Kommuner mangler flere og yngre plejefamilier

Seks ud af otte kommuner efterlyser plejefamilier. Og det er især yngre familier, der er på ønskelisten, viser en rundspørge i Syddanmark.

Mere end 6000 danske familier tilbyder at tage børn i pleje. Men det er ikke nok.

I hele landet er der mangel på plejefamilier. Det er der også i Syd- og Sønderjylland, hvor der i øjeblikket er mellem 700 og 800 plejefamilier.

Det viser en rundringning, som DR Syd har foretaget til de otte syd- og sønderjyske kommuner; Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Esbjerg og Varde, Vejen og Fanø.

Seks ud af otte kommuner efterlyser plejefamilier. Og det er især yngre familier, der er på ønskelisten.


Den gennemsnitlige plejefamilie i Region Syddanmark er over 50 år, og er dermed i gang med det sidste forløb som plejefamilie.

Derfor bliver manglen på plejefamilier blot endnu større de kommende år, fortæller Peter Bjerregaard Andersen, der er tilsynschef hos Socialtilsyn Syd.

-Det er en udfordring, at man i de kommende år vil se en del plejefamilier holde op. Flere kommuner ønsker at bruge plejeforældrene mere, og samtidig bliver der færre ledige plejefamilier med den helt rigtige profil, siger han til DR Syd.

Derfor er det især de unge familier, kommunerne forsøger at appellere til.

Marianne List, der er næstformand i Plejefamiliernes Landsforening genkender tendensen fra Syd- og Sønderjylland.

- Det er helt tydeligt, at vi skal have de yngre familier i gang. Det gælder over hele landet, siger hun til DR Syd.

Hun forklarer, at hvis ikke, der kommer flere og yngre plejefamilier, vil der være risiko for at plejebørn ikke bliver matchet med den rigtige familie fra starten af.

- Så kan vi være nødt til at flytte barnet til en ny familie, og der er ikke noget mere skadeligt for et plejebarn, end at blive flyttet rundt.

Marianne List pointerer, at det er svært at give et eksakt tal på, hvor mange plejefamilier, der er brug for, da det i høj grad handler om at finde den familie, barnet passer bedst ind i. Derfor er der behov for et bredt udvalg af plejefamilier.

Hele historien hos DR Syd

Emneord: Plejeforældre, Plejefamilier, Plejebørn, Familiepleje, Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Esbjerg Kommune, Socialtilsyn, 090218
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 17.02.18 Erik Bjarne Clemmensen
  Kommunerne mangler plejefamilier

