Foto: Videnshuset Cabi
Foto: Videnshuset Cabi

41 procent blev helt eller delvist selvforsørgende: Jobcenter ændrede blot en enkelt ting

Kommunalt

07/03/2024 13:30

J. Bøgen

Til sammenligninger ligger beskæftigelsesgraden for andre indsatser rettet mod den målgruppe under ti procent.

Hvad stiller en kommune op med en flok yngre mænd, der år efter år hænger fast i ledighed og samtidig slås med forskellige sociale og helbredsmæssige problemer?

Svaret ligger ikke lige for, men for en gruppe unge, sårbare mænd i alderen 25-29 år, med tilknytning til Jobcenter Aarhus, har det vist sig at være en god idé at skrotte de traditionelle samtaler i jobcentret.

I stedet blev mændene sendt ud i skoven sammen med en virksomhedskonsulent og en naturfacilitator. Som led i beskæftigelsesprojektet 'Fodfæste gennem naturen' skulle de gennem et 13 ugers forløb samarbejde om at sanke brænde og urter, lave mad over bål og - frem for alt - dele livserfaringer med andre i samme situation som dem selv.

’Fodfæste gennem naturen’ er netop blevet foreløbig evalueret, og projektets leder, Trine Thomsen, seniorkonsulent i videnshuset Cabi, fortæller om gode resultater.

”Evalueringen viser, at 22 unge mænd i målgruppen har gennemført skovforløbet på 13 uger og efterværnet af samme varighed. Af dem er 41 procent i dag kommet i hel eller delvis beskæftigelse. Til sammenligning ligger beskæftigelsesgraden for andre indsatser rettet mod denne målgruppe under ti procent,” siger hun.

Var langt fra arbejdsmarkedet

Samtlige deltagere var inden projektets opstart vurderet til at være i stor risiko for ikke at komme i uddannelse eller job, fx pga. misbrug, kriminalitet eller svære diagnoser. Første udfordring var derfor at få mændene til at møde op i skoven cirka to gange om ugen.

”Flere af mændene levede isoleret med en usund livsstil. De havde svært ved at mestre en normal hverdag. Døgnrytmen var skæv. Og de havde svært ved at komme op om morgenen. Så de første uger handlede primært om at øve fremmøde og få styr på nogle af de mest basale livsmestringskompetencer,” siger Bo Johannes Thiesen fra Naturfællesskaber ApS.

De fleste af projektets deltagere fik dog hurtigt sat hverdagsrutinerne i system. Og når de kom ud i skoven og mødte andre mænd, de kunne spejle sig i, opdagede flere helt nye sider af sig selv.

”I naturen oplevede flere af mændene for første gang værdien af et tillidsbaseret fællesskab. Med naturen og fællesskabet som medspillere indså de gradvist, at de havde flere ressourcer og kompetencer, end de troede. Med tiden voksede et håb og en tro på, at de kunne blive en del af de større fællesskaber, som en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution er,” forklarer Bo Johannes Thiesen.

Trine Thomsen vurderer, at de anderledes rammer, som deltagerne mødte ude i naturen, har været afgørende for projektets gode resultat. For skovens frie rammer med højt til himlen stod i skarp kontrast til det, mændene ellers havde mødt, når de troppede op til et møde i jobcentret.

”Det gjorde helt sikkert en forskel, at virksomhedskonsulenten flyttede med ud i skoven. Han indgik i samtalerne ved bålet, og pludselig var han ikke længere blot ’en af dem fra kommunen’. Han kom helt ind på livet af deltagerne, og det gjorde det lettere for ham at få lov til at hjælpe dem med at komme videre i praktik, job eller uddannelse,” siger hun.

Lignende projekt søsat

’Fodfæste gennem naturen’ blev til med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN, der undervejs har fulgt projektet med stor interesse:

”Projektet taler direkte ind i VELUX FONDENs strategiske fokus om at få flere borgere i en socialt udsat position med ind i fællesskaber. Det være sig i foreningslivet, på uddannelser eller i arbejdsfællesskaber. Projektet har udviklet og afprøvet en metode, hvor naturen er anvendt som et væsentligt værktøj i det sociale arbejde, her for en gruppe af borgere i en meget socialt udsat position. Og det er positivt at se, at virkningerne har været så gode for deltagerne, som evalueringen viser. I fonden håber vi, at flere får lyst til at kopiere tilgangen fremover,” siger fondsrådgiver Jimmie Gade Nielsen.

Fondens ønske er allerede gået i opfyldelse, idet de positive erfaringer fra ’Fodfæste gennem naturen’ i slutningen af 2023 førte til opstarten af et lignende projekt med navnet ’Grobund til fremtiden’. Bag det nye projekt står Aarhus Kommune, Naturfællesskaber og Huset Relief. Videnshuset Cabi er projektleder, mens Det Obelske Familiefond støtter økonomisk.

”I det nye projekt skal metoden fra ’Fodfæste gennem naturen’ forfines og afprøves med en anden målgruppe, nemlig udsatte, unge kvinder i alderen 18-29 år. Frem til udgangen af 2025 er det planen, at 48 kvinder fra denne målgruppe skal ud i naturen, opbygge nye fællesskaber og tage de første skridt mod uddannelse eller job,” siger Trine Thomsen.  

Fakta om ”Fodfæste gennem naturen”

Projektet var et samarbejde mellem videnshuset Cabi, Aarhus Kommune og Mandefællesskaber (nu Naturfællesskaber ApS), mens NGO-organisationen DareGender gav sparring. Det blev støttet af VELUX FONDEN med tre mio. kr.

Deltagerne i projektet kom fra Jobcenter Aarhus og var enten i ressourceforløb eller vurderet aktivitetsparate på uddannelseshjælp.

Projektet var bygget op af to moduler: Et 13 ugers skovforløb med cirka to ugentlige fællesskabsaktiviteter ude i naturen og et efterværn på 13 uger med i alt fire opfølgende møder.

Du kan læse mere om ’Fodfæste gennem naturen’ og downloade projektets metodeguide her: https://www.cabiweb.dk/brug-cabi/cabis-publikationer/metodeguide-fodfaeste-gennem-naturen/

Mest Læste

Annonce