Hurtig tværfaglig indsats får unge ud af kriminaliteten

Ledelse

21/03/2012 14:50

Projekt i Aalborg Øst vil gøre op med den traditionelle tilgang til udsatte unge ved at skabe et tværsektorielt proaktivt bindeled mellem systemet og de unge.

”Projekt Aalborg Øst er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi. Projektet er affødt af en stigende kriminalitet og uro i bydelen. Projektet har fokus på risikogrupper og består af en grundig afdækning af, hvem der udgør risikogruppen, hurtig sagsbehandling og anvendelse af mentorordning for de unge. Herudover skal der tilbydes fritidsjob eller aktiviteter målrettet den enkelte unge. Målet er at hjælpe de unge ud af kriminaliteten og i gang med uddannelse eller job,” forklarer Lene Sjøblom, der sidder med i styregruppen bag projekt Aalborg Øst, og som er teamleder i Specialenheden i Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.

Det er ikke kun Aalborg, der kan se fordelene ved at sætte hurtigt og tværsektorielt ind over for marginaliserede unge. I København har embedsmændene i Justitsministeriet også fået nys om det succesfulde projekt i Aalborg. Sammen med tre andre projekter er projekt Aalborg Øst nomineret til Den Kriminalpræventive Pris, som bliver uddelt tirsdag den 27. marts på Den Kriminalpræventive Dag i Brøndby.
Projekt Aalborg Øst vil gøre op med den traditionelle tilgang til udsatte unge ved at skabe et tværsektorielt proaktivt bindeled mellem systemet og de unge. Projekt Aalborg Øst skal sikre, at de unge ikke er overladt til sig selv, men motiveres til at sætte nye mål for fremtiden.

”Netop fordi vi sætter hurtigt og effektivt ind over for de udsatte unge, med en metode, som de unge respekterer og kan identificere sig med, får vi skabt et unikt, direkte og insisterende bindeled mellem det nuværende system og de unge,” siger Lene Sjøblom.

Projekt Aalborg Øst har eksisteret siden januar 2010 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Politi, SSP, Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:
”For at nå de unge, der er ude i kriminalitet eller på vej, er det vigtigt, at vi møder dem i øjenhøjde. Projekt Aalborg Øst opsøger de unge på deres hjemmebaner og får hurtigst muligt en handleplan iværksat. Netop det gør Projekt Aalborg Øst unikt og til et foregangseksempel,” siger Lene Sjøblom.

Fakta Ålborg Øst projekt

Tværsektorielt samarbejde mellem Politi, SSP, Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Skærpet indsats over for den stigende kriminalitet gennem et styrket tværsektorielt samarbejde

Målsætning: at nedbringe antallet af børn og unge, der begår kriminalitet eller udviser anden uhensigtsmæssig adfærd. At handle hurtigt og effektivt på enkeltsager og akutte problemstillinger

Strategi: Øget koordineret og forebyggende indsats, yderligere intensiveret og koordineret indsats på individniveau og øget tværorganisatorisk model for det fremtidige samarbejde, hvor der i særlig grad er tale om en optimering af eksisterende ressourcer på området

Indsatsområde – Den hårde kerne: Det klarlægges, hvem de 10-15 personer er, og de relevante parter fastlægger og aftaler, hvem der har hovedansvaret for personerne. Styringen foregår ved hjælp af en central liste. De 10-15 personer mandsopdækkes indtil der sker en bedring i deres adfærd. Politiet og Anklagemyndigheden snarest muligt færdiggør de straffesager, som allerede forefindes. Kriminalforsorgen inddrages således de som idømmes fængsel indkaldes til afsoning indenfor 1 måned Handleplan: Mentorordning til de unge, der ikke har en ”foranstaltningsret”, således at de unge får tilknyttet en ressourcestærk person m/k. De relevante parter drøfter de konkrete personer og udarbejder konkrete planer for det videre forløb, - herunder hvordan der handles i forhold til personerne i den kommende tid. At der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Familiegruppe/specialenhed, Fritidscenter og hver af de aktuelle skoler. At sagsbehandlingen foregår ved enkeltsagsbehandling i familiegruppen, Specialenheden i Øst, men valg af indsats kan drøftes med relevante parter

Ressourcer: At der anvendes midler til mentorordning fra Kriminalforsorgen. At Nordjyllands Politi afsætter ressourcer til Nærpoliti alternativt anden politimæssig indsats i Aalborg Øst. At skolerne prioriterer arbejdet, således at trivselspersonerne kan gå aktivt ind i indsatsen.

Smedegården: At der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lederne af fritidscentrene i øst og medlemmer fra Ung Aalborg. At der igangsættes et tæt samarbejde mellem Smedegården, Jægerne og UngAalborg, herunder fælles projekter, både i området ved Smedegården og andre lokaliteter. At det opsøgende arbejde i nærmiljøet fortsætter og udvides med ressourcer fra de andre fritidscentre. At samarbejdet med politiet intensiveres i dagligdagen. At der holdes møder med de unge bl.a. for at advare mod rekruttering til uheldige grupperinger. At der igangsættes et yderligere samarbejde med forældrene i området. Der inviteres til møder i fædre- og mødreklubber. At gruppen af fritidsjobformidlere samles og koordinerer indsatsen og opfølgning på samme. Der igangsættes et Projekt ”lommepenge”, der giver unge indenfor målgruppen mulighed for
ansættelse på særlige vilkår i alle afdelinger, hvor det er muligt at skaffe fritidsjobs, både
kommunale og private. Trivselspersoner, FC-personale og øvrige aktører i området samarbejder om konkrete unge i større udstrækning end nu. De daglige aktører i området holder koordinerende møder.
 

Mest Læste

Annonce