Et nyt forskningsprojekt kommer med et konkret bud på, hvordan jobcentrenes udfordringer kan løses. Foto: Shutterstock
Et nyt forskningsprojekt kommer med et konkret bud på, hvordan jobcentrenes udfordringer kan løses. Foto: Shutterstock

Ny forskning peger på mulig løsning af jobcentrenes dilemma

Kommunalt

13/09/2022 10:54

J. Bøgen

Ny beskæftigelsesfaglig forskning fra Væksthusets Forskningscenter viser, hvad der skal til, for at kerneopgaverne på beskæftigelsesfeltet kan løses bedre.

"Lige nu er systemet bygget op omkring politisk styring og en produktionslogik, der gør det vanskeligere at løse dilemmaer lokalt, hvilket rammer ledige borgere negativt."

Sådan lyder det fra forsker Leif Tøfting Kongsgaard fra Væksthusets Forskningscenter resultaterne af sin nyudgivne ph.D.-afhandling.

Han er i løbet af 5 år gået i dybden med kommunernes beskæftigelsesindsats ved både at observere, interviewe og være en del af arbejdet på jobcentrene. Samlet har han deltaget i mere end 100 møder og lavet et hav af interviews for at nå frem til resultaterne.

Og den grundige research gør Leif Tøfting Kongsgaard i stand til at komme med et bud på, hvordan udfordringerne i jobcentrene kan løses:

"Den nye forskning viser, at det er muligt at udvikle beskæftigelsesfagligheden på jobcentrene. Det handler om at skabe rammer for en ny faglig praksis, der gør medarbejdere og ledere i stand til at løse dilemmaer, være selvkritiske og dermed sikre bedre kvalitet i arbejdet med ledige borgere. Det handler ikke om mere tid – men om at bruge tiden anderledes og slippe noget af styringen på området.”

Højaktuelle resultater i heftig debat

Både politikere og medier har travlt med enten at bringe historier om, hvorfor jobcentrenes indsats ikke fungerer, eller hvad erstatningen for jobcentrene eventuelt skal være i fremtiden.

Derfor bør resultaterne fra ph.D.-afhandlingen give et tiltrængt indspark til en debat, der ofte mangler nuancer.

"Jobcentrene er under pres, fordi beskæftigelsesfeltet er omdiskuteret. Der er politiske forslag og mediehistorier, der kredser om jobcentrenes fremtid. Det sker som kulmination på en årelang historik, hvor jobcentrene har været underlagt stram styring og proceskrav fra politisk side. Og vores nye forskning viser meget tydeligt, hvordan dilemmaerne i jobcentrene ser ud indefra," fortæller Leif Tøfting Kongsgaard.

Frihed skal bruges på at øge fagligheden

49 kommuner havde lagt billet ind på at blive frikommuner på beskæftigelsesfeltet og kun 4 er udvalgt. Forskeren anerkender kommunernes efterspørgsel på frihed. Forskningen viser nemlig, at den stramme styring og de mange proceskrav gør det svært at fokusere på kerneopgaven – at sikre den bedste hjælp til ledige borgere. Ifølge forskningen er frihed ikke svaret alene.  I stedet giver forskningen et bud på, hvad der skal puttes i den frihed, som velfærdsområdet og især jobcentrene efterspørger.

"Der skal arbejdes på en øget beskæftigelsesfaglighed. Et effektivt system, som øger kvalitet, kritisk tænkning, evnen til at løse dilemmaer lokalt, og som samtidig sikrer værdighed og en individuel tilgang til den enkelte borger. Den nye forskning viser, at netop de ting fremmes, når faglig refleksiv praksis indføres i organisationen. Man kan sammenligne det med lægekonferencer, hvor læger udfordrer og kvalificerer hinandens beslutninger og faglighed. Den tilgang skal overføres til beskæftigelsesområdet, som ikke har tradition for én specifik faglighed. Netop derfor er det vigtigt, at udviklingen af beskæftigelsesfaglighed kommer i fokus fremadrettet."

Et politisk og lokalt ansvar

"Som samfund har vi et ansvar for at bruge ny forskning. Politikere skal kigge på den nye forskning og forstå, hvorfor det er vigtigt, at de er med til at skabe nye rammer, der giver jobcentrene mulighed for at have ledige borgere i centrum i stedet for tal og processer. De enkelte jobcentre har derudover ansvaret for at prioritere og skabe de her refleksionsrum, så kerneopgaven – dilemmaerne omkring borgerne – kommer i centrum som medarbejdernes primære opgave.

Ledige borgere med komplekse problemer har brug for reel hjælp fra det offentlige. De har krav på at blive mødt med en professionel indsats, hvor beskæftigelsesfaglige medarbejdere er i stand til at reflektere over, hvad der giver mening, og hvad der kan hjælpe den enkelte borger. Som det er nu, viser forskningen, at feltet er styret så stramt, at det er svært at tænke sig om og løse de enkelte problemstillinger."

Leif Tøfting Kongsgaard fortæller om sin afhandlingen på KL's jobCAMP i Aalborg i starten af november, men du kan allerede finde hele ph.D.-afhandlingen ved at trykke her.

Leif Tøfting Kongsgaard, forsker i Væksthusets Forskningscenter, kommer efter 5 års forskning med bud på løsning af jobcentrenes dilemmaer. Foto: Væksthuset

Om Leif Tøfting Kongsgaard, ph.d.

• Cand.scient.anth. (antropologi) 2003.

• 18 års erfaring som praktiker, leder, underviser og forsker på beskæftigelsesfeltet.

• Faglig direktør i Væksthuset siden 2018.

• Ph.d. fra Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

• Forsker tilknyttet Væksthusets Forskningscenter.

• Forfatter til to bøger om teori, metode og kvalitetsarbejde på velfærdsområdet. Multiteoretisk praksis i socialt arbejde fra 2014 og bedre begrundet praksis fra 2018.

Mest Læste

Annonce