31 procent mindre sygefravær på fem år

02/02/2012 10:28

Niels Buch Johannsen

Sygefraværet i Teknik og Miljø i 2011 er nu opgjort. Tallet er 4 procent lavere end i 2010, og hele 31 procent lavere end i 2006.

Sygefraværet opgøres i kalenderdage. Det gennemsnitlige sygefravær var 12,7 dage pr. medarbejder i 2011, mod 13,2 dage i 2010. Det er et markant lavere niveau end i 2006, hvor det gennemsnitlige fravær var oppe på 18,4 dage. Sygefraværet faldt også med 4 procent fra 2009 til 2010.

Teknik og Miljø har sat sig et mål om at komme ned på et sygefravær på 11 sygedage pr. medarbejder. Det er et niveau, der svarer til 8 procent af sygefraværet på landsplan for de personalegrupper, afdelingen beskæftiger. Målet skal nås indenfor de kommende par år.

Et nøgleord i Teknik og Miljøs indsats er viden hos de lokale ledere om, hvordan sygefraværet håndteres. Blandt redskaberne i værktøjskassen er systematisk opfølgning fra første sygedag, sygesamtaler, samt mulighed for delvis raskmelding. Desuden sker der en løbende vurdering af afdelinger med et højt eller atypisk sygefravær.

Rådmand Laura Hay:

”Jeg glæder mig først og fremmest over, at vi har fået nedbragt sygefraværet så væsentligt, som det er tilfældet. Og jeg vil gerne rose både medarbejdere og ledelsen i Teknik og Miljø for at have bidraget til dette resultat. Men selv om det er en flot udvikling, skal vi gerne endnu længere ned. Både for at sikre en god service til borgerne i Aarhus og af hensyn til den sygemeldte. Al erfaring viser, at det kan være svært at vende tilbage til arbejdspladsen efter et langvarigt sygefravær. Derfor er det helt afgørende, at der er en løbende kontakt mellem arbejdspladsen og den sygemeldte medarbejder, mens fraværet står på.”

Rådmanden peger også på, at et lavt sygefravær er væsentligt for at mindske arbejdspres, og det er også et tegn på, at der er tale om en god og attraktiv arbejdsplads.

”Vi vil derfor fortsætte arbejdet og fokus på nedbringelse af sygefraværet og trivsel for medarbejderne for at skabe en endnu bedre arbejdsplads i Teknik og Miljø samt bedre service for byens borgere – ikke mindst i forbindelse med samlingen af afdelingens forvaltninger i Gellerup, som vil ske i løbet af få år,” siger hun.

Mest Læste

Annonce