Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Efter forseelse: Kommune indstiller indkøb

Kommunalt

28/4/21 9:01

Theis

Albertslund Kommune har ikke en indkøbsaftale med Nemlig.com, men indkøb hos Nemlig.com er indstillet pga. arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik

"I Albertslund Kommune går vi op i ordentlige arbejdsforhold. Også fra vores leverandører. Derfor stopper vi nu for indkøb hos Nemlig.com i Albertslund Kommune. Vi stopper institutioners og skolers indkøb hos Nemlig.com, da virksomheden ikke lever op til kravene i vores indkøbspolitik.”

Sådan lyder det fra borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Albertslund Kommune er gennem dagspressen blevet bekendt med kritisable arbejdsforhold i Nemlig.com, som er datterselskab af Intervare A/S.

Den seneste tid er det kommet frem, at ansatte i Nemlig.com arbejder under arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik. Kommunen har i indkøbspolitikken mål om at undgå social dumping og anvender sociale klausuler, der forpligter selskaberne til at respektere en række overenskomster samt arbejdsmiljøregler. Med den nuværende viden vurderes det umiddelbart, at Nemlig.com ikke lever op til kravene i kommunens indkøbspolitik.

Albertslund Kommune har ikke en indkøbsaftale eller kontrakt med Nemlig.com omkring nethandel af dagligvarer. Derfor er der ikke en forpligtigelse for kommunens indkøbere at benytte Nemlig.com. Dette betyder umiddelbart, at kommunens enheder kan anvende øvrige aftaler ved indkøb af dagligvarer. Kommunens indkøbere opfordres hermed til at foretage dagligvareindkøb andre steder end hos Nemlig.com.

De institutioner og skoler mfl., der har købt ind i kommunen og som har haft brugt Nemlig.com, skal nu bruge andre leverandører.  

Kommunen har en igangværende kontrakt med Intervare A/S på levering af dagligvarer til borgere, der er visiteret til ordningen. Intervare er én af to leverandører af indkøbsordning til hjemmeboende borgere. Da ordningen er en frivalgsordning, er det således borgeren selv der bestemmer, hvilken af de to leverandører, vedkommende ønsker at modtage levering af dagligvarer fra.

Da der for nuværende ikke foreligger et kontraktuelt grundlag for at træde ud af denne kontrakt, fortsættes samarbejdet med Intervare omkring det indtil videre.

Annonce