Kattegat-kurset har i årevis været det eneste tilbud til nyvalgte politikere. Nu efterlyser lokalpolitikere flere muligheder.

Kommunaldirektører underviser politikere

Det er kommunaldirektører, der står for undervisningen, når nyvalgte politikere modtager introduktion til opgaven som byrådsmedlem på et to-dages kursus. Nu efterlyser flere lokalpolitikere mere fokus på uddannelse.

“Vi er nødt til at tage os selv mere alvorligt end to dages introduktion leveret af kommunaldirektører,” siger Anne V. Kristensen, der er næstformand i Region Midtjylland.

Anbefalinger til godt politisk lederskab

Den Lokalpolitiske Tænketank har følgende anbefalinger, der skal bidrage til bedre arbejdsbetingelser og rammevilkår for udførelsen af det politiske lederskab.  Læs hele debatoplægget her.
 
Behov for kodeks for godt politisk lederskab
Der bør udarbejdes kodeks med anbefalinger for godt politisk lederskab. Den Lokalpolitiske Tænketank deltager gerne i sådan et arbejde, men initiativet til sådan et arbejde bør komme fra centralt hold.
 
Anbefalinger til Danske Regioner og KL
KL og Danske Regioner opfordres til at debattere behovet for tilbud om kompetenceudvikling til politikere, herunder finansieringen
Begge bør anbefale, at alle politiske forsamlinger gennemfører en årlig drøftelse om politiske arbejdsvilkår og rammer, og vedtager fokusområder for det kommende år
 
Anbefalinger til kommuner og regioner
Byråd og Regionsråd opfordres til at afsætte midler til individuelt valgt  kompetenceudvikling for politikere, og evaluere erfaringerne årligt
Der bør lokalt findes anbefalinger for introduktion og uddannelse til nyvalgte politikere
Politikere og forvaltninger bør fremme en kultur, hvor det er tilladt at være sagligt kritisk og hvor der konsekvent og gennemskueligt følges op på relevante sager
 
Anbefalinger til lokal- og regionalpolitikere
Politikere bør på tværs af partier bakke hinanden op, når man mødes med urimelige arbejdsvilkår
Politikere bør insistere på en kultur, der er åben og inddragende.  
Politikere bør på tværs af partier og uanset magtforhold acceptere en kultur med plads til uenigheder og debatter. Det er et vilkår for det politiske arbejde. 
Politikere skal insistere på en kultur, hvor den besluttede strategi er ledetråd, hvor der er rimelig dokumentation for sagsfremstillingens anbefalinger, hvor der er gennemskuelighed og åbenhed i beslutningsgangen, og hvor det er ok at begå fejl.

 

Regionsrådspolitikeren har som medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank bidraget til et debatudspil, der efterlyser mere fokus på politisk lederskab.

“Kompetenceudvikling står jo enormt højt på snart sagt enhver arbejdsplads. Vi har bare ikke haft særlig meget fokus på det inden for politisk lederskab, og det vil jeg gerne opfordre kraftigt til at vi får. Det er afgørende for demokratiets fremtid, at politikere fastholder vores position som øverst ansvarlige beslutningstagere. Her er vi kørt en smule over de senere år,” siger Anne V. Kristensen, der det seneste år har gennemført en professionel bestyrelsesuddannelse.

“Det har på mange måder hjulpet mig til at blive en bedre politisk leder, men også mindet mig om det ansvar vi har som politikere, der fordeler og prioriterer skatteborgernes milliarder,” siger Anne V. Kristensen.

 

Politisk fokus drukner i hensyn til systemet

Netop ansvaret er afgørende for landets lokalpolitikere, der møder det direkte overfor vælgerne, gennem medierne men også med hver eneste beslutning, de er med til at træffe i politisk forsamlinger. De senere år har professionaliseringen af forvaltningerne sammen med generel stigende kompleksitet i lovgivning og regler vendt rundt på hensynet, så det politiske ansvar snarere handler om hensyn til systemet end det reelle ansvar for de beslutninger, som træffes. Det fjerner fokus på det politiske, påpeger en nyvalgt politiker.

