Aarhus-rådmand vil styrke handicap-området

Kommunalt

10/8/20 1:28

Pelle Lindegaard Bügel

Efter alvorlig kritik af aarhusianske botilbud for mennesker med handicap lægger rådmand Kristian Würtz op til en række tiltag, der skal styrke området. Tiltagene indgår i et svar til Socialtilsynet, og omfatter en ny tilsynsstruktur for centrene samt initiativer der skal give bedre faglighed og dokumentation i arbejdet med borgerne og deres pårørende.

Baggrunden for de nye tiltag er en kritisk tilsynsrapport fra Socialtilsynet omkring bosteder under Borgercenter Nord. Tiltagende gælder for hele området for voksne med handicap og vil komme alle beboere og pårørende til gode, sigersocial- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S).

”For mennesker med handicap – og for deres pårørende – er det selvfølgelig vigtigt, at deres hjem er et sted, hvor der er trygge rammer, og hvor de trives og oplever, at de får en god støtte. Og vi har en gruppe af dygtige og dedikerede medarbejdere, som hver dag arbejder hårdt på at lykkes med det. Alligevel må vi erkende, at der er brug for forbedringer,” siger han.

Derfor mener rådmanden, at der er behov for nye tiltag, der kan ændre grundlæggende ved den måde, kommunen sikrer kvaliteten af sine bosteder:

”Jeg tror, at udfordringerne skal ses i lyset af den store udvikling, som hele området har været underlagt de seneste år, og som har gjort det vanskeligt at komme på plads med gode rutiner og løsninger for alle beboere. Derfor mener jeg, at der er behov for en bred og tværgående gentænkning af, hvordan vi kvalitetssikrer tilbuddene til voksne med handicap i Aarhus Kommune, og initiativerne her er det første skridt i den retning,” siger Kristian Würtz.

Tiltagene kommer til at fordele sig på fem indsatsområder:

  • Omlægning til en ny tilsynsstruktur.
  • Gentænkning og repetition af kompetenceudvikling.
  • Etablering af en tværgående kvalitetsenhed.
  • Ny model for systematisk forbedringsarbejde.
  • Styrket pårørendesamarbejde.

Ifølge planen skal den nye tilsynsstruktur dele centrene op i mindre enheder, der hver især vil blive fulgt tættere af Socialtilsynet end hidtil. Det skal give bedre mulighed for målrettet handling og opfølgning på tilsynsaktiviteter og derigennem medvirke til at løfte kvaliteten af det enkelte botilbud til gavn for beboerne og de pårørende.

Samtidig skal der etableres en intern kvalitetsenhed, der fungerer på tværs af hele området for voksne, job og handicap og udføre interne kvalitetstilsyn på botilbuddene. Enheden skal også kunne rådgive og vejlede om gode løsninger og sikre læring på tværs af de forskellige tilbud på problemområder som magtanvendelser og dokumentation.

Flere hænder og tættere samarbejde med pårørende

Sammen med de konkrete tiltag, som forvaltningen har taget hen over sommeren, tror Kristian Würtz, at de nye initiativer kan løfte kvaliteten på bostederne fremover. Men han erkender samtidig, at det ikke bliver nogen let opgave at genvinde den tillid, der er gået tabt:

”Centrene står med en stor opgave foran sig, der ikke blot handler om at rette op på de fejl, der er blevet begået indtil nu. Vi skal også genvinde tilliden fra både tilsynet og fra de pårørende, som i dag ikke føler sig trygge ved, at vi kan undgå fejl. Men tillid opnår man som bekendt ikke med et snuptag, og derfor har vores plan også fokus på at sikre, at vi kan forbedre kvaliteten på vores tilbud både nu og på den lange bane,” siger Kristian Würtz.

Han understreger samtidig, at han gerne ser yderligere løft af kvaliteten på området for voksne med handicap, men at det kommer til at afhænge af de ressourcer, der kan tilføres området:

”Der er ingen grund til at lade som om, at forbedringer og nye tiltag er en gratis omgang, for alle de her initiativer koster noget. Det samme gør de yderligere forbedringer, som jeg synes det her område kalder på, nemlig flere fastansatte medarbejdere og flere ressourcer til at styrke det nære samarbejde med de pårørende. Derfor håber jeg på, at alle byrådets partier vil være med til at styrke området økonomisk ved de kommende forhandlinger om budgettet,” siger Kristian Würtz.