Unge vælger uddannelse som aldrig før

Velfærd

22/08/2013 17:14

Nick Allentoft

Det går rigtigt godt med at få de unge i Aalborg til at vælge uddannelse. Godt 93% af de unge, der i 2011 forlod folkeskolen ventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er højere end på landsplan, hvor tallet er godt 92%.
Tallene, der stammer fra Undervisningsministeriet, indgår i den seneste udgave af statistikken for Aalborg Kommunes unge-strategi og blev i går (20.08.13) drøftet i Aalborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg.   Beskæftigelsesudvalget udtrykker stor tilfredshed med tallene.     Én ting er en prognose, men Aalborg Kommunes egne tal viser også, at det er en udvikling, der holder ved. I årene 2011, 2012 og 2013 har antallet af unge, der er gået i gang med en uddannelse lige efter folkeskolen været stigende. Det er vel og mærke unge, der er opvokset og har gået i skole i Aalborg. De unge, der siden flytter til Aalborg for at læse en videregående uddannelse, indgår ikke i tallene, lyder det ifølge beskæftigelsesudvalget.    Tallene dokumenterer, at det er lykkes at løfte de unges uddannelsesniveau i Aalborg Kommune. Først og fremmest er de unge selv blevet opmærksomme på, at de skal have en uddannelse, men dernæst er der også grund til at rose den uddannelsesvejledning, som de unge får ved Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og uddannelsesstederne. Endvidere fremhæver beskæftigelsesudvalget det gode samarbejde på tværs af forvaltningerne og institutionerne i Aalborg Kommune omkring den fælles unge-strategi og målet om at få flere unge i uddannelse.    Rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Mai-Britt Iversen glæder sig over, at der er tanker om at skabe et fælles vejledningscenter omkring uddannelse på tværs af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen - det giver den nye kontanthjælpsreform mulighed for. En reform, der på flere områder er inspireret af Aalborg Kommunes indsats omkring kontanthjælpsmodtagere.    Selv om tallene er gode, er der fortsat udfordringer i forhold til den gruppe, der ikke kommer i gang med det samme eller falder fra uddannelserne. I kontanthjælpssystemet har vi en stor gruppe unge, der slås med personlige problemer. Her kan et tættere dagligt samarbejde med UU sikre at uddannelsesvinklen kommer med fra start, når den unge skal have støtte til at løse de andre problemer, udtaler Mai-Britt Iversen og fortsætter:   Derudover vil det være en fordel for alle andre unge, at de i ét hus, kan trække på mange forskellige fagligheder. De fleste unge vil det samme - nemlig have en uddannelse, og vi skal i fællesskab sikre at den drøm understøttes.    Unge-statistikken viser, at selvom flere ventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er der færre og færre unge, der vælger en erhvervsuddannelse.   Jeg ved, at der er fokus på dette i de unges uddannelsesvejledning. Herudover har vi i jobcentret sat flere samarbejdsprojekter i gang sammen med erhvervsskolerne, der skal få flere unge på kontanthjælp i gang med en erhvervsuddannelse, slutter Mai-Britt Iversen.

Mest Læste

Annonce