Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Enlig mor må ufrivilligt flytte søn

Kommunalt

15/4/21 8:50

LTT

I 2019 viste TV2 skjulte optagelser fra offentlige vuggestuer med kritisable forhold, og der kom mange protester fra pædagoger og forældre over de vilkår børn blev passet under. Det fik flere til at overveje hjemmepasning af børn og søge privat pasning med bedre normeringer.
Til DenOffentlige.dk fortæller en enlig mor, at hun og hendes daværende kæreste valgte, efter blandt andet disse optagelser, at få deres barn passet i en privat daginstitution.    “Først og fremmest var vores prioritering, at vores søn skulle passes et mindre sted, fordi han reagerer på mange indtryk, men i særdeleshed på grund af de skræmmende optagelser TV2 bragte i sin tid. I første omgang søgte vi ved kommunen flere dagplejepladser, men det kunne ikke lade sig gøre, og vi blev tildelt en vuggestueplads. Vi fik at vide, at der simpelthen ikke var dagplejepladser i Vejle, og derfor skulle vores søn gå i vuggestue, hvis vi valgte det offentlige. I stedet for fandt vi et herligt sted i nærheden, hvor to pædagogmedhjælpere sammen har en institution med seks børn.”    Væk fra trygge rammer I januar gik de to forældre fra hinanden, og moderen står nu med en egenbetalingen på 3600 kroner til den private institution. Hvis hun derimod vælger at flytte barnet til en offentlig institution, så kan hun få en 100 procent friplads, hvilket betyder, at kommunen betaler hele beløbet.    Moderen udtaler videre til DenOffentlige.dk, at det ikke er økonomisk muligt at beholde ham i de trygge rammer han nu er vant til, og at hun må gå mod sit hjerte og flytte ham til en vuggestue.    “Det er et dumt skifte som halvandetårig. Han skulle i mine øjne først flytte som treårig, når han skulle videre i børnehave. Det jeg egentlig ser som den største problematik er, at Vejle Kommune ikke kunne tilbyde min søn en dagplejeplads, for så havde jeg valgt det offentlige, men de kunne ikke hjælpe. Så derfor valgte jeg en privat institution i sin tid. Jeg synes det er en skævvridning af markedet. Hvis jeg kunne modtage den hjælp (red. friplads) hos det private, så havde jeg valgt at beholde ham i de trygge rammer han kender, og han havde undgået et unødvendigt skifte.”   Det frie valg til forældre  Flere politikere mener, at der skal være et frit valg når forældre skal vælge institution til deres børn. I januar skrev Søren Pape Poulsen (K) følgende på Facebook:   “For mig er det frie valg fuldstændig afgørende i den frie verden, hvor vi jo heldigvis lever. Derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor regeringen og dens støttepartier vil stå i vejen for danskernes frie valg af velfærdsydelser. For eksempel når det kommer til dagtilbud. Her er regeringen allerede i gang med reelt at afvikle de private tilbud. Hør lige her: På flere områder har private daginstitutioner vist sig at være bedre. Det viser en ny undersøgelse fra RUC. De private børnehaver har en signifikant højere inddragelse af forældrene i det pædagogiske arbejde og praktiske aktiviteter. Lederne i de private daginstitutioner er mere sammen med børnene. Gennemsnitligt bruger de 17 procent mere af deres tid med børnene. Og så har de private daginstitutioner inden for nogle personalekategorier færre børn pr. medarbejder, og er i løbet af en dag næsten ti procent mere sammen med de voksne fra deres egen stue, skriver Berlingske om undersøgelsen. (...) Jeg går ind for frit valg. Så må forældrene selv bestemme, om de vil sende deres barn i en privat eller offentlig daginstitution. (...) Nej tak til statsligt monopol på velfærd!”   Regeringen er dog af en noget anden mening. Til DenOffentlige.dk skriver Birgitte Vind (S):   “Vores børn er det dyrebareste og derfor ønsker vi det bedste for dem. Jeg tror, at alle forældre kan genkende ønsket om at aflevere sit barn et sted, man er tryg ved. Det er trist, at omtalte mor via en fjernsynsudsendelse har fået et dårligt indtryk af kommunale institutioner. Jeg synes, det er godt, at kommunen har kunnet tilbyde økonomisk hjælp til en mor ved at tilbyde en friplads (i det offentlige, red.) og dermed betale forældrebetalingen. Jeg ser for nuværende ingen grund til at ændre på reglerne i forhold til offentlige tilskud.”   Afvikling af private daginstitutioner Kommentaren fra Søren Pape Poulsen kom i kølvandet af, at regeringen i samarbejde med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet havde indgået en aftale om at afvikle private daginstitutioner. Det er en del af finansloven 2021, som vil forbyde nyetablering af private daginstitutioner samt forhindre, at de kan trække overskud ud af de eksisterende daginstitutioner.    DenOffentlige.dk har forelagt problematikken for Vejle Kommune, som udtaler:    "Vi bestræber os på at give kommunens forældre mulighed for at vælge en dagplejeplads tæt på deres bolig. Men det er desværre ikke altid muligt, hvis de lokale dagplejere er fyldt op med børn. Vi annoncerer ofte efter flere dagplejere i områder med behov for flere pladser, men det er nogle steder vanskeligt at rekruttere nye egnede dagplejere. Det kræver jo, at der er kvalificerede ansøgere i området, som har egnede fysiske rammer og vil indrette deres hjem til det."   Læs undersøgelsen, som Søren Pape Poulsen henviser til, fra RUC her    

Annonce