2 tilbud er lukket ned, og flere forhold er meldt til politiet. Foto: Wikimedia Commons, RhinoMind, CC BY-SA 4.0
2 tilbud er lukket ned, og flere forhold er meldt til politiet. Foto: Wikimedia Commons, RhinoMind, CC BY-SA 4.0

Stor mystik: Lukker tilbud og politianmelder flere forhold

Kommunalt

21/09/2022 11:27

J. Bøgen

Alle medarbejderne er blevet hjemsendt.

Indsatsen UC Gadeplan og Kontaktstedet, der retter sig mod unge i udsatte boligområder i Aarhus, er midlertidigt lukket. Kommunen har konstateret flere forhold, som indikerer, at der kan være tale om strafbare forhold, hvorfor sagen nu er overdraget til politiet.

Da der kan være tale om tjenstlige og strafbare forhold, er det begrænset, hvad Aarhus Kommune har mulighed for at fortælle om baggrunden for den midlertidige lukning og politianmeldelsen.

Alle medarbejdere er hjemsendt for at skabe ro omkring politiets arbejde og få klarhed over situationen.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Kan ikke udtale sig

Direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, hvorunder UC Gadeplan og Kontaktstedet hører til, Erik Kaastrup-Hansen, siger:

"Vi har et ansvar for at skabe ro, så vi kan levere på den opgave, vi som kommune har i området. Vi har blikket skarpt rettet mod at finde løsninger nu og her, så de unge får den hjælp, de har brug for, mens medarbejderne er sendt hjem. Vi er i tæt kontakt med alle relevante aktører i området, og vores kollegaer i andre afdelinger har ansvarligt trådt til med hjælp i undersøgelsesperioden."

Lukningen sker i tæt dialog og samarbejde med de kriminalpræventive samarbejdspartnere i SSP-regi.

Aarhus Kommune har også en indsats i udsatte boligområder under Magistratsafdelingen for Børn og Unge under navnet Gadeplan Børn og Unge. Denne er ikke påvirket af den midlertidige lukning i UC Gadeplan og Kontaktstedet eller omfattet af politianmeldelsen.

Fordi, der er tale om potentielt strafferetlige forhold, kan Aarhus Kommune ikke udtale sig yderligere, imens sagen efterforskes.

Fakta om UC Gadeplan

UC Gadeplan hører under Ungecenteret, der er organiseret under driftsområdet for Unge, Job og Uddannelse i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Teamet består af 12 opsøgende medarbejdere, der er til stede der, hvor de unge færdes. Medarbejderne hjælper hovedsageligt unge mellem 14-18 år i udsatte boligområder med råd og vejledning.

Fakta om Kontaktstedet

Kontaktstedet er et værested for unge i Gellerup, hvor man kan få professionel rådgivning og vejledning om eksempelvis familieforhold, bolig, økonomi, ensomhed, misbrug eller andet.

Mest Læste

Annonce