Nyt samarbejde styrker det tværgående arbejde i kommunerne

Kommunalt

04/3/20 3:07

Kristian V. Jensen

Joint Action Analytics og COK har indgået et nyt strategisk samarbejde, der skal bidrage til at styrke det tværgående arbejde i de danske kommuner – og de første erfaringer er allerede i hus.

et tværgående samarbejde er en hyppigt oplevet udfordring i det daglige arbejde i landets kommuner. Samtidige stiger presset for at skabe mere sammenhængende løsninger i de kommunale opgaver til gavn for borgeren og kerneopgaven. Det har fået Joint Action Analytics og COK til at indgå et nyt samarbejde, der skal skabe nye løsninger i det tværgående arbejde – et samarbejde, der allerede har vist sit værd i Vejen Kommune:

– I Vejen Kommune arbejder vi med fælles faglighed, men som mange andre steder har vi også oplevet udfordringerne ved at arbejde på tværs af faggrupper og organisatoriske søjler. Derfor har vi indgået et samarbejde med Joint Action Analytics og COK, hvor Joint Action Analytics har hjulpet os til at få et overblik over udfordringerne, mens COK har bidraget med den praktiske udmøntning af nogle konkrete løsninger. Vi har været glade for forløbet og glæder os over at være nået et skridt videre i processen med at styrke det tværgående samarbejde i Vejen Kommune, siger Ole Slot, der er kommunaldirektør i Vejen Kommune.

En sammenhængende organisation

Med udgangspunkt i principperne i Relationel Kapacitet ønsker Joint Action Analytics og COK at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle en sammenhængende organisation, hvor også medarbejdernes kreativitet og arbejdsglæde understøttes bedst muligt. Til den opgave bidrager de to samarbejdspartnere med hver deres spidskompetencer.

– Vi har udviklet Relationel Kapacitet som en evidensbaseret tilgang til at skabe mere kvalitet og effekt i det tværgående samarbejde. Relationel Kapacitet er analytisk baseret med målinger af den oplevede samarbejdskvalitet mellem relevante aktører og dialogisk baseret for at øge kvaliteten af samarbejdet til gavn for opgaveløsningen, borgerne og medarbejderne. Her er COK en oplagt samarbejdspartner med deres store og indgående kendskab til kommunerne og deres særlige kompetencer til den praktiske implementering af ny viden, siger Jacob Storch, der er direktør i Joint Action Analytics.

Også hos COK er der tilfredshed med den nye alliance:

– Joint Action Analytics har været first movers med at få skabt et forskningsbaseret målbart overblik over de samarbejdsmæssige potentialer i den tværgående opgaveløsning. For COK er læring og kompetenceudvikling vores spidskompetencer, og det sætter os i stand til at realisere de potentialer, som analyserne afdækker. Det er vores ambition at være på forkant med fremtidens behov og tendenserne i det kommunale landskab, og de peger mere og mere i retning af, at de tværgående løsninger er helt essentielle, hvis kommunerne skal lykkes med at sikre fremtidens velfærd, siger Claus Damgaard, der er afdelingschef i COK.

Gratis gå-hjem-møde

Er du interesseret i at høre mere om målinger af Relationel Kapacitet og den praktiske udmøntning af løsninger, har du muligheden på gå hjem-mødet om Relationel Kapacitet, som afholdes i Aarhus og Herlev den 16. og 17. marts.

Har du allerede nu konkrete tværgående udfordringer, du ønsker hjælp til, har vi lavet et forløb til udvikling af stærkere tværgående samarbejde. Forløbet afsluttes med en certificering i Joint Action Analytics analyseværktøj, der hjælper jer med at skabe overblik og det bedst mulige udgangspunkt for udvikling.