Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Glem Motionsdagen: Nu får skolerne i denne kommune Erhvervsdagen

Kommunalt

20/03/2024 16:44

J. Bøgen

Målet er at skabe en succes lig den, man kender fra Kulturnatten.

Politikerne i Københavns Kommune har netop indgået en aftale, der vil fremme unges uddannelsesmuligheder og styrke forbindelsen mellem skole og erhvervsliv.

Den nyligt indgåede aftale blandt politikerne på Københavns Rådhus, kendt som "Overførelsessagen" eller ”den lille budgetaftale”, har resulteret i øremærkede midler til et nyt initiativ: Erhvervsdagen.

Erhvervsdagen, vil være en årligt tilbagevendende begivenhed rettet mod byens 7. klasser, ligesom vi kender det fra skolernes motionsdag.

Formålet med Erhvervsdagen er at åbne de unges øjne for en bred pallette af erhvervs- og uddannelsesmuligheder, der findes hos byens virksomheder.

Skal inspirere børnene

Initiativet er særligt målrettet erhvervsuddannelserne, hvor optaget er for lavt ift. Københavns Kommunens målsætning, og selvom de nye tal bevidner fremgang, så er andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse dog stadig for lille. 

”Som børne- og ungdomsborgmester har det været en topprioritet for mig at sikre finansieringen af Erhvervsdagen. Virksomheder og erhvervsliv skriger efter kvalificeret arbejdskraft indenfor deres fag, og hvis udviklingen - og den for lave søgning til erhvervsuddannelserne - fortsætter, så vil det være hæmmende i fremtiden. Derfor er jeg glad for, at initiativet med en Erhvervsdag nu bliver en realitet. Jeg kan ikke vente med at skyde det hele i gang,” understreger børne- og undervisningsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsgaard (C).

Den første Erhvervsdag forventes afholdt i 2025 og vil blive planlagt som et årligt tilbagevendende arrangement, hvor lokale virksomheder åbner deres døre for byens unge og giver dem et indblik i deres daglige arbejdsliv.

Initiativet sigter mod at genskabe den succes, der kendes fra Kulturnatten i København. 

Mest Læste

Annonce