Foto: Region Midtjylland
Foto: Region Midtjylland

Cheminova-forurening meget værre end antaget: Nu reagerer regionen

Kommunalt

17/05/2023 07:20

Redaktionen

En gammel forurening på Rønland ud mod Nissum Bredning i Limfjorden er langt kraftigere og mere udbredt end hidtil antaget. Region Midtjylland har for nylig overtaget ansvaret for de gamle forureninger på Rønland fra Miljøstyrelsen. Nu har regionen skrevet til miljøministeren, sat undersøgelser i gang og er gået i dialog med kemivirksomheden FMC (tidl. Cheminova).

Region Midtjylland er for nylig blevet bekendt med, at en af de gamle forureninger fra 1970-80'erne på det sydlige Rønland har bredt sig helt ud til Nissum Bredning. De nye oplysninger stammer fra frivillige undersøgelser foretaget af FMC. De viser, at forureningen er kraftigere og har en placering, som regionen ikke tidligere har kendt til.

Forureningen ligger i et af de områder, hvor der har været krav om, at kemivirksomheden FMC (tidl. Cheminova) skulle drive afværge, så forurening ikke spreder sig til naturen og vandmiljøet omkring Rønland.

De krav har været gældende siden 1980'erne. Men Miljøstyrelsen har droppet kravene, så nu er det frivilligt, om FMC vil pumpe og rense grundvand i området. Miljøstyrelsens beslutning betyder også, at Region Midtjylland i slutningen af december overtog ansvaret for de gamle forureninger.

"Det er foruroligende, at netop som ansvaret er landet hos regionen, viser nye undersøgelser, at den mangeårige afværge ikke har fungeret. De gamle forureninger er altså stadig et stort problem, og vi er noget urolige for miljøet med den her nye viden. Derfor har vi også skrevet til miljøministeren, for vi står jo i en situation, hvor der skal gøres noget, men hvor der pludselig ikke er krav til virksomheden," siger Bent Graversen (V), formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling.

Nye undersøgelser og dialog i gang

Region Midtjylland har i brevet til miljøminister Magnus Heunicke udtrykt bekymring i forhold til den nye viden om forurening fra Rønland og har samtidig inviteret ministeren til Harboøre Tange.

I forhold den aktuelle situation har regionen bestilt en uvildig vurdering af de nye forureningsfund. Vurderingen skal give et fingerpeg om, hvor giftige stofferne er, og hvor meget forurening der potentielt strømmer ud i Limfjorden.

Der bliver også taget nye vandprøver ude i Nissum Bredning inden sommerferien. Det skal give svar på, om og hvordan forureningen påvirker vandmiljøet i fjorden.

Sideløbende er Region Midtjylland i dialog med FMC om en midlertidig samarbejdsaftale. Det er planen, at den skal beskrive formålet med afværgetiltagene ved de gamle forureninger på Rønland og Cheminovas gamle fabriksgrund samt ikke mindst FMC's og regionens gensidige "forpligtelser" i den forbindelse.

"Det er et lyspunkt i en virkelig ærgerlig sag, at FMC også ønsker at samarbejde, selv om Miljøstyrelsen har gjort det frivilligt for dem. Regionen har sendt det første udkast til en aftale, og jeg ser frem til, at vi skal mødes med FMC om det om nogle uger," siger Henrik Qvist (EL), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling.

Midlertidig samarbejdsaftale på vej

Den kommende samarbejdsaftale, som regionen håber falder på plads i løbet af sommeren, vil være en midlertidig aftale. Midlertidig fordi regionen har lagt sag an mod Miljøstyrelsen, da regionen mener, at det er forkert af styrelsen at ophæve de påbud, der krævede at FMC drev afværge ved de gamle forureninger på Rønland.

Der kan gå et par år, før der falder afgørelse i den sag, og i mellemtiden ønsker Region Midtjylland at få en samarbejdsaftale med FMC. 

"En samarbejdsaftale er det bedste og mest forpligtende, vi lige nu kan gøre for at sikre både miljøet og skatteborgernes penge. Det er Miljøstyrelsen, der har sat os i den her lovløse situation, selv om der i årtier har været en gensidig forståelse af, at påbuddene var nødvendige. De nye undersøgelser viser desværre, at forurening måske siver, præcis som vi kunne frygte," siger Bent Graversen (V).

Hvordan regionen og/eller FMC konkret skal gribe ind for at stoppe den "nye" gamle forurening, er ikke afgjort endnu. FMC har oplyst til regionen, at de arbejder på at etablere en ny afværge i syd-området, som skal tage hånd om forureningen. Foreløbig afventer regionen de undersøgelser og vurderinger, der netop er sat i gang.

Mest Læste

Annonce