Ny renovationschef i Aalborg kommune

Politik

03/11/2014 16:11

Suleman Haider

Aalborg Kommune ansætter Carsten Iversen som ny renovationschef i Miljø- og Energiforvaltningen. Tiltrædelsen finder sted den 1. december 2014.

Siden 1997 har Carsten Iversen arbejdet som beredskabschef hos Roskilde Brandvæsen. Her har Carsten Iversen blandt andet arbejdet med udvikling af Roskilde Brandvæsen til i dag at være en veltrimmet organisation, der tager sig af mangeartede opgaver – alt lige fra forebyggelse og bekæmpelse af brand, ambulancekørsel og ældrekørsel til alarmovervågning og vagtkørsel.

Ved valget af Carsten Iversen er der lagt vægt på de resultater, som Carsten Iversen har stået for i sit hidtidige job, og den erfaring, som han har med strategisk og praktisk ledelse i en politisk, offentlig organisation.

Carsten Iversen er 52 år og er uddannet inden for militær og beredskab suppleret med flere lederuddannelser – senest med en master i offentlig ledelse fra Aalborg Universitet. Han bor i Frederiksberg, men flytter inden tiltrædelsen som renovationschef.tilbage til Aalborg, som er hans fødeby, og hvor familien bor.

I jobbet som renovationschef afløser Carsten Iversen tidligere renovationschef Thorsen Nord, som er gået på pension.
 

Organisationstilpasninger

Med afsæt i organisationsændringer i Miljø- og Energiforvaltningen er Gasforsyningen, Fjernvarmeforsyningen og Renovationsvæsenet slået sammen til én forvaltningsgren, Energi & Renovation, med Flemming Mostrup Kielgast som øverst ansvarlige leder.

Flemming Mostrup Kielgast har indtil tiltrædelsen som ny Energi & Renovationschef fungeret som varmeforsyningschef i Aalborg Forsyning, Varme.
 

Mest Læste

Annonce