Kommunalpolitikerne skal kunne spejle sig i COKs politikeraktiviteter

Thomas Nymann Nielsen er Politikerakademiets nye mand ved roret. Her svarer han på, hvad politikerne efterspørger lige nu, og hvad politikerforløb i den kommende valgperiode vil handle om.

Thomas Nymann Nielsen har masser af erfaring i bagagen og er allerede i fuld gang med at udvikle politikeraktiviteter til den kommende valgperiode. Vi spurgte ham:

Hvad efterspørger politikerne lige nu?
- 2017 er et valgår, og kommunalpolitikerne er først og fremmest optaget af at blive genvalgt. Derfor vil COK bruge 2017 på at udvikle Kattegat og de øvrige tilbud til politikere i den kommende valgperiode. Derudover har vi fokus på sekretariatet omkring politikeren. Vi har et kursus, der sætter fokus på selve valghandlingen, og så har vi lavet et forløb om politikerbetjening til de medarbejdere, der understøtter politikerne i deres arbejde. Og så ses vi jo på Folkemødet, hvor vi bl.a. skal diskutere, hvorvidt det giver mening at uddanne folkevalgte. Det er en aktuel og sjov debat, særligt når man nu som COK beskæftiger sig med politikerudvikling.

Hvad skal politikerforløb i den kommende valgperiode handle om?
- COK er jo kommunernes forening, og derfor skal vi levere det, kommunalpolitikerne efterspørger. På topmødet var samspillet med borgerne på dagsordenen, og vi hørte bl.a. at der efterspørges kompetencer til samskabelse. Man snakkede om, at kommunalpolitikerne i højere grad skal give slip og inddrage borgerne i politikskabelsen.

- I relation til det var der en spændende temadebat, som bl.a. handlede om vigtigheden af at opridse spillepladen, når man arbejder med borgerinddragelse og samskabelse. Det handler både om at synliggøre opgaven og dens grænser for borgerne og om at tydeliggøre, at politikerne sidder med det endelige ansvar. Det kommer vi til at fokusere på i den kommende valgperiode.

- Derudover fortæller kommunalpolitikerne, at de efterspørger mere viden om emner som kommunal økonomi og strategi, men også tværfagligt samarbejde. Og endelig hører vi en efterspørgsel efter faglige indspark, når der kommer ny lovgivning eller lignende. Det er vigtigt, at vi gør det meget praksisnært, så politikerne kan spejle sig i det. Og så skal vi selvfølgelig tage hensyn til tidsperspektivet. De fleste kommunalpolitikere har fuldtidsarbejde ved siden af, og tilbud fra COK skal selvfølgelig kunne passe ind i deres travle hverdag, siger Thomas Nymann Nielsen.

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.09.20 Politik
  Danmark får en asyl-ambassadør

  Pressemeddelelse: Arbejdet med regeringens ambition om et mere retfærdigt og humant asylsystem styrkes med en ny ambassadørpost og oprettelsen af en tværministeriel task force.

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.