“Det er normalt for mig, at få dagsordener med bilag og dokumenter om torsdagen, og så skal nå at læse det hele igennem inden vi har gruppemøde søndag som forberedelse til udvalgsmøderne i den uge, der kommer. Det er i praksis umuligt at gøre andet end at læse og forholde sig til leverede informationer. Jeg kan sjældent nå at søge supplerende viden hos vælgere eller relevante aktører, selvom jeg ofte har lyst til det,” fortæller Kenneth Birkholm, der er selvstændig og medejer af en virksomhed, der kræver hans fulde opmærksomhed.

Samme toner lyder fra en anden nyvalgt politiker, Steen Wrist Ørts, som blev overrasket, da han mødte det kommunale system indefra.

“Meget af systemet handler og tænker akademisk, og har derfor en tendens til at diskvalificere sig selv over for ufaglærte politikere som mig. Det er invaliderende for demokratiet, hvis en præmis for at være med skal være en akademisk uddannelse og forståelse. Jeg træffer først og fremmest beslutninger med afsæt i mine holdninger, og de er altså baseret på langt mere og langt dybere ting end noget jeg har lært fagligt gennem uddannelse,” siger Steen Wrist Ørts, der er ufaglært med fiskerbaggrund og ved siden af det lokalpolitiske arbejde arbejder som lokal fagforeningsformand i 3F Transport.

Han havde gerne taget imod mere kompetenceudvikling målrettet det politiske arbejde.

 

Samme tilbud i årevis

”Udover oplæg fra forvaltningen har jeg kun modtaget det såkaldte Kattegatkursus af to dages varighed, så jeg er taknemmelig over at være en del af en gruppe med mange års erfaring, jeg har lænet mig opad i mit første år som byrådsmedlem,” siger det nyvalgte byrådsmedlem fra Fredericia, Steen Wrist Ørts.

Kattegat-kurset har i årevis været det eneste tilbud til nyvalgte politikere. Det udbydes af COK, der ejes af KL, og afvikles på internatbasis flere steder i landet i løbet af de første måneder efter et nyt hold politikere træder til. Det kursus var også Kenneth Birkholm på, og selvom han fandt underviserne dygtige, så undrede han sig over, at forvaltningen træner sine egne chefer fra begyndelsen.

“Det virker underligt, at vi som politikere med den magt vi reelt har, ikke evner at sætte os mere igennem og dygtiggøre hinanden. Godt nok er der mange interessemodsætninger, men lige her, hvor det handler om det politiske arbejde bør vi stå mere sammen,” opfordrer Kenneth Birkholm.

Gennem sit første år som lokalpolitiker har han ligesom sin kollega fra Fredericia mærket, hvor meget man bliver suget ind i systemet og dynget til med komplekse sagsfremstillinger.

“Der er punkter der er så komplekse og som rækker så langt baglæns, at jeg bliver nødt til stole på forvaltningen og dens anbefaling.  Derfor er det meget fristende at vælge de lavthængende frugter, hvor jeg nemt kan få det fulde sagsforløb ind under huden, og så lade andre sager glide forbi i forventning om, at kolleger går i dybden med dem,” fortæller Kenneth Birkholm

Netop vilkårene for nyvalgte bør som en start prioriteres højere, mener næstformand i Region Midtjylland, Anne V. Kristensen. Hun mener, at nyvalgte politikere modtages pinligt dårligt.

“Det er så vigtigt for fornyelsen og debatten, at nyvalgte bliver anerkendt og modtaget med åbne arme, men jeg må bare erkende, at det er vi alt for dårlige til. Vi kan gøre noget gennem partierne, men skal det her for alvor rykke, så skal vi have mere åbenhed og videndeling og ikke mindst en form for uddannelse. Lad os få noget mere fokus på den viden og træning, der stilles til rådighed for nyvalgte og erfarne politikere, så kan der ske store fremskridt,” siger Anne V. Kristensen.

 

Emneord: Den Lokalpolitiske Tænketank, Politisk ledelse, Politisk lederskab, Uddannelse til politikere, Kattegatkursus, Bestyrelsesuddannelse, Regionalpolitiker, Lokalpolitiker, Byråd, Kommunalbestyrelse, Kenneth Birkholm, Steen Wrist Ørts, Anne V. Kristensen
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 28.05.14 Ledelse
  Djøf nedsætter Nordskov II-udvalg

  Forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under, skal kulegraves af bredt sammensat udvalg.