Kommunalpolitikere skal også have mere magt

Ikke kun Folketingspolitikerne skal have mere magt og indflydelse. Efter sine første 100 dage som kommunalpolitiker efterlyser Sisse Krøll Willemoes politikernes indflydelse i byrådet. Der er behov for at ændre den politiske kultur til en, hvor kommunalpolitikere rent faktisk drøfter indhold og skaber løsninger, mener medlemmet af Den Lokalpolitiske Tænketank.

Den politiske kultur er det, der som det første springer mig i øjnene, når jeg gør status over mine første 100 dage som kommunalpolitiker. For den betyder, at vi slet ikke udvikler nok løsninger til glæde for borgerne. Vi bruger vores tid på rituelle møder og samtaleformer, som ikke fører til nye og innovative løsninger. Der er behov for, at vi gør op med den politiske kultur og laver politik i nye former og i nye mødefora. 

Det politiske arbejde består bl.a. af en række møder i fagudvalg, som er lukkede for offentligheden. Formentlig for at give politikerne et rum at diskutere i. Et rum hvor vi kan have reelle drøftelser, hvor synspunkter vurderes og afprøves, så der udvikles nye løsninger og handlinger. Det er bare ikke det, der sker. Udvalgene er styret af en dagsorden med beslutningspunkter fra hhv. forvaltningen og fra medlemmer af de repræsenterede partier. Derfor er de politiske fronter allerede trukket klart op inden mødet og forhandlinger og drøftelser handler i bedste fald om valg mellem en række scenarier, som forvaltningen har udarbejdet. Politikerne er altså som udgangspunkt ikke med i det skabende arbejde, kun i beslutningen.


Men så oplevede jeg fornyligt, da vi havde temamøde i børneudvalget, en helt anden samtaleform. Her var der ikke en traditionel dagsorden. Der var lagt op til en åben drøftelse af, hvad vi gerne vil med børneområdet i de kommende fire år. Med den nye mødeform fulgte en helt anden debatkultur og mulighed for i fællesskab at skabe løsninger.

Mere magt - ikke kun til Folketingspolitikere

Derfor blev jeg også glad, da jeg i Berlingske d. 18. april kunne læse en kronik af folketingsmedlemmerne Jeppe Bruus Christiansen (S) og Karsten Lauritzen (V). De to politikere ønsker mere magt til Folketinget. Det er jo altid kontroversielt, når en gruppe beder om mere magt. Særligt når det er politikere, som ønsker at flytte magten fra eksperterne til dem selv. Jeg må dog melde mig i koret: Vi kommunalpolitikere burde også have mere magt og indflydelse.


Jeppe Bruus Christensen (S) og Karsten Lauritzen (V) foreslår konkret at give Folketinget mere magt ved:

 1. at de folkevalgte fremover får plads sammen med eksperterne i de regeringsnedsatte kommissioner, som efterhånden er blevet en forudsætning for alle store reformer.
 2. at udvalgene i Folketinget styrkes med mere ekspertbistand, så der skabes et bedre og mere fortroligt rum for at udvikle politiske ideer på tværs af Folketingets partier.
 3. at Folketinget fremover nedsætter tværpolitiske arbejdsgrupper, hvor politikerne på Christiansborg får udstukket en problemstilling, som de skal finde løsninger på.

Ja tak! Jeg vil gerne være en del af en politisk kultur, som rent faktisk drøfter indhold og skaber løsninger sammen på tværs af politiske skel til glæde for borgerne i min kommune.

Ja tak! Jeg vil gerne deltage i tværpolitiske arbejdsgrupper som finder løsninger på aktuelle problemstillinger.

Det kræver, som jeg ser det, at vi nytænker måden, vi samtaler i den politiske arena. Vi bliver nødt til at skabe en ny mødekultur, hvor samtalen og afprøvning af argumenter og løsninger er i centrum. 

Emneord: Sisse Krøll Willemoes, Den Lokalpolitiske Tænketank, Jeppe Bruus Christensen, Karsten Lauritzen
Den Lokalpolitiske Tænketank på DenOffentlige.dk Den Lokalpolitiske Tænketank samler 16 politikere fra forskellige partier, kommuner og regioner. Ambitionen er, at tilføre lokaldemokratiet mere nerve, øget opmærksomhed og bidrage til debatten om...
Aktivitet: Artikler: 37 | Events: 1 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.09.20 Politik
  Danmark får en asyl-ambassadør

  Pressemeddelelse: Arbejdet med regeringens ambition om et mere retfærdigt og humant asylsystem styrkes med en ny ambassadørpost og oprettelsen af en tværministeriel task force.

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.08.16 Politik
  Regeringen vil investere milliarder i flere medarbejdere og ny it til skattevæsenet

  Over de kommende år vil regeringen investere op mod syv milliarder kroner i at modernisere og fremtidssikre det danske skattevæsen. Pengene skal især gå til 2.000 nye medarbejdere og en ny digital infrastruktur. Vi skal løfte skattevæsenet ind i det 21. århundrede, understreger skatteminister Karsten Lauritzen.