  At kommunerne mangler plejefamilier, har man kunne forudsige de seneste 10 - 15 år. Langt de fleste plejefamilier i dag er 50+ og den nye generation af unge anser ikke området for særligt attraktivt. Denne viden har været velkendt i alle kommuner i rigtig mange år.
  Efter kommunalreformen er kommunerne blevet langt mere effektive, herunder især dygtigt til at udfinde økonomiske besparelser. Det har ganske vist ikke givet bedre service, men som nævnt mere effektivitet. Der er dog ikke sket personalemæssige besparelser. De som tidligere var praktikere og servicemedarbejdere er nu erstattet af administrative medarbejdere. Der er på chefområdet ansat det man i daglig tale kalder "regnedrengene". Dem som har skabt en bedre økonomi i kommunerne, men som absolut ikke har skabt en bedre kommmune. Man har fået skabt en stor afstand mellem kommune og borger og fjernet al nærkontakt og service.
  På anbringelsesområdet har disse "regnedrenge" i kommunerne formået, at få overbevist alt og alle, at det er voldsomt dyrt at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Det er blevet meget dyrt, meget dyrere end tidligere har disse "regnedrenge" formået at få politikerne til at tro på. Derfor er der i rigtig mange kommuner igangsat den ene gennemgang og undersøgelse efter den anden af plejefamiliernes vederlag og vilkår. Altid med en følge af voldsomme indgreb imod deres plejefamilier, hvor det ikke er usædvanligt at nedskære vederlag med op til 30-40%. Tænk sig hvis en lønmodtager eller en mindre selvstændig skal opleve - med kort varsel - at miste 30-40% af sine indtægter. Det er hvad rigtig mange plejefamilier er blevet budt de seneste år.
  Samtidig med disse voldsomme økonomiske nedskæringer, har rigtig mange plejefamilier også oplevet at få forringet deres arbejdsvilkår. Har mistet støtte og aflastning, hvor der ingen forhandling forinden har været.
  Jeg har i mange år siddet som bestyrelsesmedlem i Familieplejeudvalget i Social Pædagogerne, har har fulgt de seneste års udvikling på famlieplejeområdet. Jeg har sammen med min hustru været familieplejer de seneste 23 år og har været støtteperson og mentor for rigtig mange familieplejere. Jeg har selv været med til at rekruttere mange nye familier ind som familieplejere og har varmt anbefalet arbejdsområdet for rigtig mange.
  Jeg er fortaler for, at familieplejeområdet er det rigtige for rigtig mange anbragte børn og unge. Det er alt andet lige bedre for et barn eller ung, at opleve at kunne opvokse i en familie frem for en institution. Samtidig er det også langt langt billigere rent økonomisk for os som samfund. Men - men, alt for mange kommuner er desværre i gang med at udhule og forringe familieplejeområdet. De er ved at skabe et dårligt image med en lang række dårlige møgsager, som popper op i rigt mål i medierne her de seneste år. Den ene sag efter den anden hvor det står tydeligt for borgerne, at kommunerne har svigtet.
  Jeg ved, at der i rigtig mange kommuner gøres et rigtigt godt stykke arbejde på anbringelsesområdet, men det bliver desværre overskygget af disse "regnedrenge" og deres mange vanvittige konsulentundersøgelser af plejefamiliernes vederlag og arbejdvilkår, samt de mange møgsager i medierne.
  Professor Inge Bryderup fra Ålborg Universitet har i sin seneste forskningsrapport fra 2017 påvist, at det er i dag ikke er dyrere at anbringe børn og unge end som det var i 1968, ligesom der i dag ikke anbringes flere børn end som den gang i 1960`erne.
  Vi skal have stoppet disse kommunaldirektørere og deres "regnedrenge" i at ødelægge plejefamilieområdet. Det er alt for vigtigt et område, til at man skal ødelægge det og gøre området til et skodjob og lidet attraktivt for unge.
  Der er desværre ingen politikere som vitterlig vil gøre noget på området og bedre vilkårene inden for familieplejeområdet. Jeg har i over 20. år hørt dem tale velgørende, men ingen har gjort noget og handlet på deres ord. Der er desværre heller ingen fagforening eller organisation som vitterlig kan eller vil gøre noget effektivt inden for plejefamlieområdet. De vil gerne have plejefamilierne som medlemmer, men gøre noget effektivt for dem og få skabt de ændringer der er nødvendige, det sker desværre bare ikke. Plejefamilierne står helt alene i det der skulle være et samarbejde mellem dem og kommunerne. Ingen kan hjælpe plejefamilierne når kommunerne ændre vilkår for deres arbejde med det anbragte barn. Så står alle fagforeninger af, fordi de ikke kan hjælpe plejefamilien i det man kalder "børnesagen". Der står plejefamilien helt alene over for kommunen. Kommunen forhandler så godt som aldrig, fordi det er dem som har bestemmelsesretten og det er jo også dem som betaler.
  Jeg har set vilkårene forringet for plejefamilierne i rigtig mange kommuner og jeg har set rigtig mange plejefamilier blive budt indkomsttab på næsten halvdelen af deres indtægter med ganske kort varsel og hvor det ikke har betydet mindre arbejde for plejefamilien. Hvis dette fortsætter vil plejefamilie området være et arbejdsområde hvor ingen normalttænkende vil lade sig beskæftige. Det vil ikke være de "rigtige" familier man kan rektruttere. Det vil ikke være dem med de rigtige kompetencer og de rigtige menneskelige egenskaber. Jeg frygter for fremtiden inden for familieplejeområdet.
  Kan jeg fortsat anbefale unge familier at begive sig ind på dette arbejdsområde som familieplejen ?. Det spørgsmål har jeg stillet mig selv tit her de seneste år. Jeg hælder desværre mest til, at jeg ikke kan anbefale det. Dette mest grundet den trend der er strømmet hen over langt de fleste kommuner via Kommunernes Landsforening, nemlig alle områder i kommmunen skal kæmmes og ses efter med den økonomiske lup og en hver besparelse er kærkommen. Man får slet ikke tænkt på, at der på anbringelsesområdet er tale om de absolut dårligst stillede borgere i vort samfund. Det er børn og unge som ikke længere kan bo hjemme, men som skal have en tilværelse og opvækst i et helt fremmed miljø og som helst skulle bryde det sociale mønster hvorfra man har fjernet barnet. Et skrøbeligt område, som man bare ikke kan sidestille med besparelser på indkøb af blækpatroner og andet materiel.
  Sammen med min hustru har jeg været heldig som familieplejer. Vi har gennem 8 år haft en og samme sagsbehandler. En dygtig og kompetent socialrådgiver, som har arbejdet ensidigt efter at få skabt en bedre tilværelse for de 3 børn hun valgte at tvangsfjerne fra deres hjem. Denne socialrådgiver har vi som plejefamilie meget at takke for. Hun har stået last og brast for de børn vi har anbragt. Hun har kæmpet kampe intern som eksternt for at bevare en tryg og god opvækst for vores plejebørn. Vi står nu i dag med 3. unge mennesker, som snart skal flyve hjemme fra. Alle tre er velfungerede og i gang med uddannelser. De har brudt den social arv og er mønsterbryder. Vi er som plejefamilie rigtig stolte, men vi havde aldrig kunnet komme frem til dette flotte resultat, hvis vi ikke havde haft denne kompetente socialrådgiver og den kommune som stod bag hende.
  Vi afslutter en lang karriere som plejefamilie og vil se tilbage på en god tid og et rigtig godt samarbejde med den anbringende kommune og vores pragtfulde sagsbehandler.

