Aarhus satser millioner på nye løsninger

01/02/2013 12:23

Niels Buch Johannsen

Aarhus Byråd har afsat 40 millioner kroner årligt til at under-støtte kreative og innovative løsninger i den kommunale velfærd. Det handler om at bryde med vanetænkningen og modernisere kommunens drift, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Fra i dag kan medarbejdere og borgere i samarbejde med Aarhus Kommune søge penge til at gennemføre innovative idéer og initiativer, som kan føre til en mere effektiv og smartere kommune. På den måde bliver vi i stand til, at nå byens ambitiøse mål for vækst og udvikling.

Byrådet har sat 40 mio. kr. af om året til innovation. Pengene skal bruges til at løse de største kommunale velfærdsudfordringer. Dette skal blandt andet gøres på en måde, så samarbejde og tværgående fagligheder kommer mest muligt i spil.

Borgmester Jacob Bundsgaard:

”Vi arbejder allerede i dag med innovation og kreative løsninger, men vi skal gøre mere. Målet er at bryde med vanetænkningen og belønne kreativitet og innovationskraft. Forudsætningen for, at vi har et velfærdssamfund i morgen, er at vi kan udvikle det i dag, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Byrådet har udvalgt syv strategiske temaer og tildelingskriterier for udviklingen og udbredelsen af innovationsinitiativerne i Aarhus:

1.Inklusion og medborgerskab
2.Velfærdsteknologi
3.Digitalisering
4.Mobilitet
5.Innovationskultur
6.Sundhed
7.Sygefravær

Byrådet afsat 40 mio. til fortsat innovation og nytænkning. De 40 mio. er fordelt på to puljer:

• 30 mio. til fælles tværgående indsatser, der skal sikre, innova-tion og modernisering af kommunens drift inden for udvalgte områder.
• 10. mio. til lokale indsatser i magistratsafdelingerne, som ma-gistratsafdelingerne har frie hænder til at udmønte lokalt.

Læs mere om Aarhus Kommunes innovationsinitiativer, hvordan man søger om penge til innovative projekt - og få viden og indsigt i, hvor-dan Aarhus Kommune arbejder med innovation.

www.innovationiaarhus.dk 

Mest Læste

Annonce