Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Folketingets Ombudsmand slår fast: Kommunerne skal offentliggøre udbetalte vederlag til byrådsmedlemmer

Kommunalt

14/05/2024 11:59

J. Bøgen

Det var en klage fra en journalist, der fik sagen til at rulle.

Kommunerne skal efter kommunestyrelsesloven offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmer får udbetalt for at varetage eksterne hverv, som de har i kraft af deres medlemskab af kommunalbestyrelsen, f.eks. at sidde i bestyrelsen for et selskab.

Det skriver Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse.

Startede med journalistklage

Ombudsmanden gik ind i sagen, fordi en journalist havde klaget over, at Københavns Kommune efter hans mening offentliggjorde vederlagssatser for borgerrepræsentationsmedlemmernes hverv på en måde, der gjorde det umuligt at regne ud, hvor store beløb det enkelte medlem af Borgerrepræsentationen reelt havde fået udbetalt.

Ombudsmanden udtaler, at kommunerne er forpligtet til at offentliggøre de faktisk udbetalte vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse f.eks. en generel timesats for et givent vederlag, hvis man ikke samtidig oplyser mængden af forbrugte timer.

”Formålet med reglerne er at skabe åbenhed og synlighed for offentligheden om de vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager. Kommunerne skal derfor offentliggøre det vederlag, som et medlem af kommunalbestyrelsen reelt har oppebåret og modtaget”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende kommunens offentliggørelse af vederlag, og kommunen har oplyst at ville offentliggøre størrelsen af vederlag i overensstemmel­se med det anførte ovenfor.

Læs Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 25. april 2024.

Læs ombudsmandens brev til journalisten af 13. maj 2024.

Fakta

Kommunestyrelseslovens § 16 e har følgende ordlyd:

”Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.”

Mest Læste

Annonce