Kommunalvalget 2013: Fremtidens kommune

Foreningen Far skal i forbindelse med kommunalvalget 2013 gøre politikerne, medierne og borgerne opmærksom på de forhold, som vi oplever har betydning for børn og forældre i Danmark.

- Læs blandt andet om en mor, som selv skulle betale 8000 kr. ekstra om måneden for dagpleje ved samlivets ophør.

Foreningen Far oplever, at glæden, trygheden og kærligheden i familierne og det frie valg kombineret med boligøkonomien og beskæftigelsen er drivkraften i fremtidens velfærdssamfund.

En ting de kommunale politikere bør være klar over er, at to tredjedele af alle danske børn og forældre i dag lever i kernefamilier og en tredjedel lever i 36 nye moderne familieformer. 

Det er afgørende for de kommunale tilbud og til tider særdeles problematisk, hvis kommunale borgmestre, byråd og embedsfolk tænker i lokale og traditionelle stemmer før, under og efter et valg. Fremtidens kommune bør tænke i grænseflader mellem kommunerne, retssikkerhed og ligeværdighed for alle borgere.

 

KERNEFAMILIERNE

Foreningen Far har aktuelt mange henvendelser fra mødre og fædre i kernefamilier, som finder det krænkende, at der fortsat i 2013 er kommuner i Danmark, som ikke formår, at sikre skrivelser og informering stilet til begge forældre.

Ligeværdige forældre finder det i kernefamilierne bemærkelsesværdigt, at der fortsat er kommuner i Danmark, som bruger mødre grupper i stedet for de moderne familiegrupper, hvor begge forældre kan deltage baseret på et frit valg.

Foreningen Far oplever, at skrivelser til begge forældre, familiegrupper og fælles barsel baseret på et frit valg medfører bedre samarbejde, glade børn og forældre i god trivsel, lavere skilsmisserater og offentlige besparelser. Det er sundt for Danmark og sundt for kommunerne.

 

MODERNE FAMILIER

Lever far og mor ikke sammen, går det ofte galt for kommunerne, påtrods af en skilsmisserate på over 43 pct. i Danmark. Her modtager begge forældre ofte ikke per automatik skrivelser, informering og kommunale tilbud i forhold til deres børn.

Har forældrene bopæl i to nabo kommuner, hvilket er helt normalt i dag, kan kommunale procedurer, regler og IT-systemerne ofte ikke håndtere begge forældre eller gør det ikke per automatik.

Barnet kan kun gå i skole hos bopælsforælderen, på nær i en 7/7 deleordning, selvom barnet har to forældre og samværsforælderen bliver boende i barndomskommunen med legekammeraterne og optimal tryghed for barnet.

Den kommunale tandpleje, kommunale musikskole og flere andre kommunale tilbud følger på samme vis bopælskommunen – ikke barnets ret til begge forældre og forældrenes ligeværdighed.

I de mest alvorlige sager Foreningen Far oplever fejler kommuner, børnesagkyndige og statsforvaltningen markant. Foreningen Far oplever hver eneste uge kommuner, som påtrods af klare og adskillige advarsler for børn fortsætter med markant fejlbehandling og forskelsbehandling af borgere efter de samme mønstre. Det sker i stort set alle landets kommuner.

 

MOR SKULLE SELV BETALE 8.000 KR EKSTRA FOR BARNET PER MÅNED

To forældre med et barn på 2½ år, som var gode skatteborgere med fast arbejde, blev for nyligt skilt. Ingen af forældrene kunne blive boende økonomisk i huset og mor flyttede til nabokommunen hvor der var en lejlighed, mens far blev boende i samme kommune. Forældrene var enige om, at barnet skulle have bopæl hos mor og 9/5 samvær med far – og samarbejdede positivt om det hele.

Barnet var i dagpleje og det ville koste mor over 8.000 kroner om måneden af egen lomme, at lade barnet forblive i dagplejen i 6 måneder, indtil barnet skulle starte i børnehaven. For barnet betød det ophævelse af dagligt samvær med far og mor i den fælles bolig - samt - at barnet skulle forlade trygge og glade omgivelser, voksenkontakt og legekammeraterne i dagplejen. For forældrene var den ekstra udgift samtidig med delt økonomi og nye boliger naturligvis ikke muligt.

Foreningen Far kontaktede på barnets vegne begge borgmestre i de pågældende kommuner, men der skete ingenting. Det var ikke i skatteborgernes interesse – i deres kommune - som det blev udtrykt og barnet blev kastebold mellem to danske kommuner.

 

ET GODT RÅD TIL KOMMUNALPOLITIKERNE

Foreningen Far anbefaler landets kommende kommunalpolitikere, at være meget opmærksomme på, at få bragt disse forhold i orden efter valget. Flere borgere end vi tror, bliver i dag ramt af kommunal praktikken og manglende grænseflader.

Det er vigtigt at huske på, at alle borgere har en fundamental menneskeret til respekt for familielivet, retssikkerhed og ligeværdighed.

Godt valg 2013!

Foreningen Far på DenOffentlige.dk Foreningen Far er en frivillig organisation med ca. 40 års erfaring på familieområdet. Foreningen har landsdækkende rådgivningscentre, telefonrådgivning og deltager aktivt i den politiske debat og...
Aktivitet: Artikler: 30 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.