Foto: Odder Kommune
Foto: Odder Kommune

I denne kommune bekæmpes invasiv art

Kommunalt

18/5/21 8:29

Theis

Det er nu blevet tid til at bekæmpe den invasive art kæmpebjørneklo.

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der breder sig uhæmmet i den danske natur, hvis den ikke bliver bekæmpet. Med sin kraftige vækst kvæler den andre planter, og udgør en trussel mod biodiversiteten. Planten indeholder en giftig plantesaft, som fremkalder brandsårsagtige skader på huden.

I Odder Kommune er alle grundejere forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egne arealer.

Kæmpebjørneklo har nu udviklet de første blade, og er på et stadie, hvor bekæmpelsen er både nem og effektiv.

Læs mere om kæmpebjørneklo og bekæmpelsesmetoder på kommunens hjemmeside. Her kan man også anmelde forekomster til kommunen.

Tidsfrister for bekæmpelse

Odder Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo med følgende frister for bekæmpelse:

  1. bekæmpelse: inden 15. maj
  2. bekæmpelse: inden 1. juli
  3. bekæmpelse: inden 15. august

Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson.

Opfølgning på manglende bekæmpelse

Hvis Odder Kommune konstaterer, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke foretages i henhold til indsatsplanen, vil bruger/ejer blive anmodet om at foretage bekæmpelse. Ved fortsat manglende bekæmpelse vil ejer/bruger modtage påbud om at foretage bekæmpelse med en frist på mindst 14 dage. Hvis fristen ikke overholdes kan Odder Kommune lade bekæmpelse foretage for ejers/brugers regning.

Annonce