr. folkeskolemilliarden. Han overtager formandsposten på et tidspunkt, hvor centret skal arbejde for sin permanens efter 2018, og vil her kunne bidrage med stor faglig indsigt og et stort netværk på skole- og kulturområdet. Ikke mindst på det kommunale område, som er en afgørende indgang til, at HistorieLab kan styrke kontakten med og udvikle relevans for sine centrale målgrupper.

”Jeg glæder mig meget til arbejdet som formand for HistorieLab. Centret har en meget vigtig opgave med at formidle historie til børn og unge i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Den nye bestyrelse har en vigtig opgave med at sikre centrets eksistens mere permanent og styrke samarbejdet med kommuner og uddannelsesinstitutioner”, siger ny bestyrelsesformand Per B. Christensen.
 
Tak til afgående formand
Johannes Due har været formand siden centrets start i 2014, og han har således stået i spidsen for centret i etableringsfasen. Takket være Johannes’ stærke for-mandskab har HistorieLab etableret sig som en markant aktør i historie- og kulturarvsformidlingen overfor børn og unge, og samtidig bidraget til særligt at styrke historieundervisningen og samarbejdet mellem skoler og museer samt mellem daginstitutioner og museer.
 
Øvrige bestyrelsesændringer
Bestyrelsen suppleres med Nils M. Jensen, der er direktør for Organisationen af Danske Museer. Med Nils M. Jensens store indsigt i museumsområdet, vil det kunne styrke samarbejdet med disse yderligere.
 
Herudover har direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen meddelt, at han udtræder af bestyrelsen. Per Kristian Madsen har været medlem af bestyrelsen siden centerets start i 2014, men har valgt at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med, at han forlader sin direktørstilling på Nationalmuseet i foråret 2017.
 
Kort om HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
HistorieLab arbejder for at styrke historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge. Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning. Ved siden af sit grundskolefokus arbejder centret endvidere med udvikling af historieundervisning og kulturarvsformidling i dagtilbud, på ungdomsuddannelserne, ved museer og oplevelsescentre samt i kultur og medier i Danmark.
 
Etablering af HistorieLab er en udløber af skolereformen fra 2013, der skal styrke elevernes læring og skolens faglige niveau. Det skal blandt andet ske igennem bedre og mere varieret undervisning og nye undervisningsformer. Centrets rolle er at opsamle og skabe viden om og forståelse af historie og kulturarv som en forudsætning for menneskers identitet og deltagelse i samfundslivet.
 
HistorieLab støttes endvidere af Vejle Kommune og er placeret på University College Lillebælts campus i Jelling.
 
Emneord: Kommunaldirektører, Per B. Christensen, Næstved Kommune, Historielab, Niels M. Jensen, Danske Museer, Johannes Due
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 03.11.15 Ledelse
  Gode idéer skal geninnoveres

  En god idé er på vej til at sprede sig i Næstved kommune. Men den ændrer sig på rejsens gang.

 • 28.10.15 Velfærd
  25 kommuner i partnerskab om tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge

  Et nyt partnerskabsnetværk under Socialstyrelsen skal arbejde med at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

 • 13.08.14 Infrastruktur
  Vil samle hele Sjælland om international branding - og udfordre Europas metropoler

  Over 100 politikere og kommunaldirektører mødes til borgmestertopmøde om et nyt branding- og vækstinitiativ, der skal skabe vækst og job i det østlige Danmark. Fælles brand for de 46 kommuner og to regioner på Sjælland. Fælles besøgstjeneste for udenlandske delegationer. Og fælles investorportal, hvor udenlandske investorer fx kan finde attraktive byggegrunde. Det er bare nogle af de tiltag, som borgmestre, regionsrådsformænd, erhvervsudvalgsformænd og kommunaldirektører skal diskutere på borgmestertopmøde i morgen den 14. august i Roskilde.