Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dansk kommune i kamp mod farlig plante: Anvender nyt våben

Kommunalt

19/3/21 9:52

Theis

Græsning med får er en effektiv metode til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lige nu kan du søge Køge Kommune om tilskud til at få sat dyr på arealet.

Rigtig mange grundejere i Køge Kommune er godt i gang med at bekæmpe bjørneklo på deres arealer, og på kommunens egne arealer har bekæmpelsen af de invasive planter fortsat høj prioritet. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo kræver en stor og vedholdende indsats fra grundejerne.

Køge Kommune sætter igen i år fokus på bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo og opfordrer alle grundejere til at sætte ind mod planten allerede nu i det tidlige forår.  Køge Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, der indebærer at alle grundejere i kommunen skal bekæmpe den uønskede planteart. Hvis planterne bekæmpes effektivt og frøspredning undgås, kan kæmpe-bjørneklo ofte udryddes.

Græsning med får

En af de mest skånsomme metoder til bekæmpelse er at lade dyr græsse bjørnekloen væk. Som en hjælp til grundejere, der overvejer at sætte græsningsdyr ind mod bjørnekloen, tilbyder Køge Kommune et økonomisk tilskud til at få sat dyr på arealet. Tilskud kan bruges til f.eks. nyt hegn, reparation af ældre hegn, rydning af opvækst eller fremføring af vand.

Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget opfordrer grundejere til at søge puljen hos Køge Kommune.

”Bjørneklobekæmpelse har en høj prioritet hos kommunen og vi ved, at græsning med dyr er en rigtig effektiv metode til at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen. Det er jo en skånsom metode for natur og miljø, så for at bakke op om denne metode, har vi igen i år valgt, at kommunens grundejere skal kunne søge om et tilskud til at få sat dyr på arealet”, fortæller Erik Swiatek.  

Annonce