Målrettet samarbejde skaber bæredygtig vækst i Nordjylland

Bæredygtighed

11/11/2013 09:37

Perfekte bæredygtige rammer i passiv-huset Enghuset i Gistrup husede i dag Folketingspolitiker Ellen Trane Nørby og Rådmand Tina French Nielsen, som fik mulighed for at høre, hvordan samarbejde og målrettet rådgivning er med til at skabe bæredygtig vækst i det nordjyske erhvervsliv.

Nordjyske virksomheder har stor succes med EU-ansøgninger indenfor forskellige programmer, som sikrer en bæredygtig udvikling af Nordjylland. Omkring 58% af virksomhederne har fået godkendt ansøgninger, hvorimod landsgennemsnittet kun er på 22%. Dette er bl.a. et resultat af en håndholdt indsats, kunne projektleder Søren Bjerregaard Pedersen fra NordDanmarks EU-kontor slå fast. Et tæt samarbejde med virksomhederne sikrer, at de rette informationer kommer med i ansøgningerne, der dermed får en større chance for at blive godkendt. ”Men der skal flere midler til, hvis vi skal nå ud til endnu flere virksomheder,” konkluderede Søren B. Pedersen.

20.000 tons vinger på lossepladsen
På mødet fik Ellen Trane Nørby og Tina French Nielsen lejlighed til at høre om, hvordan den forholdsvis nye virksomhed Sunby ApS har gjort det til en levevej at tænke i bæredygtige baner. De genbruger nemlig andre virksomheders affald til at skabe nye produkter. En af de store udfordringer i fremtiden er vindmøllevinger. Sales Engineer Lars Wigh fra Sunby ApS kunne oplyse, at der alene i Danmark vil være 20.000 tons vinger fra vindmøller på lossepladsen om kun 6 år. ”Der vil være 40% flere mennesker, 70% mere beton og 200% mere plastic, så det er vigtigt, at virksomhederne begynder at tænke i og udvikle bæredygtige produkter,” mener Lars Wigh.

Vægge til svinestalde er noget af det, som Sunby ApS udvikler af gamle vindmøllevinger, men de laver også skateboards og møbler for at skabe opmærksomhed om deres genbrugsprodukter. Ellen Trane Nørby nikkede anerkendende til deres indsats og foreslog, at Sunby’s løsninger kan bruges til bl.a. legepladser, hvor materialet vil være langt mere holdbart end træ.

Sunby ApS tror på, at bæredygtig udvikling sker gennem samarbejde, og at bæredygtighed er en forrentning i fremtiden: ”Det er tilladt at tjene penge på bæredygtighed!” sagde Lars Wigh.

Udvikling gennem partnerskaber
Sunby ApS er sammen med godt 50 andre nordjyske virksomheder medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Initiativtageren bag netværket, Miljøchef Michael Damm, kunne på mødet oplyse, at vidensdeling, samarbejde og partnerskaber er helt afgørende, når det handler om bæredygtig vækst: ”Miljø, klima og ressourceoptimering fylder stadigt mere i virksomhedernes dagligdag. Netværkets helt store styrke er, at vi er mange aktører, der er gået sammen. Vi har ganske vist hvert vores indsatsområde og fokus, men vi trækker alle i samme retning – nemlig hen imod en grøn omstilling”, siger Michael Damm.

En bæredygtig slutning
Mødet sluttede med en rundvisning af det helt specielle Enghuset. Enghuset er opført som passiv-hus og har en meget speciel udformning. Huset, der er rundt, er et botilbud for psykisk handicappede, og hele udformningen af huset er baseret på brugernes og medarbejdernes behov. Et unikt hus, som det er rart at være i, og helt ideelt rum til at tale om bæredygtig vækst!

Faktaboks
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er et forum for virksomheder, som ønsker at sætte bæredygtighed højt på dagsordenen. Netværket er et samarbejde mellem 50 virksomheder, Aalborg Universitet, Energi Nord samt Aalborg og Hjørring Kommuner, hvor partnerskab og vidensdeling er nøglen.

Mest Læste

Annonce