 • 12.02.18 En familie, der frygter for repressalier, hvis navnet kommer frem
  Overraskelser er der mange af

  Det kan til stadighed undre mig, at kommunerne har så svært ved at forstå, hvorfor der mangler kvalificerede plejefamilier. Det er logik for begyndere: Opgaverne bliver tungere og tungere i takt med at døgninstitutionerne lukkes. Plejefamilierne er langt billigere. Løn og arbejdsvilkår er ufatteligt ringe - Der er ingen overenskomst på området, man arbejder alene og kollegial sparring og opbakning findes stort set ikke - pga. tavshedspligt. Kommunerne fjerner støtte til barnet og støtte til plejeren - alt sammen i spareiver. Har selv været i faget i over 30 år - og det er på alle måder kun blevet mere udfordrende og dårligere lønnet. Sidste nye påfund: Man skriver under fra start af at man ikke må arbejde ved siden af plejeopgaven - efter et par år, så kommer der besked fra kommunen om, at nu er barnets med et trylleslag blevet så velfungerende (Uhvilket de så lige glemte at undersøge) at man nu skal ud og arbejde - for at kunne opretholde f.eks. ret til efterløn. Jeg kan kun advare mod at begynde i faget - før du har dine egne børn "godt i vej" og råd til at have Danmarks ringeste arbejdsvilkår - og overskud til aldrig at have fri, ikke kan melde dig syg - og få dit hjem til at lige en banegård uden privatliv.

 • 12.02.18 En familie fra Randers der frygter konsekvenser hvis navn nævnes
  Chokbehandling fra dem der burde være samarbejdspartnere.

  Måske nogle har glemt sagerne om hvor dårligt plejefamilier bliver behandlet af kommunerne i jagten på nye nedskæringer, Vi er begge under 50 år og den ene har flere års erfaring som pædagog i specialområdet, vi fik for 5 år siden to plejebørn efter at have gennemført uddannelse samt godkendelse som plejefamilie, de kære børn er ikke problemet i det at være plejefamilie MEN man får mildt sagt et chok første gang man oplever hvorledes plejefamilier bliver behandlet af deres arbejdsgiver kommunerne, Aftaler skal være skriftlige ellers er de borte med blæsten,kontrakter bliver pludselig ændret UDEN du selv er enig eller på anden måde har været i forhandling om ny kontrakt ( i vores tilfælde blev det til en tvungen lønnedgang på ca 30% så vi nu har 14500 efter skat for en fuldtidsstilling ) INGEN pensionsordning, INGEN feriepenge, INGEN overenskomst, Dette er et område man skal overveje om man vil ofre sin familie på, IKKE grundet de kære børn men det opslidende "samarbejde" med kommunen er svært at forestille sig på forhånd. Pas på jer selv.

 • 11.02.18 Bettina
  Plejefamilie

  Du kan sagtens blive plejefamilie selv om du har børn under 12 år. Jeg vil så med den erfaring jeg har, mene man skal tænke sig godt om, da de børn der idag anbringes næsten altid har “noget” med sig. Vær kritisk og tænk på egne bio børn, start evt med aflastning og se hvad det gør ved familien at få en “ fremmed “ ind. Det er altid lettere at tage afsked med en aflastning end et barn der er flyttet 100% ind.
  Jeg elsker mit job med to plejebørn. Man skal samtidig være obs på at kunne rumme deres familier, være villig til at åbne dit hjem og rumme det de har med i bagagen.

 • 10.02.18 Ellen
  Plejefamilie

  Bare et godt råd: I skal tænke jer RIGTIG godt om inden I bevæger
  jer ind i plejefamiliernes verden.. Kontakt nogle garvede af slagsen...;)

 • 10.02.18 Katcha Højegaard
  Spørgsmål

  Hejsa :-) Et lille spørgsmål

  Jeg vil gerne vide, om det er muligt at blive plejefamilie, hvis man selv har børn under 12 år? Jeg har forstået det sådan, at det ikke er muligt og derved giver det sig selv, at det bliver en svær opgave, at det er unge familie som kan hjælpe? Jeg er selv 30 år, min mand 34 og har to børn. på 5 og 2.
  Kh, Katcha

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også