Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Smitten i dansk kommune fortsat høj

Kommunalt

20/5/21 9:13

Theis

På tærsklen til den næste fase i genåbningen er smittetallene i Norddjurs stadig på et højt niveau. En række initiativer er sat i gang for at vende udviklingen, og borgmester Jan Petersen opfordrer til fortsat fælles indsats for at knække kurven.
Onsdag den 19. maj er smittetallene i Norddjurs på 227 pr. 100.000 borgere og med 9 nye tilfælde det seneste døgn. Den testkorrigerede incidens, hvor der er renset for øget testaktivitet, og som er det tal, modellen for automatiske nedlukninger beregnes på baggrund af, er i Norddjurs onsdag den 19. maj på 182,12.   Den testkorrigerede incidens i går tirsdag den 18. maj var på 199, så onsdagens tal viser et aktuelt fald. Grænsen for en automatisk kommune-nedlukning er 250 i korrigeret incidens.   Om de høje smittetal i Norddjurs udtaler borgmester Jan Petersen: "Samfundet er åbnet yderligere, og med det kommer flere sociale kontakter og møder mellem mennesker. Anbefalingerne om hygiejne, afspritning og afstand er derfor vigtigere end nogensinde. Selvom tallene i dag onsdag den 19. maj viser et lille - og glædeligt - fald, er der fortsat risiko for en nedlukning. Isolation og samarbejde med smitteopsporingen er væsentligt, så vi fastholder snoren i smittekæderne og får dem brudt. Mange lader sig teste, og det er rigtig godt. Jeg oplever en høj grad af ansvarlighed blandt borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere. Det skal vi holde fast i, så vi gennem fælles hjælp kan vende udviklingen.Udskyd måske nogle af de sociale arrangementer til senere, også selvom det er svært".   Der ses aktuelt mange smittede blandt unge og blandt borgere med anden etnisk baggrund. Borgmesteren siger i den forbindelse: "I unge har generelt været rigtig gode til at passe på i mere end et år, og jeg ved, at den her situation er træls. Foråret er her og find derfor sammen på en corona-sikker måde, gerne udendørs og med afstand". "Også borgere med anden etnisk baggrund vil jeg opfordre til at gøre en ekstra indsats sammen med boligforening og kommune, så vi får brudt de smittekæder, som vi har identificeret. Sammen med regionen oprettes et ekstra testcenter mandag den 24. maj ved Fuglevænget i Grenaa, så vi kan løse denne opgave sammen".   Der er iværksat flere initiativer bl.a. med informationsmateriale på flere sprog og opsøgende arbejde i udvalgte boligområder.